Nieuwsbrief week 47-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

1.Planning vergaderingen en activiteiten komende weken.

Donderdag 24 november om 19.30 uur: Fractievergadering in de fractiekamer (zijingang) als voorbereiding op de commissievergaderingen.
De ALV Lijst Samenwerking (benoeming nieuwe bestuursleden) die ook voor die avond stond gepland gaat niet door i.v.m. ziekte van de voorzitter.

Maandag 28 november om 19.30 uur: Commissie Omgeving.
Dinsdag 29 november om 19.30 uur: Commissie Maatschappij. Woensdag 30 november om 19.30 uur: Commissie Algemene Zaken.

Donderdag 8 december om 19.30 uur: Fractievergadering als voorbereiding op de Raadvergadering.

Woensdag (!) 14 december om 18.30 uur (!): Raadsvergadering.

2. Ech-Zösterse Oetblinkers 2022.

Op donderdag 24 november worden alle ‘Ech-Zösterse Oetblinkers’ vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in het zonnetje gezet. Met deze avond toont het gemeentebestuur van Echt-Susteren haar waardering aan alle mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun directe omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind, maar ook een ander familielid, vriend of kennis zijn. De gemeente Echt-Susteren onderstreept de belangrijke taak van mantelzorgers en biedt hen daarom, als dank voor alle inzet, een plezierige en ontspannen avond aan.

3.Het Laevesbos.

Broederschap Ad Arbitrium Nostrum houdt op zaterdag 26 november a.s. haar boomplantdag in het welbekende Laevesbos. Het Laevesbos is bedoeld om iedereen die dat wil de gelegenheid te geven om herinneringen te delen met anderen door het huren van een nieuwe of bestaande boom. Er kan een tekstplaatje met een eigen tekst en/of foto bij de boom worden geplaatst om duidelijk te maken om welke herinnering het gaat. Ook Lijst Samenwerking heeft er een boom laten planten!

Voor het inschrijfformulier van deelname gaat u naar: https://www.adarbitriumnostrum.nl/Laevesbos/

4. Wie wordt Vrijwilliger van het Jaar ?

Wie wordt in de gemeente Echt-Susteren Vrijwilliger van het Jaar 2022?
Jaarlijks organiseert Lijst Samenwerking in de gemeente Echt-Susteren de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar. Dit jaar voor de 24e keer. Naast een vrijwilliger wordt ook een vrijwilligster én een vrijwilligersgroep van het jaar gekozen.

Met deze verkiezingen wil de lokale politieke partij Lijst Samenwerking het grote belang van vrijwilligers binnen het verenigingsleven, maar ook in de mantelzorg of in de buurt onderstrepen. Naast enorme waardering, een oorkonde en bloemen, krijgt de Vrijwilliger van het Jaar een (klein) geldbedrag, dat naar eigen inzicht kan worden besteed.

Iedereen komt voor deze verkiezing in aanmerking. Een korte omschrijving van de verdiensten is voldoende. Indienen kan tot en met donderdag 1 december bij Lijst Samenwerking: (joverheesen@hotmail.com).

De uitreiking van de winnaars vindt plaats rond de Dag van de Vrijwilliger: 7 december.

5. DE punten inleveren voor de voedselbank.

Evenals voorgaande jaren gaat Lijst Samenwerking ook dit jaar weer DE punten inzamelen voor de voedselbank. Voor elke 500 punten wordt één pak koffie geschonken aan de voedselbank. Het vorig jaar werden in Echt-Susteren ruim 250.000 punten ingeleverd, goed voor 506 pakken koffie. Lijst Samenwerking wil dit resultaat graag evenaren en heeft het aantal inleveradressen voor de DE punten fors uitgebreid. In nagenoeg elke kern is een inleverpunt, waar tot kerstmis de punten kunnen worden ingeleverd. De inleveradressen zijn:

Echt
Toine van Gellecom, Kreijerstraat 22
Truus Palmen, Zilversparstraat 29

Gebroek
Lisenka van Oppen, Peutenweg 9

Aasterberg
John Suilen, Aasterbergerweg 87

Pey
Imke van Yperen, Isabellastraat 20
Jo Verheesen, Thaalweg West 1

Schilberg
Riny Geelen, Rozenstraat 43

Koningsbosch
Bert Hendricks, Kerkstraat 27A

Maria Hoop
Jac Dijcks, Diergaarderstraat West 67

St. Joost
Lieke Vaessen, Op de Baant 32

Slek
John van Neer, Roodtstraat 6

Hingen
Fleur Beckers, Vulenstraat 7

Susteren
Jos Wackers, Chris Plitscherlaan 18
Gerda Waaijen-van Gellecom, Molenveldweg 8
Har Peters, Hommelweg 9

Nieuwstadt
Fam. Wauben, Haverterweg 7 R

Roosteren
Mevr. Habets, Bongerhof 2

Dieteren
Fam. Eisenga, Corneliushof 29

6. Echt-susteren.nu.

Bezoek ook eens de site van echt-susteren.nu. Een nieuwe site met nieuws uit de hele gemeente. Mooie opmaak!

7. Grote Clubactie.

Ruim 5.000 verenigingen in Nederland (ook uit Echt-Susteren) verkopen jaarlijks loten van de Grote Clubactie. In 2021 voor ruim € 10 miljoen. 80% van de verkoopopbrengst is voor de eigen vereniging. Dit jaar een jubileum-editie: de 50e keer dat de Grote Clubactie wordt gehouden. Op 6 december is de trekking; tot die tijd kunnen loten (prijs € 3 per stuk) worden gekocht. Zo ook bij Stichting Ponykamp 4 Kids. Deze stichting organiseert elk jaar een –gratis- ponykamp voor kinderen die het thuis niet breed hebben. Dit jaar hebben 50 kinderen een week lang genoten! Ook voor de kinderen van het AZC en de Oekraïense kinderen die in Echt verblijven zijn activiteiten georganiseerd. De stichting werkt met een budget van € 25.000 en krijgt het grootste deel van dit budget van landelijke fondsen. Ook worden eigen acties gehouden om aan geld te komen, waaronder de Grote Clubactie. Wilt u het werk van deze stichting steunen: loten zijn te koop bij manege Gradussen (Carolien Gradussen), bij de secretaris: Imke van Yperen, Isabellastraat 20 te Pey) of de voorzitter: Jo Verheesen, Thaalweg West 1.

8. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.