Verwijderen zitbanken Ijzerenbos

In Algemeen door Redactie

Aan het college van B. en W.,

Postbus 450,

6100 AL Echt.

Betreft: Vragen Ex artikel 33 Reglement van Orde.

Onderwerp: Verwijderde zitbanken IJzerenbos.

Susteren, 1 september 2021.

Geacht college,

Onze fractie is door enkele burgers gewezen op het feit dat er bij de kruising Heerenstraat/Biezerdweg in het IJzerenbos 2 zitbanken door de gemeente zijn verwijderd. Volgens deze mensen is er 1 bank gesneuveld door een omgevallen boom tijdens rooiwerkzaamheden. Later is de andere bank en ook de vuilnisbak die ernaast stond ook verdwenen. Deze situatie roept bij de burgers en gebruikers van deze 2 banken vragen op. Deze banken staan er namelijk al sinds jaar en dag en geven een prachtig uitzicht over de uitgestrekte velden van dat deel naast de IJzerenbos.

Persoonlijk heb ik hiervan een melding gemaakt via de Fixi-app. Terugkoppeling van deze melding gaf mij als antwoord dat even verderop 2 banken met een tafel staan die ook hiervoor gebruikt kunnen worden. Deze banken staan echter haaks op de velden, waardoor men hierop niet achterover geleund kan genieten van het prachtige uitzicht.

Wij willen dan ook graag het volgende vragen:

  1. Is uw college op de hoogte van het feit dat deze 2 banken die er al decennia staan, nu zonder reden zijn weggenomen op deze plaats?
  2. Is uw college bereid om deze 2 banken(incl. vuilnisbak) terug te plaatsen en binnen welke termijn?.

Met vriendelijke groet,

Har Peeters

Lijst Samenwerking