Vergaderingen April

In Agenda vergaderingen door Redactie

  • Donderdag 1 april om 19.00 uur is een digitale algemene informatieavond voor iedereen over “Poort van Echt” (zie: Raadsinformatiebrief op de site van de gemeente. Raadsleden, zie ook de mail van de griffier d.d. 11-3
  • Op 8 April is om 19.30 uur Raadsvergadering. (Voor iedereen te volgen via de site van de gemeente, waar u ook de stukken kunt vinden.)
  • https://echt-susteren.raadsinformatie.nl/vergadering/835479/Gemeenteraad%20d.d.%2008%20apr%202021%2008-04-2021
  • Op 15 april is om 19.30 uur een digitale bijeenkomst van de verkiezingsgroep gepland.