Vergadering Gemeenteraad d.d. 11 feb 2021

In Agenda vergaderingen door Redactie

De digitale vergadering van de gemeenteraad van Echt-Susteren zal aanvangen om 19.30 uur.

Locatie MS Teams
Voorzitter Jos Hessels

  1. Agenda 11 februari 2021
  2. Besluitenlijst raadsvergadering 16 december 2020
  3. Deelname GR VRLN aan Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
  4. Begrotingswijziging 2021 GR Westrom
  5. Bekrachtigen noodverordening wanordelijkheden Echt-Susteren
  6. Voortgangsinformatie 11 februari 2021
  7. Ingekomen stukken 11 februari 2021