Reinoudhal Susteren

In Artikel 33 vragen door Redactie

Aan het college van B. en W

Postbus 450,

6100 AL Echt.

Betreft: Vragen Ex artikel 33 Reglement van Orde.

Onderwerp: Reinoudhal Susteren

Susteren, 1 september 2021

.Geacht College,

Wat ons opvalt is dat er veel scheuren in het betonnen vloeroppervlak zijn in het gehele souterrain en dat de kleine sportzaal zelfs nog vochtige plekken vertoond. Door de gebruikers is ons te kennen gegeven dat dit het gevolg is van opkomend grondwater. Wij weten dat er destijds bij de bouw van deze hal nogal wat ophef is geweest over het ontwerp van deze hal met een souterrain in deze zeer drassige bodem. Bij de bouw ervan is hier al veel hinder door ondervonden door opkomend kwelwater en zijn er daardoor extra kosten gemaakt.
Hieronder enkele foto’s(31-08-2021) van de huidige situatie:


Gevolg van deze situatie is dat de gebruikers van de Reinoudhal geen gebruik kunnen maken van de kleedlokalen, men zich dus ook niet kan douchen en dat er ook geen alternatieven zijn. Wij kunnen niet anders opmerken dan dat er hier een ontoelaatbare situatie is ontstaan. Gebruikers betalen immers huur voor het gebruik van de hal inclusief alle faciliteiten. Verenigingen zijn bezig met de voorbereidingen op de zaalcompetities en hebben oefenwedstrijden. Voor zaalhandbalvereniging NOAV, de grootste gebruiker van de Reinoudhal met ruim 240 actieve leden, start de competitie al in week 39. Tegenstanders komen meestal niet uit de omliggende gemeenten en kunnen nu helemaal geen gebruik maken van douchefaciliteiten.


Wij willen dan ook graag antwoord op de volgende vragen:

  1. Is uw college:
    • op de hoogte van het feit dat de vloer van het souterrain en andere delen op de begane grond van de Reinoudhal bouwkundige gebreken vertoont waardoor men last heeft van opkomend kwelwater?
    • inmiddels gestart met een onderzoek naar de oorzaak van deze bouwkundige gebreken en zo ja; wat zijn de resultaten van dit onderzoek en wat zijn de oplossingen voor dit probleem?
  2. Is uw college ook op de hoogte van het feit dat gebruikers geen gebruik kunnen maken van de omkleedfaciliteiten in de Reinoudhal?
  3. Wanneer zijn de renovatiewerkzaamheden gereed zodat er weer gebruik gemaakt kan worden van alle faciliteiten in de hal?
  4. Indien de renovatiewerkzaamheden nog langere tijd op zich laten wachten, is het college dan bereid om alternatieven aan te bieden voor gebruikers, b.v. het plaatsen van kleed-en douchunits? Wanneer denkt men dit dan gereed te hebben?

Met vriendelijke groet,

Har Peeters

Lijst Samenwerking