Wie zijn wij?

Lijst Samenwerking is de lokale politieke partij in onze gemeente met de langste historie. De basis voor de huidige partij is gelegd door oud-wethouder Tinus Geraads uit Pey in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw.  Inmiddels is de partij van een “echte” Echtse partij doorgegroeid naar een brede vertegenwoordiging team van de gehele mooie gemeente Echt-Susteren.

Lijst Samenwerking is sinds jaar en dag diep geworteld in de samenleving, in het bijzonder in het rijke verenigingsleven van onze gemeente. Veel van onze leden zijn actief als vrijwilliger, mantelzorger of bestuurder.  Zij zitten niet graag stil en houden van aanpakken. Vanuit deze gedachte zijn wij ook  altijd bereid om mee te besturen. Tot de afgelopen bestuursperiode heeft Lijst Samenwerking altijd deel uitgemaakt van het college van burgemeester en wethouders.

Ook nu zijn wij weer bereid deze verantwoordelijkheid te nemen.  Zowel in de gemeenteraad als in het college. “Sociaal, Daadkrachtig en Rechtvaardig” vormen daarbij nog steeds onze basisprincipes. Van daaruit richten we samen met de nieuwe generatie onze focus op een gezonde toekomst in brede zin. Dat kan als we zuinig zijn op moeder Aarde, investeren in de gezondheid van mensen en zorgen dat ons huishoudboekje goed in evenwicht blijft.

Met uw steun kunnen we daar samen voor zorgen.  

6 Thema's

Een gezonde toekomst voor iedereen, dat bepaalt ons programma voor de komende jaren en dat is waar wij het uiteindelijk allemaal voor doen. Daarbij zien wij 6 thema’s waarvoor samenwerken en samen doen voorwaarde is. Thema’s die het leven van alle dag raken, van u, van mij, van ons en waarin iedereen gelijk is:

  • Samen wonen
  • Samen zorgen voor elkaar
  • Samen leven en werken
  • Samen voor kansen
  • Samen gezond
  • Samen voor nieuwe energie