Op de bank met Bert

In Nieuws door Redactie

Op vrijdagmiddag 25 juni zag ik op de Majoorsweg een nieuwe bank staan bij de vogeltelpost. Een stukje verderop kwam ik Bert Hendricks tegen. Toen ik hem vertelde van mijn “ontdekking” deelde die me mede dat hij daarvan op de hoogte was.

Bert was weken geleden benaderd door een paar dorpsbewoners met de opmerking dat er op sommige plekken een bank gemist werd.

De nadruk lag nu eens niet op toerisme (fietsers), maar op het gemis in dezen voor mensen die niet in staat zijn een flinke blok om te lopen, omdat ze daar niet de kracht voor hebben. Het corona gebeuren speelde hier op de achtergrond ook in mee.

Met dit verhaal heeft Bert de verantwoordelijk wethouder, dhr. Ruijten, benaderd, die zich kon vinden in de motivatie. Het gevolg was dat een ambtenaar met Bert een rondje Koningsbosch heeft ondernomen en men tot enkele locaties kwam.

Twee locaties vielen af omdat die op privé grond lagen of op grond van Staatsbosbeheer (langs de Molenweg). Voor de overige drie locaties op de Krimweg, de Majoorsweg en de Heugenderweg werd groen licht gegeven.

Zodoende werden vandaag drie banken geplaatst door de gemeente. Ik heb er een meteen uitgeprobeerd.

Hennie Mohren – van Kruchten.