Ontdek de subsidieopties voor uw vereniging of evenement

In Algemeen door Redactie

Verenigingen en stichtingen hebben elk jaar de mogelijkheid om bij de gemeente een subsidie aan te vragen. De gemeente Echt-Susteren telt ruim 20 verschillende regelingen om voor een subsidie in aanmerking te komen.

Voor nagenoeg elke sector is een aparte regeling. Ook éénmalige activiteiten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Op de website van de gemeente staan de algemene voorwaarden en de bepalingen per regeling vermeld.

Voor de verschillende subsidieregelingen voor vrijwilligersorganisaties is voor 2021 een bedrag van € 716.249 gereserveerd.    

Landelijke subsidie
Naast subsidie van de gemeente bestaat ook de mogelijkheid om bij één van de vele landelijke fondsen een aanvraag in te dienen; zeker voor een heel specifiek doel of evenement.

Veel van die landelijke fondsen zijn bekend: het Oranje fonds bijvoorbeeld of Jantje Beton. Maar wie kent de Sint Clemens Stichting, Stichting Bosschuysen of de Stichting Mundo Crastino Meliori?

Mogelijkheden
Veel van deze landelijke fondsen beschikken over een groot vermogen, hebben een rijke (soms honderden jaren oude) geschiedenis en keren jaarlijks soms meer dan € 100.000 uit aan “goede doelen”.

Het loont de moeite om te bekijken of uw vereniging of uw (bijzonder) evenement in aanmerking komt voor een bijdrage van een landelijk fonds. De Fondsendiskette biedt daartoe unieke mogelijkheden. 

Lijst Samenwerking helpt u graag bij het aanvragen van een subsidie.