Nieuwsbrief week11-2022

In Algemeen, Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week.

Voor iedereen geldt: geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • Lijst Samenwerking op weg naar de verkiezingen.

Dag lijsttrekkers,

In vervolg op de mail van vorige week berichten we jullie bij deze graag nog nader over de verkiezingsavond van volgende week woensdag 16 maart om 21u in het Cultuurhuis Edith Stein (CES) aan de Plats.

Entree-limiet

Omdat het cafégedeelte van het CES gebruikt wordt als stembureau (en daar dus geteld zal worden), het ‘wonderkabinet’ als technische ruimte zal dienen en in de overblijvende grote zaal een tap-installatie en twee podia worden geplaatst, passen niet meer dan 200 mensen in de zaal. Er zal daarom gewerkt worden met polsbandjes. Om deze 200 beschikbare bandjes eerlijk te verdelen, krijgen alle deelnemende lijsten de beschikking over een aantal bandjes dat gelijk is aan het aantal kandidaten op de lijst plus drie. Dus een lijst met dertig kandidaten krijgt 33 bandjes. Begin volgende week zullen deze bandjes bij jullie (de lijsttrekkers) thuis worden afgegeven. Het is vervolgens aan jullie om deze polsbandjes binnen de partij te verspreiden.

Om de veiligheid van eenieder te garanderen, zal in het pand aan de Plats beveiliging aanwezig zijn, die ook zal controleren op het dragen van de polsbandjes.

Programma

Gedurende de avond die zal beginnen om 21u, zullen vanaf 21.30u – in principe ieder half uur – de dan ontvangen nieuwe verkiezingsuitslagen worden gepresenteerd door de burgemeester. In de grote zaal zal een tafel zijn geplaatst, waaraan door Bas van Mulken (bekend van L1), steeds opnieuw personen van partijen worden uitgenodigd plaats te nemen, om zo te kunnen reageren op de verkiezingsuitslagen. Vooralsnog is voorzien in een algeheel lijsttrekkersdebat om 24.00u waarna de avond zal worden beëindigd.

Uitzending

Zoals bekend vindt er een live uitzending plaats, verzorgd door Derrez.com, waardoor deze avond goed te volgen zal zijn via de van de digitale raadsvergaderingen bekende links op facebook en Youtube. De gemeente zal a.s. maandag en dinsdag uitgebreid ruchtbaarheid aan deze uitzending geven via de sociale media kanalen, waarbij woensdag de precieze link naar de avond zal worden gedeeld.

Corona-regels

De maatregelen inzake Covid-19 zijn weliswaar versoepeld, maar uiteraard gelden nog steeds de basisregels. Dit is van belang, ook omdat op dit moment in Limburg het aantal besmettingen weer erg hoog is, o.a. na carnaval. Blijf bij klachten dus echt thuis, zodat jullie niet onverhoopt de deelnemers aan deze verkiezingsavond besmetten. Van de gemeente uit wordt aangeraden om een zelftest te doen voor bezoek aan de Plats.

We hopen dat zoveel mogelijk kandidaat-raadsleden erbij kunnen zijn volgende week, wensen iedereen héél veel succes met de laatste voorbereidingen en verheugen ons op een geslaagde en gezellige verkiezingsavond, die ondanks de huidige besmettingen toch op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden.

Hartelijke groeten,

Gemeente Echt-Susteren

Dominique en Martijntje

Met tegenzin heeft Lijst Samenwerking zich bij deze gang van zaken neergelegd; er was geen meerderheid/andere partij die ons steunde om een dergelijk evenement voor ALLE BURGERS mogelijk te maken. Interesse om toch te komen: laat het Jos Wackers weten (06-22523681)!! We hebben enkele polsbandjes beschikbaar omdat niet elke kandidaat kan komen!

Donderdag 17 maart 19.30 uur: Bijeenkomst voor iedereen: evaluatie verkiezingen en blik in de toekomst. Locatie wordt nog bekand gemaakt (St. Joost, Maria-Hoop, Koningsbosch bezet).

DEZE BIJEENKOMST WORDT VERSCHOVEN NAAR EEN NOG NADER TE BEPALEN DATUM !!

BEHOUD BASISSCHOOL OP DE SLEK

In het Limburgse dorpje Slek ligt een uitstekende basisschool. Het is een kleinschalige school met betrokken leerkrachten, waar veel aandacht is voor elk individueel kind. Bovendien levert de school kwalitatief goed onderwijs volgens de periodieke inspecties. Daarnaast is de school levensvatbaar. In voorgaande jaren was er voldoende instroom om het leerlingenaantal op peil te houden.

Het bestuur van de stichting waar deze school deel van uitmaakt is voorgenomen om de school te fuseren met de nabijgelegen basisschool Patricius in Pey. Effectief betekent dit een sluiting van basisschool Op de Slek. Wij, een groep van betrokken en bezorgde ouders, zien dat onderwijs, leefbaarheid en het verenigingsleven op de Slek in het gevaar komt.

Het plan dat de stichting hanteert voor de voorgenomen fusie rammelt. Over huisvesting en veiligheid is onvoldoende nagedacht. Op korte tot middellange termijn betekent dit dat een mogelijke fusieschool te groot is voor het bestaande gebouw van basisschool Patricius. Daarnaast zijn de bestaande wegen van Slek naar Pey niet veilig genoeg om jonge kinderen zelfstandig naar school te laten gaan. De aanleiding hiervoor is dat de stichting een kleinschalige school “kwetsbaar” vindt. Andere scholen binnen de stichting barsten al uit hun voegen door het hoge aantal leerlingen. Hier zijn prima kansen om het onderwijs in Slek minder “kwetsbaar” te maken, maar die lijken niet onderzocht.

De Slek is een kern die in een hoog tempo aan het verjongen is. Het vertrek van de basisschool zal hierin een stagnatie betekenen. Daarmee vergrijst de kern verder en zal het verenigingsleven het in de komende jaren ook steeds moeilijker krijgen.

Het stichtingsbestuur lijkt echter alleen gebaat te zijn bij grootschaligheid en dus bij een fusie, ongeacht wat de gevolgen zullen zijn voor de mensen die in kern Slek wonen en de daar gelegen bedrijven en verenigingen. Gesprekken met de bestuurder van de stichting hebben niets opgeleverd. We hebben eveneens gesprekken gehad met de betrokken Wethouder, maar ook die onderneemt weinig actie.

Daarom vragen wij om uw steun om dit scenario te voorkomen. Wij zullen de handtekeningen onder deze petitie aanbieden aan het bestuur van stichting Wijzers in Onderwijs en aan het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Echt-Susteren, om aan te geven dat basisschool Op de Slek behouden moet blijven.

Lijst Samenwerking heeft het behoud van de basisschool altijd ondersteund en middels een motie die door de hele Raad is aangenomen het college van B. &W. opgeroepen alles in het werk te stellen om de school te behouden. Ga naar www.petitie24.nl voor het ondertekenen van de petitie. Middels een flyer-actie wordt getracht het doel: 1.000 handtekeningen te halen.

LAEVESBOS.

Zaterdag 26 maart 2022 om 13:00 uur staat de officiële opening en de 2e boomplantdag in ’t Laevesbos gepland.
Ook uw familie, vrienden en overige bekenden zijn van harte welkom. Wethouder Peter Ruijten zal het bos openen waarna, zoals gebruikelijk bij het Broederschap bij elk project, pastoor Bert Mom de zegen over ’t Laevesbos zal uitspreken. De bomen zullen reeds geplant zijn en indien gewenst kan nog as van een overledene bij de boom kan worden uitgestrooid.
Op het tekstplaatje vóór de boom staat het nummer van de boom PN0035 aangegeven zodat u uw boom altijd terug kunt vinden. Denkt u er aan dat u het walletjes rond de boom, bedoeld om water langer vast te houden, wel intact laat?  Na het planten is er in de nieuwe schuilhut gelegenheid om nog een kopje koffie met vlaai of frisdrank of een biertje te nuttigen. Om 15:00 uur zal deze plantdag eindigen.  

Broederschap Ad Arbitrium Nostrum
https://www.adarbitriumnostrum.nl/Laevesbos/

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.