Nieuwsbrief week 9-2024

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren en de agenda voor 2024.
Vergaderschema 2024Commissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractie-vergaderingRaads- vergaderingFractie- vergaderingBestuurs-vergadering19 februari20 februari21 februari14 februari 1)7 maart29 februari14 februari 2)
Algemene ledenvergadering 14 maart 2024 19:30 uur ’t Patronaat Sint Joost
28 maartHerbenoeming burgemeester
8 april9 april10 april4 april24 april18 april11 april
13 mei14 mei15 mei8 mei ¹)30 mei23 mei16 mei
17 juni18 juni19 juni13 juni3 en 4 juli27 juni20 juni
9 september10 september11 september5 september26 september19 september12 september
14 oktober15 oktober16 oktober10 oktober7 november24 oktober17 oktober
25 november26 november27 november21 november11/12 decem.4 december ¹)28 november

¹) woensdag 2) na fractie!

  1. Bijeenkomsten, vergaderingen, etc.

Donderdag 29 februari om 19.15 uur in De Annendaal te Maria-Hoop:

Bijeenkomst energie coöperatie.

Donderdag 29 februari om 19.30 uur in de fractiekamer: Fractievergadering als voorbereiding op Raadsvergadering.

Donderdag 7 maart om 19.30 uur in de raadszaal:

Raadsvergadering.

Vrijdag 8 maart om 15.00 uur in de bibliotheek van Echt.

Supermama’s in het kader van Internationale Vrouwendag.

Om 15.30 uur opent wethouder Inge Minkenberg met een toespraak.

Aanmelden via j.deboer@echt-susteren.nl

Donderdag 14 maart om 19.30 uur in het Patronaat te St. Joost:

Algemene Leden Vergadering (ALV) Lijst Samenwerking. Zie bijlage.

Donderdag 21 maart om 19.00 uur in het Patronaat te St. Joost:
Infoavond sport- en beweegbeleid gemeente Echt-Susteren.

  1. Vrijwilligersgroep van het Jaar.

Jaarlijks organiseert Lijst Samenwerking in de gemeente Echt-Susteren de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar. En dat al voor de 25e keer, een jubileum. Met deze verkiezingen wil de lokale politieke partij Lijst Samenwerking het grote belang van vrijwilligers binnen het verenigingsleven, maar ook in de mantelzorg of in de buurt onderstrepen. Naast enorme waardering, een oorkonde en een attentie, krijgt de Vrijwilliger van het Jaar een (klein) geldbedrag, dat naar eigen inzicht kan worden besteed. Bij de uitreiking in december jl. moest de uitreiking van een Vrijwilligersgroep 2023 wegens trieste omstandigheden binnen de groep worden uitgesteld. Onlangs werd de Jubileum Vrijwilligersgroep van het Jaar 2023 gehuldigd: De vrijwilligers van Jeugdhuis H. Pius X te Echt.

Het Jeugdhuis aan de Mussenstraat bestaat, na de brand in 1982, alweer ruim 40 jaar. In het centrum van Echt vervult het gebouw een belangrijke functie voor het verenigingsleven, maar ook voor organisaties die er bijeenkomsten organiseren. Mensen kunnen er in en uit lopen voor informatie, een praatje of een kop koffie. Dat alles is alleen maar mogelijk door de vele vrijwilligers die het beheer en onderhoud doen. Alleen dankzij de inzet van deze vrijwilligers is het mogelijk om het gebouw ook financieel draaiende te houden. Het bestuur van het jeugdhuis zorgt ervoor dat alles goed wordt geregeld. Jac Dijcks, Bert Hendricks en Jo Verheesen overhandigden de groep namens Lijst Samenwerking de oorkonde, een attentie en het geldbedrag. Daarbij dankten zij de groep voor hun enorme inzet en wensten hen veel succes toe in de toekomst.

  1. Infoavond sport- en beweegbeleid Echt-Susteren.

Op donderdag 21 maart wordt in het Patronaat te St. Joost om 19.00 uur een infoavond sport- en beweegbeleid gemeente Echt-Susteren gehouden. Iedereen die actief is binnen deze sector is welkom op deze avond om inbreng te leveren voor het nieuwe sport- en beweegbeleid van de gemeente. De avond is in handen van het Huis voor de Sport in Limburg. Juul van Cruchten is namens het Huis voor de Sport de adviseur die door de gemeente is ingehuurd. Aanmelden vooraf is nodig!

  1. Subsidies voor verenigingen 10% verhoogd.

Lijst Samenwerking, voorvechter voor een goed gesubsidieerd verenigingsleven, waardeert de subsidie- verhoging van de gemeente Echt-Susteren waar de partij al enkele jaren voor heeft gepleit.

Dit stimuleert vrijwilligers en een goed bezochte repetitie; stemt dan ook vrolijk. We bekijken nog of de 10% verhoging ook over de volle breedte is doorgevoerd. Er bereiken ons berichten dat bij sportverenigingen de verhoging minder is door de regelgeving.

  1. Contributie 2024.

De penningmeester van Lijst Samenwerking, Jos Peusen, verzoekt de leden bij deze de contributie voor het jaar 2024 over te maken. Het bedrag kan worden overgemaakt naar NL77 RABO 0130 9498 33. Leden: € 15 per jaar. Leden, tevens (reserve) commissielid: € 30 per jaar en leden, tevens raadslid € 140 per jaar Nog geen lid: meld je aan bij onze secretaris: Theo Zillekens: info@lijstsamenwerking.nl Door lid te worden van Lijst Samenwerking bepaal je tijdens de ALV mede het beleid van de partij. Leden van de partij krijgen korting op deelname aan de kernenritten.

  1. Kernenrit in mei.

De voorbereiding voor de volgende kernenrit is gestart. Een datum is nog niet bekend en hangt mede af van de te bezoeken locaties. Op een vrijdag in mei is de bedoeling. Nadere informatie volgt.

  1. Nieuwsbrief Lijst Samenwerking.

Kent u mensen die deze nieuwsbrief wekelijks willen ontvangen? Geef hun mailadres door en ze worden toegevoegd aan de verzendlijst. Ze hoeven geen lid te zijn. De nieuwsbrief staat ook op onze website, maar in de mailbox ontvangen is beter!!

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.