Nieuwsbrief week 9-2023

In Algemeen door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning


20 april13 april3 april4 april5 april30 maart
1 juni25 mei15 mei16 mei17 mei11 mei
4 en 5 juli29 juni19 juni20 juni21 juni15 juni
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november
  1. Hulp gevraagd bij in kaart brengen van waardevolle bomen.

De gemeente Echt-Susteren zoekt de komende weken uit welke bijzondere, waardevolle bomen de gemeente nog niet in beeld heeft. Als u al eigenaar bent van een waardevolle boom wordt u verzocht gegevens te controleren. Denkt u in bezit te zijn van een bijzondere boom, laat het dan ook weten.

De gemeente Echt-Susteren bekijkt de huidige waardevolle bomenlijst opnieuw, omdat er een vernieuwd bomenbeleid komt. In dit plan legt de gemeente vast wat ze belangrijk vindt als het gaat om bomen in Echt-Susteren. Ook komt erin te staan op welke manier de gemeente in de praktijk omgaat met bomen. De gemeente vraagt inwoners die eigenaar zijn van een boom die al op de bestaande waardevolle bomenlijst staat, om te controleren of de gegevens op de lijst kloppen en volledig zijn. De bomenlijst is te vinden op www.echt-susteren.nl/bomenbeleid, onder het kopje ‘Wat u moet weten’. Kloppen de gegevens niet, dan kunt u dit doorgeven via info@echt-susteren.nl onder vermelding van ‘gegevens waardevolle boom’. Bent u van mening dat u in het bezit bent van een bijzondere boom en vermoedt u dat deze door zijn verschijning, historie of formaat in aanmerking komt voor vermelding als waardevolle boom op de lijst? U kunt de boom aanmelden via www.echt-susteren.nl/bomenbeleid, onder het kopje ‘Denk Mee’.  Medewerkers van de gemeente beoordelen daarna aan de hand van een vastgestelde systematiek of uw boom in aanmerking komt voor toevoeging aan de waardevolle bomenlijst.

  1. Afsluiting rotonde Aasterbergerweg – Zuiderpoort vanaf 13 maart

Aannemer den Ouden en de nutsbedrijven zijn de afgelopen weken volop bezig geweest met voorbereidende werkzaamheden en het verleggen van kabels en leidingen t.b.v. van de uitvoering. Op 13 maart a.s. wordt gestart met de aanleg van de turborotonde.


De rotonde wordt hiervoor vanaf 13 maart 2023 afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer vanaf de A2 richting o.a. bedrijventerrein de Berk en het centrum wordt omgeleid via de Loperweg en vice-versa (zie ook onderstaand figuur). Ook is op de A2 een adviesroute, via het Ei van St Joost,  aangegeven voor verkeer richting bedrijventerrein de Berk en het centrum. De bedrijven gelegen aan de Palmbrugweg blijven vooralsnog via de Bellekeweg bereikbaar, dit wordt middels bebording aangegeven. Voor fietsers zijn eveneens omleidingsroutes ingesteld  en worden ondersteunende maatregelen getroffen. 

Geniet van het staartje van de winter.

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.