Nieuwsbrief week 8-2024

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren en de agenda voor 2024.
Vergaderschema 2024Commissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractie-vergaderingRaads- vergaderingFractie- vergaderingBestuurs-vergadering19 februari20 februari21 februari14 februari 1)7 maart29 februari14 februari 2)
Algemene ledenvergadering 14 maart 2024 19:30 uur ’t Patronaat Sint Joost
28 maartHerbenoeming burgemeester
8 april9 april10 april4 april24 april18 april11 april
13 mei14 mei15 mei8 mei ¹)30 mei23 mei16 mei
17 juni18 juni19 juni13 juni3 en 4 juli27 juni20 juni
9 september10 september11 september5 september26 september19 september12 september
14 oktober15 oktober16 oktober10 oktober7 november24 oktober17 oktober
25 november26 november27 november21 november11/12 decem.4 december ¹)28 november

¹) woensdag 2) na fractie!

  1. Bijeenkomsten, vergaderingen, etc.

Donderdag 22 februari van 19.15-21.00 uur in Gemeenschapshuis te Nieuwstadt.

Bijeenkomst energie coöperatie.

Maandag 26 februari om 19.00 uur: Informatieavond gemeente over speel- en buurtplekken in buurthuis St. Joris. Aanmelden via secretariaat@echt-susteren.nl

Maandag 26 februari om 19.30 uur: Besloten bijeenkomst voor Raadsleden in Midden-Limburg over de Mutsaersstichting. Locatie nog niet bekend.

Dinsdag 27 februari van 19.15-21.00 uur in MFC De Peijerhoaf te Peij

Bijeenkomst energie coöperatie.

Donderdag 29 februari van 19.15-21.00 uur in Dorpshuis De Annendaal te Maria-Hoop.

Bijeenkomst energie coöperatie.

Donderdag 29 februari om 19.30 uur: Fractievergadering als voorbereiding op de Raadsvergadering.

Donderdag 7 maart om 19.30 uur: Raadsvergadering.

  1. Algemene Ledenvergadering Lijst Samenwerking.

Op Donderdag 14 maart om 19.30 uur: ALV Lijst Samenwerking in het Patronaat te St. Joost (zie bijlage).

  1. De Mutsaersstichting.

De Mutsaersstichting (hoofdkantoor te Venlo) is een gespecialiseerde jeugdzorginstelling met meer dan 1000 werknemers (omgerekend meer dan 800 fulltime banen). De afgelopen jaren is door overname de organisatie hard gegroeid en is niet alleen in Noord- en Midden Limburg actief (van oudsher), maar in tussen ook in heel Limburg, Noord-Brabant en daarbuiten. De organisatie verkeert in zwaar weer en staat onder toezicht. De kwaliteit van zorg en de financiën zijn de grootste problemen waar de nieuwe Raad van Bestuur voor staat. De raadsleden van de gemeenten in Noord- en Midden Limburg hebben onder geheimhouding de zogenaamde houtskoolschets, zeg maar concept reddingsplan mogen inzien. Op maandag 26 februari worden de raadsleden in Midden Limburg bijgepraat over de stand van zaken. In de raadsvergadering van waarschijnlijk mei zullen de raden in Noord- en Midden Limburg besluiten moeten nemen. Vanwege de geheimhouding mogen er op dit moment helaas geen zaken uit het concept reddingsplan genoemd worden. Tijdens de vorige (en eerste) besloten raadsbijeenkomst voor raadsleden uit Noord- en Midden Limburg is dat door Lijst Samenwerking ingebracht. Geheimhouding is niet goed om draagvlak te krijgen voor het reddingsplan: openheid en transparantie wel!

  1. Contributie 2024.

De penningmeester van Lijst Samenwerking, Jos Peusen, verzoekt de leden bij deze de contributie voor het jaar 2024 over te maken. Het bedrag kan worden overgemaakt naar NL77 RABO 0130 9498 33. Leden: € 15 per jaar. Leden, tevens (reserve) commissielid: € 30 per jaar en leden, tevens raadslid € 140 per jaar Nog geen lid: meld je aan bij onze secretaris: Theo Zillekens: info@lijstsamenwerking.nl Door lid te worden van Lijst Samenwerking bepaal je tijdens de ALV mede het beleid van de partij. Leden van de partij krijgen korting op deelname aan de kernenritten.

  1. Nieuwsbrief Lijst Samenwerking.

Kent u mensen die deze nieuwsbrief wekelijks willen ontvangen? Geef hun mailadres door en ze worden toegevoegd aan de verzendlijst. Ze hoeven geen lid te zijn. De nieuwsbrief staat ook op onze website, maar in de mailbox ontvangen is beter!!

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.