Nieuwsbrief week 6-2024

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren en de agenda voor 2024.
Vergaderschema 2024Commissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractie-vergaderingRaads- vergaderingFractie- vergaderingBestuurs-vergadering19 februari20 februari21 februari14 februari 1)7 maart29 februari14 februari 2)
Algemene ledenvergadering 14 maart 2024 19:30 uur ’t Patronaat Sint Joost
28 maartHerbenoeming burgemeester
8 april9 april10 april4 april24 april18 april11 april
13 mei14 mei15 mei8 mei ¹)30 mei23 mei16 mei
17 juni18 juni19 juni13 juni3 en 4 juli27 juni20 juni
9 september10 september11 september5 september26 september19 september12 september
14 oktober15 oktober16 oktober10 oktober7 november24 oktober17 oktober
25 november26 november27 november21 november11/12 decem.4 december ¹)28 november

¹) woensdag 2) na fractie!

  1. Donderdag 8 februari om 19.11 uur: Sleuteloverdracht in het gemeentehuis.

Zondag 11 februari om 14.11 uur: Receptie De Foetelaers te Nieuwstadt-Gemeenschapshuis

Woensdag (!) 14 februari om 19.30 uur in de fractiekamer van het gemeentehuis (zij-ingang Marktstraat): Fractievergadering als voorbereiding op de commisievergaderingen. Iedereen is welkom!

Woensdag 14 februari na fractievergadering: bestuursvergadering Lijst Samenwerking.

Donderdag 15 februari om 18.30 uur: etentje Op de Boom (Spaanshuisken) t.g.v. 12,5 jaar burgemeester Hessels (alleen voor raadsleden-helaas.

Doe mee in energiepark Groensebos. (uit de eerste nieuwsbrief Duurzaam Echt-Susteren) Zonneparken spelen een grote rol om de elektriciteitsbehoefte op grotere schaal duurzaam op te wekken. Hoewel zonnepanelen op daken de voorkeur hebben, is dat niet altijd mogelijk. Daarom zijn er onder andere zonneparken. Zorgvuldig ontworpen om het milieu en de natuur zo min mogelijk te beïnvloeden. We betrekken graag de lokale gemeenschap en investeren in de omgeving via een omgevingsfonds.
Wilt u bijdragen aan lokale duurzame energie? U kunt participeren in Energiepark Groensebos, vlakbij Sint Joost, via de energiecoöperatie voor Echt-Susteren. Uw kans om tastbaar bij te dragen aan een groenere toekomst en persoonlijk de voordelen terug te zien in uw energierekening. Tijdens een aantal bijeenkomsten staat de energiecoöperatie inwoners graag te woord. Voor meer informatie over deze bijeenkomsten die zijn tot en met 29 februari 2024: zie onderstaand overzicht. Wist u dat Energiepark Groensebos genoeg elektriciteit maakt om maar liefst 3.800 huishoudens van stroom te voorzien? Dat komt neer op de hele dorpen Pey, Sint Joost en Maria Hoop bij elkaar. Informatiebijeenkomsten op:
Dinsdag 20 februari van 19.15 – 21.00 uur in De Koppel te Dieteren. Donderdag 22 februari van 19.15-21.00 uur in Gemeenschapshuis te Nieuwstadt. Dinsdag 27 februari van 19.15-21.00 uur in MFC De Peijerhoaf te Peij Donderdag 29 februari van 19.15-21.00 uur in Dorpshuis De Annendaal te Maria-Hoop.
  1. Contributie 2024.

De penningmeester van Lijst Samenwerking, Jos Peusen, verzoekt de leden bij deze de contributie voor het jaar 2024 over te maken. Het bedrag kan worden overgemaakt naar NL77 RABO 0130 9498 33. Leden: € 15 per jaar. Leden, tevens (reserve) commissielid: € 30 per jaar en leden, tevens raadslid € 140 per jaar Nog geen lid: meld je aan bij onze secretaris: Theo Zillekens: info@lijstsamenwerking.nl Door lid te worden van Lijst Samenwerking bepaal je tijdens de ALV mede het beleid van de partij. Leden van de partij krijgen korting op deelname aan de kernenritten.

  1. Toename woninginbraken in Echt-Susteren.

Er is in de gemeente Echt-Susteren veel meer ingebroken in woningen in 2023 dan in het jaar ervoor.

In 2022 werden 26 woninginbraken gerapporteerd bij de politie. Vorig jaar lag dit aantal op 35. Dit komt neer op een stijging van 34,6 procent. Dat blijkt uit een analyse van het ANP op basis van politiecijfers.

  1. Nieuwsbrief Lijst Samenwerking.

Kent u mensen die deze nieuwsbrief wekelijks willen ontvangen? Geef hun mailadres door en ze worden toegevoegd aan de verzendlijst. Ze hoeven geen lid te zijn. De nieuwsbrief staat ook op onze website, maar in de mailbox ontvangen is beter!!

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.