Nieuwsbrief week 52-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren en de agenda voor 2024.
Vergaderschema 2024Commissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuningRaadsver- gaderingFractieonder- steuningBestuur19 februari20 februari21 februari15 februari7 maart29 februari22 februari
Algemene ledenvergadering 14 maart 2024 19:30 uur ’t Patronaat Sint Joost
28 maartHerbenoeming burgemeester
8 april9 april10 april4 april24 april18 april11 april
13 mei14 mei15 mei8 mei ¹)30 mei23 mei16 mei
17 juni18 juni19 juni13 juni3 en 4 juli27 juni20 juni
9 september10 september11 september5 september26 september19 september12 september
14 oktober15 oktober16 oktober10 oktober7 november24 oktober17 oktober
25 november26 november27 november21 november11/12 decem.4 december ¹)28 november

¹) woensdag
  1. Nieuwjaarsreceptie gemeente.

Op woensdag 3 januari a.s. wordt de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente gehouden. Leden van Lijst Samenwerking verzamelen zich om 19.00 uur bij het gemeentehuis om samen de receptie te bezoeken.

  1. Douwe Egberts punten sorteren en tellen.

Vandaag, woensdag 27 december om 13.00 uur worden in het Patronaat te St. Joost de punten gesorteerd en geteld. Dat gebeurt samen met leden van de Lionsclub “Gooj Stein” uit Echt, waarmee we dit jaar de actie samen houden. Doel is: 1.000.000 (1 miljoen) punten voor de voedselbank. Op dit moment hebben 19 personen zich gemeld om te komen helpen: 12 van Lijst Samenwerking (waarvoor dank!) en 7 van de Lionsclub. Voor koffie en iets lekkers wordt natuurlijk gezorgd. Door enkele afmeldingen wegens ziekte is spontane hulp (al is het maar enkele uurtjes) meer dan welkom!! GRAAG SCHAAR MEENEMEN.

  1. Turbo-rotonde Echt open!

Dankzij extra inspanningen van de aannemer is voor de Kerst de turbo-rotonde in Echt opengesteld. Na de Kerst wordt het fietspad nog afgewerkt. Daarmee is één van de grotere projecten van 2023 in de gemeente bijna afgerond.

  1. Nieuwsbrief Lijst Samenwerking.

Kent u mensen die deze nieuwsbrief wekelijks willen ontvangen? Geef hun mailadres door en ze worden toegevoegd aan de verzendlijst. Ze hoeven geen lid te zijn. De nieuwsbrief staat ook op onze website, maar in de mailbox ontvangen is beter!!

  1. Training Permanente campagne

Op maandag 29 januari organiseren we een training Permanente campagne. Deze wordt gehouden om 19:30 uur in gemeenschapshuis ’t Patronaat in Sint Joost.

In deze training gaan we met onze eigen partij, onder leiding van een externe trainer, aan de slag met de zichtbaarheid van de partij en met het verstevigen van het contact met de kiezers. Niet alleen in de weken voorafgaand aan de verkiezingen, maar elk jaar, elke maand. In de training maken we een strategie en een plan om permanent campagne te voeren. Wat past er bij onze partij, welke kiezers willen we bereiken en welke middelen en acties zetten we daarvoor in? Deze training is voor de fractie, bestuursleden en leden/vrijwilligers. Je kunt je hiervoor aanmelden via een mail naar info@lijstsamenwerking.nl. Het maximale aantal deelnemers is 12, dus ben er snel bij.

Het bestuur wenst iedereen een goed uiteinde en een gezond 2024

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.