Nieuwsbrief week 52-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.

Dinsdag 3 januari 2023 om 19.00 uur: Nieuwjaarsontvangst van het college van B. & W. in het gemeentehuis.

Traditiegetrouw verzamelen we ons als leden van Lijst Samenwerking om 19.00 uur bij de ingang om samen naar binnen te gaan.

Maandag 16 januari 2023 om 19.30 uur: Raadsconferentie over Bomennota en Omgevingsvisie.

Woensdag 18 januari 2023 om 19.30 uur: Extra Raadsvergadering over o.a. de uitgestelde agendapunten van de laatste raadsvergadering.

In 2023 vinden de raadsvergaderingen plaats op de volgende data:

2 maart, 20 april, 1 juni, 4+5 juli, 28 september, 9 november en 14 december.

  1. Megaloodsen in Dieteren (deel 2)?

Beste leden van de raad,

Wij zijn heel blij met uw goede voornemen voor het nieuwe jaar om geen megaloodsen meer toe te staan in de gemeente Echt-Susteren. Wij willen u echter wel laten weten dat op dit moment op bedrijventerrein Dieteren ook een megaloods mogelijk wordt gemaakt door uw college. Omdat de aanvraag wordt verborgen in aparte aanvragen van 4 tot 6 kleine deelloodsen lijkt het op het eerste gezicht niet zo’n grote loods. Maar het totale eindplan (zie onze kerstkaart) kan de concurrentie met de loods bij De Loop makkelijk aan. 

Met één groot verschil dat deze mega loods zijn verkeer niet afwikkelt op de A2, maar op de Maaseikerweg. Een weg met een veel kleinere capaciteit, veel fietsende schoolgaande kinderen en direct aanliggende woningen in Dieteren. 

Ondanks onze herhaaldelijke verzoeken richting uw college en het nadrukkelijk wijzen op de gevaren die er gaan ontstaan zet uw college gewoon door. Als omwonenden worden we niet gehoord en onze bezwaren worden, zonder inhoudelijke reactie, niet ontvankelijk verklaard, waardoor wij ons nu genoodzaakt zien de gang naar de rechtbank te maken.

Wij hopen dan ook dat u uw goede voornemen gestand doet door uw wethouders en ambtenaren er op te wijzen dat u geen andere megaloodsen in de gemeente wenst. En dat u, zoals u heeft vast laten leggen in het bestemmingsplan, eist dat bedrijventerrein Dieteren beter wordt ingepast in de groene omgeving die er omheen ligt.

Wij wensen u hele fijne feestdagen en vele wijzen besluiten in 2023 en vele jaren daarna.

Namens de omwonenden van bedrijventerrein Dieteren

(Dieteren, Baakhoven, Baakhoverweg en Volmolen)

  1. DE punten inleveren voor de voedselbank.

Evenals voorgaande jaren zamelt Lijst Samenwerking ook dit jaar weer DE punten in voor de voedselbank. Voor elke 500 punten wordt één pak koffie geschonken aan de voedselbank. Het vorig jaar werden in Echt-Susteren ruim 250.000 punten ingeleverd, goed voor 506 pakken koffie.

De actie loopt enorm goed! Op alle inleveradressen zijn veel DE punten ingeleverd. Het recordaantal van 2021 zal zeker overtroffen! Vandaag, woensdag 28 december om 13.00 uur komen we bij elkaar in de fractiekamer (zij-ingang) om de ingeleverde punten te knippen-sorteren en tellen! Alle hulp is welkom want er staan enkele dozen vol met punten ! Graag een schaar meenemen!

Wie komt meehelpen?: graag even een seintje aan joverheesen@hotmail.com of 06-34034515 Op dit moment zijn we (slechts) met z’n vieren. Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd!

  1. Vrijwilligers maken weer een kerststal in de Amelberga basiliek.

Een groep trouwe vrijwilligers is in de afgelopen weken druk bezig geweest om o.a. Maria, Jozef, de os en de ezel, maar ook de hemelse engelenschaar, herders met de kudde schapen, de juiste plaats te geven in het kersttafereel, gebouwd is in de crypte van de kerk.
Jaarlijks proberen ze daarbij in originaliteit en sfeer de vorige editie te verbeteren en ook nu is dat gelukt.
De traditionele kerststal in de H. Amelbergabasiliek is klaar voor bezoek. Het is ook dit jaar weer een kleine wandeling terug in de tijd te worden, de tijd waarin een ster de weg moest wijzen naar de plaats Bethlehem, waar een kindje gewikkeld in doeken, liggend in een kribbe vol stro in afwachting van het bezoek van de drie wijzen uit het oosten.
Al tientallen jaren mag de Amelbergakerk zich verheugen op bezoekers uit Susteren en de regio die tijdens de kerstperiode een bezoekje brengen aan de deze kerststal en die op hun manier een eigen traditie toevoegen aan hun eigen kerstfeest.
Bijzonder is dat bij het bouwen van dit eeuwenwoud kersttafereel o.a. woestijnzand is gebruikt dat al enkele jaren geleden werd ingevlogen om de juiste sfeer te creëren. Dit zand wordt na het feest van Driekoningen weer keurig verzameld en gaat in opslag voor het volgend jaar.
Verdere bijzonderheid is de dat er vanwege de monumentale status van de kerk, voor zover bekend, geen enkel spijkertje of schroefje is gebruikt.Terwijl de groep vrijwilligers die de bouw van de kerststal voor hun rekening hebben genomen kan uitrusten, zorgt een volgende groep vrijwilligers dat de basiliek open is tijdens de feestdagen en bezoekers kerststal kunnen komen bekijken. Openingstijden:
Eerste en Tweede Kerstdag: 12.00-17.00 uur
Dinsdag 27 december t/m zondag 1 januari: 13.00-17.00 uur
Vrijdag 06 januari t/m zondag 8 januari: 13.00-17.00 uur.
U bent van harte welkom en de toegang is gratis!

  1. Afvalinzameling wijzigt in 2023! 

RWM is vanaf 2023 de nieuwe afvalinzamelaar in de gemeente Echt-Susteren. U kunt voor uw adresbekijken wanneer de diverse soorten afval worden opgehaald. Dat kunt u doen via de RWMapp. Als u daar uw postcode invult, krijgt u een overzicht. Download de RWMapp in de Google Playstore of de App Store. U kunt de afvalkalender ook downloaden via de website van RWM, www.rwm.nl. Bovendien ontvangt u binnenkort de papieren afvalkalender in de brievenbus.

Ontdekt u onjuistheden in de app of heeft u vragen? Neem dan contact op met  het Klant Contact Centrum (KCC) van RWM via kcc@rwm.nl of 046-2100120.

  1. Op naar 2023.

Bestuur en fractie wenst iedereen een goed uiteinde en een gezond, actief, en fantastisch 2023. Wij danken iedereen voor de inzet én steun in het afgelopen jaar en hopen in het nieuwe jaar ook weer op iedereen te mogen rekenen.

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.