Nieuwsbrief week 51-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren en de agenda voor 2024.
Vergaderschema 2024Commissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuningRaadsver- gaderingFractieonder- steuningBestuur19 februari20 februari21 februari15 februari7 maart29 februari22 februari
Algemene ledenvergadering 14 maart 2024 19:30 uur ’t Patronaat Sint Joost
28 maartHerbenoeming burgemeester
8 april9 april10 april4 april24 april18 april11 april
13 mei14 mei15 mei8 mei ¹)30 mei23 mei16 mei
17 juni18 juni19 juni13 juni3 en 4 juli27 juni20 juni
9 september10 september11 september5 september26 september19 september12 september
14 oktober15 oktober16 oktober10 oktober7 november24 oktober17 oktober
25 november26 november27 november21 november11/12 decem.4 december ¹)28 november

¹) woensdag

Donderdag 21 december van 16.00 – 22.00 uur: Kerstviering gemeente in Kasteel Eyckholt (Roosteren).

  1. In Memoriam Ger van Gisteren.

Op donderdag 14 december bereikte ons het trieste bericht dat ons lid (en oud raadslid) Ger van Gisteren in het UMC te Maastricht is overleden na een lang zioekbed. Omringd door zijn dierbaren is hij zacht en kalm van ons heengegaan in de leeftijd van 74 jaar.

Ger was een echt verenigingsmens. Actief als vrijwilliger (of bestuurslid) bij de hengelsportvereniging, de voetbalclub, de wandelclub, de patiëntenvereniging en ook bij Lijst Samenwerking. Na zijn pensionering werd hij lid van Lijst Samenwerking, om vervolgens 8 jaar raadslid te zijn van 2014-2022. In die tijd was hij tevens penningmeester van onze partij.

Ger sukkelde al langer met zijn gezondheid. Dit jaar heeft hij vele maanden doorgebracht in het ziekenhuis, waar hij donderdag jl. is overleden.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 22 decmber om 10.30 uur in crematorium Peusen waar wij hem een laatste groet brengen. Voor een passend boeket namens Lijst Samenwerking is gezorgd.

Woensdag 20 december om 18.00 uur verzamelen wij ons bij Peusen om afscheid te nemen van Ger.

Wij condoleren zijn vrouw Annie, kinderen en kleinkinderen met dit grote verlies en wensen hen veel sterkte én steun toe. Laten we de vele mooie herinneringen koesteren.

  1. Douwe Egberts punten sorteren en tellen.

De Douwe Egberts punten kunnen tot kerstmis worden ingeleverd. Op woensdag 27 december om 13.00 uur worden in het Patronaat te St. Joost de punten gesorteerd en geteld. Dat gebeurt samen met leden van de Lionsclub “Gooj Stein” uit Echt, waarmee we dit jaar de actie samen houden. Wij zoeken vrijwilligers hiervoor! Tot nu toe 5 aanmeldingen. Wil je komen helpen, meld dat dan bij joverheesen@hotmail.com / 06-34034515. Voor koffie en iets lekkers wordt natuurlijk gezorgd.

  1. Katoenen garen gezocht.

Riek Körvers (80) is een actieve vrijwilligster die ondanks enkele lichamelijke ongemakken bezig blijft. Zo breidt en haakt ze voor (zieke) kinderen en ouderen; dagelijks vanuit haar stoel in haar seniorenwoning. Zij zoekt katoenen garen (geen wol). Wie heeft thuis nog katoenen garen liggen en maakt er geen gebruik van? Laat het weten (joverheesen@hotmail.com / 06-34034515) of neem het mee. Mede namens Riek: bedankt.

  1. Nieuwsbrief Lijst Samenwerking.

Kent u mensen die deze nieuwsbrief wekelijks willen ontvangen? Geef hun mailadres door en ze worden toegevoegd aan de verzendlijst. Ze hoeven geen lid te zijn. De nieuwsbrief staat ook op onze website, maar in de mailbox ontvangen is beter!!

  1. Training Permanente campagne

Op maandag 29 januari organiseren we een training Permanente campagne. Deze wordt gehouden om 19:30 uur in gemeenschapshuis ’t Patronaat in Sint Joost.

In deze training gaan we met onze eigen partij, onder leiding van een externe trainer, aan de slag met de zichtbaarheid van de partij en met het verstevigen van het contact met de kiezers. Niet alleen in de weken voorafgaand aan de verkiezingen, maar elk jaar, elke maand. In de training maken we een strategie en een plan om permanent campagne te voeren. Wat past er bij onze partij, welke kiezers willen we bereiken en welke middelen en acties zetten we daarvoor in? Deze training is voor de fractie, bestuursleden en leden/vrijwilligers. Je kunt je hiervoor aanmelden via een mail naar info@lijstsamenwerking.nl. Het maximale aantal deelnemers is 12, dus ben er snel bij.

Namens bestuur wensen wij iedereen fijne kerstdagen.

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.