Nieuwsbrief week 51-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Raadsvergaderingen in 2023.

Wegens drukke werkzaamheden heeft Maurice Eijpe zich bedankt als lid van de Commissie Omgeving. Het plaatsvervangend lid, Danny van Eijs, neemt zijn plaats in. Wij zoeken een plaatsvervangend lid voor deze commisie. Wie belangstelling heeft, graag melden bij Jos Wackers. (jwackers1958@kpnmail.nl).

Wij danken Maurice voor zijn inzet (hij blijft gewoon lid van Lijst Samenwerking) en Danny voor het invullen van de commissiezetel.

Maandag 16 januari 2023 om 19.30 uur: Raadsconferentie over Bomennota en Omgevingsvisie.

Woensdag 18 januari 2023 om 19.30 uur: Extra Raadsvergadering over o.a. de uitgestelde agendapunten van de laatste raadsvergadering.

In 2023 vinden de raadsvergaderingen plaats op de volgende data:

2 maart, 20 april, 1 juni, 4+5 juli, 28 september, 9 november en 14 december.

  1. Raad geeft groen licht voor megaloodsen op De Loop 2 Echt.

(bericht met dank aan de site: echt-susteren.nu)

– Rond 1700 handtekeningen van verontruste burgers die de plannen niet zien zitten,
– een tegenbeweging in de vorm van de stichting Burgerbelangen Echt-Susteren,
– een veelheid aan reacties en tegenargumenten op sociale media,
– een serieuze demonstratie voor het gemeentehuis vóór aanvang van de raadsvergadering, en
– een oppositie, die alles uit de kast haalde om met argumenten de coalitie op andere gedachten te brengen.

Dit alles heeft de meerderheid (16 voor, 7 tegen) van gemeenteraad er woensdagavond niet van weerhouden in te stemmen met de plannen om de twee beoogde megaloodsen op de De Loop te realiseren en dus het bestemmingsplan te wijzigen.
De huidige coalitie maakte in het coalitieakkoord al afspraken om dit plan te steunen. De ingebrachte argumenten hebben de raadsleden die daar onderdeel van uitmaken, niet op andere gedachten kunnen brengen. Daarmee is de weg in beginsel vrij om te beginnen met de realisering, ofschoon het waarschijnlijk is, dat uiteindelijk de Raad van State het laatste woord zal hebben. Verschillende groeperingen hebben al aangekondigd de gang naar de rechter te gaan maken.

  1. DE punten inleveren voor de voedselbank.

Evenals voorgaande jaren zamelt Lijst Samenwerking ook dit jaar weer DE punten in voor de voedselbank. Voor elke 500 punten wordt één pak koffie geschonken aan de voedselbank. Het vorig jaar werden in Echt-Susteren ruim 250.000 punten ingeleverd, goed voor 506 pakken koffie.

De actie loopt enorm goed! Op alle inleverpunten worden veel DE punten ingeleverd. Het recordaantal van 2021 zal zeker overtroffen worden als het zo doorgaat. Tot kerstmis kan er ingeleverd worden!! Op woensdag 28 december om 13.00 uur komen we bij elkaar in de fractiekamer (zij-ingang) om de ingeleverde punten te knippen-sorteren en tellen! Alle hulp is welkom want er staan enkele dozen vol met punten ! Graag een schaar meenemen!

Wie komt meehelpen?: graag even een seintje aan joverheesen@hotmail.com. Op dit moment zijn we met z’n vieren. Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd!

  1. Afvalinzameling wijzigt in 2023! 

RWM is vanaf 2023 de nieuwe afvalinzamelaar in de gemeente Echt-Susteren. U kunt voor uw adresbekijken wanneer de diverse soorten afval worden opgehaald. Dat kunt u doen via de RWMapp. Als u daar uw postcode invult, krijgt u een overzicht. Download de RWMapp in de Google Playstore of de App Store. U kunt de afvalkalender ook downloaden via de website van RWM, www.rwm.nl. Bovendien ontvangt u binnenkort de papieren afvalkalender in de brievenbus.

Ontdekt u onjuistheden in de app of heeft u vragen? Neem dan contact op met  het Klant Contact Centrum (KCC) van RWM via kcc@rwm.nl of 046-2100120.

  1. Kerstmis.

Bestuur en fractie wenst iedereen fijne en gezellige kerstdagen. Een tijd om met dierbaren te genieten. Dank voor alle steun en inzet in het afgelopen jaar.

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.