Nieuwsbrief week 50-2022

In Algemeen, Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Raadsvergadering woensdag 14 december om 18.30 uur.

Vandaag, woensdag 14 december is de laatste raadsvergadering van 2022. Gezien de overvolle agenda (24 punten) begint de vergadering om 18.30 uur.

Om 18.15 uur wordt nog een petitie aangeboden over de megaloods op de Loop; één van de agendapunten.

  1. VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 2022.

Elk jaar worden ook in de gemeente Echt-Susteren de vele vrijwilligers terecht in het zonnetje gezet tijdens de verkiezing van Vrijwilligers van het Jaar. Naast een oorkonde en een bloemetje/attentie, ontvangen de winnaars een enveloppe met inhoud, welke geheel naar eigen keuze besteed kan worden. Voor het 23e jaar organiseert Lijst Samenwerking deze verkiezing. Uit de vele tientallen aanmeldingen en voordrachten werd uiteindelijk unaniem een keuze gemaakt. Met de organisatie van de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar wil de partij haar grote waardering voor het verenigingsleven én het vrijwilligerswerk voor de maatschappij én de gemeente uitspreken en onderstrepen. Tot Vrijwilligster van het Jaar 2022 werd gekozen: Rosalinda Lebioda, wonende Dijkveldstraat 52 te Slek. De keuzecommissie was onder de indruk van het vele vrijwilligerswerk dat Rosalinda verricht: mantelzorger voor een echtpaar (geen familie), maatje voor een mevrouw in Vastrada, vrijwilligerswerk op Pergamijn. Daarnaast is ze betrokken bij het Huis van de Pelgrim en coördineert de Lourdesreizen; begeleidt de deelnemers uit de parochie op hun reis naar Lourdes. Als vrijwilligster staat ze in de winkel van de paters van Lilbosch. Kortom terecht gekozen tot Vrijwilligster van het Jaar 2022. Uit handen van oud-wethouder Jac Dijcks ontving een compleet verraste Rosalinda thuis de oorkonde, een bloemetje en een enveloppe met inhoud.

Tot Vrijwilliger van het Jaar 2022 werd gekozen Ger Aerts:De lange lijst van vrijwilligerstaken die Ger verricht is indrukwekkend. Niet alleen is hij muzikant van Fanfare Eendracht Dieteren, oud bestuurslid maar vooral actief lid van de activiteitencommissie en de moppers (maandagochtendploeg). De inzameling van oud papier en kleding in Dieteren is dankzij de enthousiaste organisatie van Ger een groot succes. Bijna 100.000 kg oud papier en 5000 kg kleding wordt er jaarlijks opgehaald. Voor zijn tomeloze inzet bij Fanfare Eendracht Dieteren ontving Ger Aerts terecht de oorkonde, attentie en enveloppe met inhoud bij deze uitverkiezing.

Tot Vrijwilligersgroep van het Jaar 2022 werd gekozen de EHBO vereniging Susteren. Leden van de EHBO vereniging volgen niet alleen de lessen om een EHBO diploma te behalen, maar zorgen ook dat dit diploma jaarlijks geldig blijft door herhalingslessen te volgen. De leden worden veelvuldig ingezet bij evenementen en activiteiten om een EHBO post te bemensen, vaak een voorwaarde in de vergunning. Dit jaar met de Heiligdomsvaart hebben de leden vele extra uren gemaakt. Door zich zo dienstbaar op te stellen werd uit de tientallen kandidaten dit jaar de EHBO-vereniging Susteren tijdens een herhalingsles verrast en door oud wethouder Jos Wackers in het zonnetje gezet.

Graag wenst Lijst Samenwerking alle prijswinnaars nogmaals van harte proficiat en alle vrijwilligers en verenigingen in de gemeente Echt-Susteren fijne feestdagen en een gezond 2023.

  1. DE punten inleveren voor de voedselbank.

Evenals voorgaande jaren gaat Lijst Samenwerking ook dit jaar weer DE punten inzamelen voor de voedselbank. Voor elke 500 punten wordt één pak koffie geschonken aan de voedselbank. Het vorig jaar werden in Echt-Susteren ruim 250.000 punten ingeleverd, goed voor 506 pakken koffie. Lijst Samenwerking wil dit resultaat graag evenaren en heeft het aantal inleveradressen voor de DE punten fors uitgebreid. In nagenoeg elke kern is een inleverpunt, waar tot kerstmis de punten kunnen worden ingeleverd. De inleveradressen zijn:

Echt
Toine van Gellecom, Kreijerstraat 22
Truus Palmen, Zilversparstraat 29

Gebroek
Lisenka van Oppen, Peutenweg 9

Aasterberg
John Suilen, Aasterbergerweg 87

Pey
Imke van Yperen, Isabellastraat 20
Jo Verheesen, Thaalweg West 1

Schilberg
Riny Geelen, Rozenstraat 43

Koningsbosch
Bert Hendricks, Kerkstraat 27A

Maria Hoop
Jac Dijcks, Diergaarderstraat West 67

St. Joost
Lieke Vaessen, Op de Baant 32

Slek
John van Neer, Roodtstraat 6

Hingen
Fleur Beckers, Vulenstraat 7

Susteren
Jos Wackers, Chris Plitscherlaan 18
Gerda Waaijen-van Gellecom, Molenveldweg 8
Har Peters, Hommelweg 9

Nieuwstadt
Fam. Wauben, Haverterweg 7

Roosteren
Mevr. Habets, Bongerhof 2

Dieteren
Fam. Eisenga, Corneliushof 29

De actie loopt geweldig goed! Op nagenoeg alle inleverpunten worden DE punten ingeleverd. Het recordaantal van 2021 zal zeker benaderd worden (of mogelijk zelfs overtroffen worden als het zo doorgaat). Tot kerstmis kan er ingeleverd worden!! Op woensdag 28 december om 13.00 uur komen we bij elkaar om de ingeleverde punten te knippen-sorteren en tellen! Wie kan komen meehelpen: graag even een seintje aan joverheesen@hotmail.com. Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd!

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.