Nieuwsbrief week 48

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week.

Voor iedereen geldt: geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief. Veel succes!

 1. Huisarts Koningsbosch stopt.

Ons raadslid Bert Hendricks heeft de volgende (zogenaamde artikel 33) vragen aan het college gesteld namens Lijst Samenwerking over het stoppen van huisarts Korthals in Koningsbosch.

 • Welke mogelijkheden ziet het college om een huisartsenpraktijk van de grond te krijgen en/of te ondersteunen in Echt-Oost (m.n. voor patiënten uit Koningsbosch en Maria Hoop)?
 • Op welke wijze kan het college een bijdrage leveren in de bemiddeling tussen zorgverzekeraars (o.a. CZ , VGZ en Iza) en huisartsen en bent u daartoe bereid?
 • Is het college bereid om te onderzoeken of opname in het patiëntenbestand van de lokale huisartsen juridisch kan worden afgedwongen? Zo ja, is het college dan bereid voor de inwoners van Koningsbosch een dergelijke procedure te voeren en/of te bekostigen?

De verwachting is, aldus zorgverzekeraar CZ dat de betrokken patiënten tijdig geinformeerd worden en een werkbare oplossing wordt gevonden.  Een eigen huisarts in Koningsbosch blijkt helaas niet meer mogelijk te zijn in deze tijd.

 • Lijst Samenwerking op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Bangrijk bericht voor alle kandidaten:

Op zaterdag 4 december van 11.00 – 13.00 uur a.s. komt een fotograaf foto’s maken van alle kandidaten die meedoen aan de verkiezingen. De foto’s worden gemaakt in dorpshuis de Annendaal te Maria Hoop (naast de kerk). Deze foto’s worden gebruikt in het verkiezingsprogramma en de campagne en zijn ook digitaal beschikbaar voor de kandidaten voor hun eigen campagne.

Na de fotosessie zullen we vanaf volgende week in de nieuwsbrief nieuwe kandidaten zichzelf laten presenteren. Oproep aan de nieuwe kandidaten: welke tekst wil je graag gepubliceerd zien om jezelf voor te stellen aan de leden van Lijst Samenwerking?

Stuur die tekst door naar joverheesen@hotmail.com of neem ze mee naar de fotosessie a.s. zaterdag.  Ben je verhinderd: laat het even weten.

Nieuwe kandidaten blijven welkom. Voor hen komt later ook een fotosessie!

Oproep aan alle leden:  

 1. Als je voor jouw kern een verkiezingspunt moest noemen: welk punt vind je dan belangrijk om op te nemen in ons verkiezingsprogramma?
 2. In de laatste advertentie voor de verkiezingen komt in ’t Waekblaad een pagina grote advertentie van Lijst Samenwerking. Daarin (een deel van) het verkiezingsprogramma (het complete programma wordt huis-aan-huis bezorgd), alle kandidaten met foto én het comité van aanbeveling.

Het comité van aanbeveling zijn burgers die Lijst Samenwerking aanbevelen door hun naam/woonplaats onder de advertentie te plaatsen. Vorige keer ongeveer 200 personen! Het kost hun –uiteraard- niets, enkel één keer met naam in de advertentie. Iedereen wordt gevraagd nieuwe mensen hiervoor te benaderen en hun namen door te geven aan bert.hendricks@home.nl

 • ’t Laevesbos.

In het Kranenbroek is een gedeelte ingericht als ’t Laevesbos. Via het broederschap Ad Arbitrium Nostrum kunnen door personen, verenigingen bomen geplaatst worden. Ook Lijst Samenwerking heeft een boom (zoete kers) laten plaatsen met als opschrift: “Samen voor een gezonde toekomst”.  Door de huidige corona-maatregelen is de officiële opening afgelopen zaterdag niet door gegaan, maar het bos/onze boom is wel al te bezoeken in het meest oostelijke puntje van het Kranenbroek (nabij Dominicusweg).

https://www.adarbitriumnostrum.nl/Laevesbos/

 • Basisschool op de Slek.

Via bovenstaande link heeft de oudergeleding van de MR een informatief filmpje gemaakt t.b.v. de ouderraadpleging die binnenkort plaatsvindt. Zoals bekend wil het schoolbestuur dat de basisscholen van Pey en Slek fuseren per 1-8-2022. De kinderen van de Slek gaan dan naar Pey (noodlokalen). Ouders op de Slek vechten voor behoud van de basisschool. Ook Lijst Samenwerking heeft in de Raad gepleit om de school zo lang mogelijk te behouden; zeker omdat het aantal leerlingen nog boven de wettelijke opheffingsnorm ligt.

 • Vrijwilligers van het Jaar 2021.

I.v.m. de huidige corona-maatregelen hebben we –helaas- moeten besluiten om dit jaar géén Vrijwilligers van het Jaar uit te roepen en te huldigen. Hiermee willen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en niet naar mensen/groepen thuis te gaan en samen op (1,5 meter) op een foto.

 • DE punten actie voor voedselbank.

In de maand november en december zamelen leden van Lijst Samenwerking weer DE punten in voor de voedselbank Zuid Limburg. De DE punten kunnen ingeleverd worden bij één van de (raads)leden van Lijst Samenwerking of op Thaalweg West 1 te Pey  (Jo Verheesen). In totaal werden het vorig jaar bij de leden 111.853 punten ingeleverd, goed voor 223 pakken koffie t.b.v. de voedselbank. Dit jaar hopen we dit resultaat weer te bereiken.

Deze actie maakt onderdeel uit van een grotere actie die de Lionsclub in Maastricht organiseert t.b.v. de Voedselbank Zuid Limburg. In Zuid Limburg was de actie vorig jaar goed voor 2200 pakken koffie!                                 

 • Vergaderingen.

Donderdag 9 december om 19.30 uur: Fractievergadering. 

Woensdag 15 december om 19.30 uur: Raadsvergadering.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.