Nieuwsbrief week 48-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Planning vergaderingen en activiteiten komende weken.

Woensdag 7 december om 19.30 uur: Fractievergadering als voorbereiding op de Raadvergadering.
Let op: gewijzigde datum.

Woensdag 14 december om 18.30 uur (!): Raadsvergadering.

  1. Wie wordt Vrijwilliger van het Jaar ? (persbericht)

Wie wordt in de gemeente Echt-Susteren Vrijwilliger van het Jaar 2022?
Jaarlijks organiseert Lijst Samenwerking in de gemeente Echt-Susteren de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar. Dit jaar voor de 24e keer. Naast een vrijwilliger wordt ook een vrijwilligster én een vrijwilligersgroep van het jaar gekozen. Met deze verkiezingen wil de lokale politieke partij Lijst Samenwerking het grote belang van vrijwilligers binnen het verenigingsleven, maar ook in de mantelzorg of in de buurt onderstrepen. Naast enorme waardering, een oorkonde en bloemen, krijgt de Vrijwilliger van het Jaar een (klein) geldbedrag, dat naar eigen inzicht kan worden besteed.

Iedereen komt voor deze verkiezing in aanmerking. Een korte omschrijving van de verdiensten is voldoende. Indienen kan tot en met donderdag 1 december bij Lijst Samenwerking: (joverheesen@hotmail.com).

De uitreiking vindt plaats rond de Dag van de Vrijwilliger: 7 december.

  1. DE punten inleveren voor de voedselbank.

Evenals voorgaande jaren gaat Lijst Samenwerking ook dit jaar weer DE punten inzamelen voor de voedselbank. Voor elke 500 punten wordt één pak koffie geschonken aan de voedselbank. Het vorig jaar werden in Echt-Susteren ruim 250.000 punten ingeleverd, goed voor 506 pakken koffie. Lijst Samenwerking wil dit resultaat graag evenaren en heeft het aantal inleveradressen voor de DE punten fors uitgebreid. In nagenoeg elke kern is een inleverpunt, waar tot kerstmis de punten kunnen worden ingeleverd. De inleveradressen zijn:

Echt
Toine van Gellecom, Kreijerstraat 22
Truus Palmen, Zilversparstraat 29

Gebroek
Lisenka van Oppen, Peutenweg 9

Aasterberg
John Suilen, Aasterbergerweg 87

Pey
Imke van Yperen, Isabellastraat 20
Jo Verheesen, Thaalweg West 1

Schilberg
Riny Geelen, Rozenstraat 43

Koningsbosch
Bert Hendricks, Kerkstraat 27A

Maria Hoop
Jac Dijcks, Diergaarderstraat West 67

St. Joost
Lieke Vaessen, Op de Baant 32

Slek
John van Neer, Roodtstraat 6

Hingen
Fleur Beckers, Vulenstraat 7

Susteren
Jos Wackers, Chris Plitscherlaan 18
Gerda Waaijen-van Gellecom, Molenveldweg 8
Har Peters, Hommelweg 9

Nieuwstadt
Fam. Wauben, Haverterweg 7

Roosteren
Mevr. Habets, Bongerhof 2

Dieteren
Fam. Eisenga, Corneliushof 29

  1. Woningen in kloostertuin Koningsbosch.

Verrast door een bericht op Funda heeft ons raadslid Bert Hendricks de volgende vragen aan het college van B. & W. gesteld:

1 Is uw college op de hoogte van het feit dat huizen, die in de kloostertuin gepland zijn, sinds kort ter verkoop worden aangeboden?

2 Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan, zodat er woningen te koop worden gezet en dus gebouwd gaan worden?

3 Welke consequenties kan het voor de gemeente hebben, als er huizen verkocht worden?

4 Wat betekent verkoop en bouw voor de renovatie van het klooster?

5 Informeert uw college de raad en onze inwoners actief over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. klooster en woningen als die zich voordoen of reeds hebben voorgedaan?

6 Zo ja, op welke wijze doet u dat?

  1. Grote Clubactie.

Ruim 5.000 verenigingen in Nederland (ook uit Echt-Susteren) verkopen jaarlijks loten van de Grote Clubactie. In 2021 voor ruim € 10 miljoen. 80% van de verkoopopbrengst is voor de eigen vereniging. Dit jaar een jubileum-editie: de 50e keer dat de Grote Clubactie wordt gehouden. Op 6 december is de trekking; tot die tijd kunnen loten (prijs € 3 per stuk) worden gekocht. Zo ook bij Stichting Ponykamp 4 Kids. Deze stichting organiseert elk jaar een –gratis- ponykamp voor kinderen die het thuis niet breed hebben. Dit jaar hebben 50 kinderen een week lang genoten! Ook voor de kinderen van het AZC en de Oekraïense kinderen die in Echt verblijven zijn activiteiten georganiseerd. De stichting werkt met een budget van € 25.000 en krijgt het grootste deel van dit budget van landelijke fondsen. Ook worden eigen acties gehouden om aan geld te komen, waaronder de Grote Clubactie. Wilt u het werk van deze stichting steunen: loten zijn te koop tot 5 december bij manege Gradussen (Carolien Gradussen), bij de secretaris: Imke van Yperen, Isabellastraat 20 te Pey) of de voorzitter: Jo Verheesen, Thaalweg West 1.

  1. Kwartetten in het dialect.

Veldeke Kring Echt heeft een kwartetspel uitgebracht in het Echter dialect. Voorzitter Jos Wackers van de dialectvereniging heeft het kaartspel afgelopen week officieel overhandigd aan het college van de gemeente Echt-Susteren. De burgemeester en de wethouders hebben het meteen uitgeprobeerd tijdens een spannend potje. Het kwartetspel bestaat uit veertien keer vier kaartjes over onderwerpen als kleding, eten, dieren, carnaval. Op de kaartjes staan de woorden in het Echter dialect beschreven en ze zijn voorzien van foto’s in kleur.Wie het kwartetspel ook in bezit wil krijgen, kan terecht bij de Veldeke-verkooppunten Fietshandel Wijnen in Pey, de Leeswinkel in Echt en In ut Plat in Dieteren. De uitgave van het kwartetspel is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Echt-Susteren.

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.