Nieuwsbrief week 46

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week.

Voor iedereen geldt: geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief. Veel succes!

  • Vragen ex artikel 33 RvO over aankoop manege Katsbek.

N.a.v. berichten in de media over de aankoop van manege Katsbek heeft ons raadslid Jos Wackers vragen ex artikel RvO gesteld aan het college. Hieronder de vragen:

  • Bent u als college even verrast en verontrust als wij als gevolg van deze berichtgeving, of was u al eerder hiervan op de hoogte?
  • Bent u als college bereid op korte termijn in overleg te treden met VDL Nedcar om gericht te vernemen wat de intenties van het bedrijf met deze aankoop op zowel de korte als met name ook de langere termijn zijn en de uitkomsten van dit overleg met ons als raad te delen?
  • Is uw college met ons van mening dat industriële ontwikkelingen op genoemd terrein te allen tijde ongewenst en uit de boze zijn en dat onze gemeente nimmer medewerking zal verlenen aan dergelijke ontwikkelingen?
  • Bent u als college bereid dit standpunt op korte termijn aan VDL Nedcar en direct bij de uitbreiding van dit bedrijf betrokken instanties als de provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen, uit te dragen?
  • Lijst Samenwerking op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Komende zaterdagmorgen (van 09.00 – 13.00 uur) zijn nieuwe en oude kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Maria Hoop weer bij elkaar  om het verkiezingsprogramma en met name de campagne verder uit te werken o.l.v. onze externe deskundige Irene Janssen.

De bijeenkomst wordt gehouden op:

zaterdag 20 november van 09.00 – 13.00 uur in het gemeenschapshuis te Maria-Hoop. Alle kandidaten (en geinteresseerden) zijn weer welkom!

  • Vrijwilligers van het Jaar 2021.

Wie wordt in de gemeente Echt-Susteren Vrijwilliger van het Jaar 2021?                                       
Jaarlijks organiseert Lijst Samenwerking in de gemeente Echt-Susteren de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar. Dit jaar voor de 23e keer!   

Naast een vrijwilliger wordt ook een vrijwilligster én een vrijwilligersgroep van het jaar gekozen. Met deze verkiezingen wil de lokale politieke partij Lijst Samenwerking het grote belang van vrijwilligers binnen het verenigingsleven, maar ook in de mantelzorg of in de buurt onderstrepen.

Naast enorme waardering, een oorkonde en bloemen, krijgen de Vrijwilligers van het Jaar een (klein) geldbedrag, dat naar eigen inzicht kan worden besteed.

Iedereen komt voor deze verkiezing in aanmerking. Een korte omschrijving van de verdiensten is voldoende. Indienen kan  tot en met woensdag 1 december bij  Lijst Samenwerking: (joverheesen@hotmail.com).   

De uitreiking vindt plaats rond de Internationale Dag van de Vrijwilliger: 5 dec.

Intussen zijn de eerste voordrachten al binnen! Wie volgt?

  • DE punten actie voor voedselbank.

In de maand november en december zamelen leden van Lijst Samenwerking weer DE punten in voor de voedselbank Zuid Limburg. De DE punten kunnen ingeleverd worden bij één van de (raads)leden van Lijst Samenwerking of op Thaalweg West 1 te Pey  (Jo Verheesen). In totaal werden het vorig jaar bij de leden 111.853 punten ingeleverd, goed voor 223 pakken koffie t.b.v. de voedselbank. Dit jaar hopen we dit resultaat weer te bereiken.

Deze actie maakt onderdeel uit van een grotere actie die de Lionsclub in Maastricht organiseert t.b.v. de Voedselbank Zuid Limburg. In Zuid Limburg was de actie vorig jaar goed voor 2200 pakken koffie!                                  

  • Verlichtingsactie.

Iedereen die nog gegevens moet doorgeven aan Toine van Gellecom over de verlichtingsactie, wordt gevraagd deze uiterlijk 25 november in te sturen, zodat we de gegevens voor het einde van november kunnen doorgeven aan de gemeente.  Door alle ruim 6.000 straatverlichtingslampen te controleren dragen we een steentje bij aan de (verkeers)veiligheid in onze gemeente. Dank aan iedereen voor de inzet!

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.