Nieuwsbrief week 45

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week.

Voor iedereen geldt: geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief. Veel succes!

  • In memoriam Joep van Gerwen.

Ook deze week is het weer onze droeve plicht om melding te maken van een overlijden en wel van ons lid Joep van Gerwen (65). Joep van (steunend) lid van onze partij zonder politieke ambities te hebben.

Als therapeut konden we altijd een beroep op hem doen als het ging om zaken die met gezondheidszorg te maken hadden. Wij danken hem voor de jarenlange steun en wensen zijn naasten heel veel steun én sterkte toe. Zijn afscheid vindt in besloten kring plaats.

Condoleances kunnen geplaatst worden op: https:/herinnering.dela.nl/joepvangerwen

  • Corona.                             

De gevolgen van corona beginnen weer de dagdagelijkse praktijk te beheersen. Maatregelen zijn aangescherpt, dringende adviezen worden gegeven om activiteiten niet te laten doorgaan, scholen nemen extra maatregelen, etc. etc.

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid genomen en is weer op 1,5 meter gaan vergaderen, zonder publiek. Ook verenigingen hebben activiteiten op het laatste moment afgelast. De druk op de zorg neemt toe; de besmettingscijfers stijgen.

Reden voor Lijst Samenwerking om ook de geplande kernenrit niet te laten doorgaan.

Los van de vraag of we met 50 personen door de 2 organisaties waar we terecht konden (Stichting Heiligdomsvaart Susteren en Centrumplan Echt) ontvangen kunnen worden.

Helaas dat ook deze kernenrit (de 4e) niet doorgaat.

  • Lijst Samenwerking op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Afgelopen zaterdagmorgen (van 09.00 – 13.00 uur) zijn nieuwe en oude kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Maria Hoop bij elkaar geweest om het verkiezingsprogramma verder uit te werken o.l.v. onze externe deskundige Irene Janssen.

Uit de evaluatie na afloop keek iedereen met een tevreden gevoel terug op de bijeenkomst. De volgende (en laatste) bijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 20 november van 09.00 – 13.00 uur in het gemeenschapshuis te Maria-Hoop. Dan wordt er met name gewerkt aan de verkiezingscampagne.

Alle kandidaten (en geïnteresseerden) zijn weer welkom!

  • Vrijwilligers van het Jaar 2021.

Wie wordt in de gemeente Echt-Susteren Vrijwilliger van het Jaar 2021?                                       
Jaarlijks organiseert Lijst Samenwerking in de gemeente Echt-Susteren de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar. Dit jaar voor de 23e keer!  

Naast een vrijwilliger wordt ook een vrijwilligster én een vrijwilligersgroep van het jaar gekozen.

Met deze verkiezingen wil de lokale politieke partij Lijst Samenwerking het grote belang van vrijwilligers binnen het verenigingsleven, maar ook in de mantelzorg of in de buurt onderstrepen. Naast enorme waardering, een oorkonde en bloemen, krijgen de Vrijwilligers van het Jaar een (klein) geldbedrag, dat naar eigen inzicht kan worden besteed.

Iedereen komt voor deze verkiezing in aanmerking. Een korte omschrijving van de verdiensten is voldoende. Indienen kan  tot en met woensdag 1 december bij  Lijst Samenwerking: (joverheesen@hotmail.com).  

De uitreiking vindt plaats rond de Internationale Dag van de Vrijwilliger: 5 dec.

Intussen zijn de eerste voordrachten al binnen!

  • DE punten actie voor voedselbank.

In de maand november en december zamelen leden van Lijst Samenwerking weer DE punten in voor de voedselbank Zuid Limburg. De DE punten kunnen ingeleverd worden bij één van de (raads)leden van Lijst Samenwerking of op Thaalweg West 1 te Pey  (Jo Verheesen).

In totaal werden het vorig jaar bij de leden 111.853 punten ingeleverd, goed voor 223 pakken koffie t.b.v. de voedselbank. Dit jaar hoopt men dit resultaat weer te bereiken.

Deze actie maakt onderdeel uit van een grotere actie die de Lionsclub in Maastricht organiseert t.b.v. de Voedselbank Zuid Limburg. In Zuid Limburg was de actie vorig jaar goed voor werden 2200 pakken koffie!                                  

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.