Nieuwsbrief week 45-2022

In Algemeen, Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Planning vergaderingen en activiteiten komende weken.

Donderdag 24 november om 19.30 uur: Fractievergadering als voorbereiding op de commissievergaderingen. De ALV Lijst Samenwerking (benoeming nieuwe bestuursleden) die ook voor die avond stond gepland gaat niet door i.v.m. ziekte van de voorzitter.

Maandag 28 november om 19.30 uur: Commissie Omgeving.
Dinsdag 29 november om 19.30 uur: Commissie Maatschappij.
Woensdag 30 november om 19.30 uur: Commissie Algemene Zaken.

Donderdag 8 december om 19.30 uur: Fractievergadering als voorbereiding op de Raadvergadering.

Woensdag (!) 14 december om 19.30 uur: Raadsvergadering.

2. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark De Loop-West.

Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark De Loop-West, dat eerder dit jaar 6 weken ter inzage lag, heeft 17 ontvankelijke zienswijzen opgeleverd. Het college van burgemeester en wethouders heeft de zienswijzen zorgvuldig bekeken. Dat heeft ertoe geleid dat het bestemmingsplan op een aantal belangrijke punten significant is aangepast. Zo wordt de bouwhoogte in het bestemmingsplan meer dan gehalveerd. Die gaat terug van 30 naar maximaal 14 meter.

Verder gaat de milieucategorie substantieel omlaag en wordt het plan nog beter ingepast in het landschap. Onder meer door de aanplant  van meer bomen en struiken.

Uit de zienswijzen blijkt dat mensen ook bezorgd zijn over het verkeer. Zo vraagt men zich af of de gehanteerde berekeningen kloppen. In dat kader zijn extra onderzoeken gedaan. Daaruit komt naar voren dat er op het wegennet als gevolg van de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet of nauwelijks problemen zijn te verwachten. Zorgen vanuit de kern Berkelaar neemt de gemeente weg door de Oude Lakerweg en de Breulderweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Die zijn dan alleen toegankelijk voor wandelaars, fietsers en landbouwverkeer.

Met zes hectare zonnepanelen levert het gebouw een flinke bijdrage aan de gemeentelijke opgave in het kader van de energietransitie.

De gemeenteraad neemt op 14 december een besluit over de uitbreiding van het bedrijvenpark.

  1. Veilige fietsoversteek over N276 in Nieuwstad.

KWS Infra b.v. maakt een veilige fietsoversteek over de N276 (Op de Baan) in Nieuwstadt. Dit gebeurt in opdracht van de Provincie Limburg. De nieuwe fietsoversteek verbindt de Limbrichterstraat met de Limbrichterweg.

Planning werkzaamheden

KWS Infra start op maandag 7 november om 6.00 uur met de werkzaamheden. Het werk duurt tot en met vrijdag 11 december. Er worden tijdens de aanleg van de oversteek ook asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Om de hinder voor het autoverkeer zoveel mogelijk te beperken, komt er over een korte afstand een tijdelijke weg naast de bestaande weg. Hierdoor blijven aangrenzende woningen, VDL Nedcar en het Mitsubishi Distribution Center bereikbaar.

Ook kunnen de wegwerkers zo veilig hun werk doen. KWS Infra werkt in principe alleen overdag. Voor het fietsverkeer vanuit Nieuwstadt in de richting van de N276 komt er een korte omleidingsroute. Fietsers die van het kruispunt Aan de Linde naar Sittard (en terug) willen fietsen, worden aan de oostzijde van de N276 omgeleid, zodat zij zo weinig mogelijk last hebben van de werkzaamheden.

4. Plan voor bouw van appartementen en winkelruimtes in centrum Susteren

Projectontwikkelaar Willibrord BV wil op de hoek Marktstraat-Willibrordusplein in Susteren een complex met 25 appartementen en 2 ruimtes voor winkels en/of horeca bouwen. Aan de Marktstraat zijn de 2 winkel-/horecaruimtes gepland. Daarboven komen 4 van de 25 appartementen.

De overige 21 appartementen wil Willibrord BV ontwikkelen aan het Willibrordusplein. Het gaat om energiezuinige koop- en huurappartementen. Achter het complex zijn garageboxen, bergingen en
parkeerplaatsen gepland.

Het bouwdeel aan het Willibrordusplein past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om dit deel van het bouwplan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan dan ook worden gewijzigd.
Binnenkort ligt het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage. U kunt tijdens deze termijn een zienswijze (mening) indienen.

5. 11e van de 11e Insjete vastelaovendj in Pej

  Vrijdag 11 november vanaf 11.00 uur zal de Sjötterie Sint Christina Stank Stief Sjaelberg en Broederschap Ad Arbitrium Nostrum voor de 27e keer het insjete van de vastelaovendj organiseren. E.e.a. zal plaatsvinden rondom het RIOS-pleintje en Leo’s café.

Oud Prinsen van V.V. de Aester Sjaelen Uul wisten al dat er alleen iets blijvends is in Slek, Sjaelberg, Hingen en Pey als er wordt samengewerkt. Niet alleen in Köln of Roermond kan men terecht om zich te laven aan het vastelaovesgeveul; óók in Pey is hier alle ruimte voor! Vanaf het station in Echt rijden bussen richting ‘t RIOS-pleintje. Komt u met de auto of fiets ook geen probleem. Een vriendengroep uit Susteren met o.a. een aantal oud Prinsen van K.V. De Graasbörgers zijn ook aanwezig om Christientje te testen op slagkracht en samen met de  aanwezigen op gepaste wijze het vastelaovessezoen 2022/23 te openen. Om precies 11:11 uur zullen ze in groot Pey weten dat de vastelaovendj is begonnen. Natuurlijk is er op deze dag de nodige aandacht voor Limburgse- en Duitse vastelaovesmuziek. Ook is er een live verbinding met Roermond. Wilt u dicht bij huis alvast een flinke vasteloavesshot krijgen en geen gelazer hebben met bonnen of een toiletbezoek van 33 minuten dan bent u 11 november vanaf 11:00 uur méér dan welkom om buiten en daarna in het broederschapslokaal “Leo’s café” aan de Brugweg de vastelaovendj op te starten. U komt toch zeker ook!

Tekst: Ton Tonnaer

  1. Ech-Zösterse Oetblinkers 2022.

Op donderdag 17 november worden alle Ech-Zösterse Oetblinkers 2022 vanaf 19.00 uur in het Cultuurhuis Edith Stein in het zonnetje gezet. Met deze avond toont het gemeentebestuur haar waardering aan alle sport- en cultuurkampioenen.

Op donderdag 24 november worden alle ‘Ech-Zösterse Oetblinkers’ vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in het zonnetje gezet. Met deze avond toont het gemeentebestuur van Echt-Susteren haar waardering aan alle mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun directe omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind, maar ook een ander familielid, vriend of kennis zijn. De gemeente Echt-Susteren onderstreept de belangrijke taak van mantelzorgers en biedt hen daarom, als dank voor alle inzet, een plezierige en ontspannen avond aan.

  1. Het Laevesbos.

Broederschap Ad Arbitrium Nostrum houdt op zaterdag 26 november a.s. haar boomplantdag in het welbekende Laevesbos. Het Laevesbos is bedoeld om iedereen die dat wil de gelegenheid te geven om herinneringen te delen met anderen door het huren van een nieuwe of bestaande boom. Er kan een tekstplaatje met een eigen tekst en/of foto bij de boom worden geplaatst om duidelijk te maken om welke herinnering het gaat. Ook Lijst Samenwerking heeft er een boom laten planten!

Voor het inschrijfformulier van deelname gaat u naar: https://www.adarbitriumnostrum.nl/Laevesbos/

  1. Wie wordt Vrijwilliger van het Jaar ?

Wie wordt in de gemeente Echt-Susteren Vrijwilliger van het Jaar 2022?
Jaarlijks organiseert Lijst Samenwerking in de gemeente Echt-Susteren de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar. Dit jaar voor de 24e keer. Naast een vrijwilliger wordt ook een vrijwilligster én een vrijwilligersgroep van het jaar gekozen.

Met deze verkiezingen wil de lokale politieke partij Lijst Samenwerking het grote belang van vrijwilligers binnen het verenigingsleven, maar ook in de mantelzorg of in de buurt onderstrepen. Naast enorme waardering, een oorkonde en bloemen, krijgt de Vrijwilliger van het Jaar een (klein) geldbedrag, dat naar eigen inzicht kan worden besteed.

Iedereen komt voor deze verkiezing in aanmerking. Een korte omschrijving van de verdiensten is voldoende. Indienen kan tot en met donderdag 1 december bij Lijst Samenwerking: (joverheesen@hotmail.com).

De uitreiking van de winnaars vindt plaats rond de Dag van de Vrijwilliger: 7 december.

Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.