Nieuwsbrief week 44

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week.

Voor iedereen geldt: geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief. Veel succes!

  • In memoriam Ydo Hoeben.

Ook deze week is het weer onze droeve plicht een overlijden te melden: van ons lid Ydo Hoeben (Annendaalderweg 27 te 6105 AR  Maria Hoop).

Ydo was sinds 1990 lid van Lijst Samenwerking en heeft sindsdien steeds meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ook voor 2022 had hij zich weer kandidaat gesteld. Jarenlang heeft Ydo namens LS in diverse raadscommissies gezeten. Wij hebben hem leren kennen en waarderen als een zeer gedreven lid, enorm betrokken bij zaken, vooral op sociaal gebied. Hij was breed georienteerd en was het geweten van de partij.

De kerkelijke uitvaart is woensdag 3 november a.s. om 13.30 uur in de parochiekerk van Maria-Hoop. Ydo hield van rode rozen. Daarom vindt de familie het fijn als iedereen een onverpakte rode roos meebrengt naar de kerk.

  • Bijeenkomst voor alle kandidaten én bestuursleden van Lijst Samenwerking.

Op zaterdag 6 én zaterdag 20 november wordt van 09.00 – 13.00 uur een bijeenkomst gehouden voor alle kandidaten (niet verplicht!) die op dit moment bekend zijn en bestuursleden o.l.v. Irene Jansssen, onze externe deskundige.

De locatie wordt nog bekend gemaakt en is mede afhankelijk van de persconferentie morgen, dinsdag 2 november. Op het programma staat in hoofdlijn: het concept-verkiezingsprogramma 2022-2026 van Lijst Samenwerking en de campagne voor de verkiezingen op 16 maart 2022. Wie komt, meldt dat bij w.fiddelaers@ziggo.nl  i.v.m. reservering!

Aan dit concept wordt met z’n allen gewerkt. De inbreng van iedereen is even belangrijk. Uiteraard wordt het concept-verkiezingsprogramma op een ALV definitief besproken en vastgesteld, waarna het gepubliceerd wordt.

  • Infoavond Kloosterveld St. Joost.

Op woensdag 3 november om 19.00 uur vindt in ’t Patronaat te St. Joost een infoavond plaats over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in de volgende straten: Kloosterveldstraat, Wijerstraat, Plevitsstraat, Kantstraat en St. Joosterzijweg. Omdat de riolering na controle nog goed blijkt te zijn, gaat het alleen om het updaten van de zogenaamde “vloerbedekking”.

Lijst Samenwerking heeft zich hier jaren voor ingespannen. Dit jaar nam de Raad unaniem een motie aan om deze werkzaamheden ook daadwerkelijk uit te voeren; temeer daar ze in 2017 door het toenmalige college waren toegezegd aan de inwoners van St. Joost.

  • Pey.

In het kader van de gebiedsvisie Pey vinden in Pey op dit moment werkzaamheden plaats aan de Schoolstraat. Daarna zal het gebied rondom de kerk worden aangepakt en wordt ook de noodzakelijke parkeervoorziening gerealiseerd nabij de kerk.

   Werkzaamheden Schoolstraat Pey.

Natuurlijk kan in een gebiedsvisie niet alles worden geregeld. Zo vragen bewoners van de appartementen nabij de geldmaat om verplaatsing van deze geldautomaat. Natuurlijk ligt deze automaat te dicht bij woningen; iets dat niet meer van deze tijd is.

Lijst Samenwerking zal deze zaak –mede op verzoek van de bewoners- blijven volgen en noodzakelijke stappen ondernemen om daadwerkelijke verplaatsing te realiseren.

  • Heiligdomsvaart.

Beste vrienden van de Heiligdomsvaart. 

Lijst samenwerking is lid van de Vrienden van de Heiligdomsvaart.

Het jaar van de Heiligdomsvaart Susteren 2022, staat eindelijk voor de deur. Op dit moment is de organisatie hiervan al met veel energie opgestart.

Eén van de zaken die inmiddels zijn geregeld betreft onze huisvesting.

Als stichting Heiligdomsvaart Susteren zijn wij bijzonder blij dat wij het komende jaar het voormalige gebouw van de Rabobank aan de Molenlaan 32 hebben kunnen huren.

Dit gebouw zullen we vanaf nu omdopen tot “Het huis van de Heiligdomsvaart”. Wij gaan het huis inzetten voor repetities, vergaderingen, opslagruimte, ontvangst van gezelschappen etc.

Tevens gaan we hier een tijdelijke expositie over de Heiligdomsvaart inrichten.

Op zaterdag 6 november aanstaande zal het gebouw worden geopend.

In de middag organiseren we voor alle betrokkenen bij de Heiligdomsvaart een open inloopborrel tussen 15.30 u tot 18.30 u.

Graag willen we u hiervoor van harte uitnodigen.

U kunt dan een kijkje nemen in het Huis van de Heiligdomsvaart en tevens kunnen we u dan al wat gaan vertellen over de organisatie van de komende Heiligdomsvaart.

En natuurlijk zorgen we voor een hapje en een drankje.

Hopelijk tot zaterdag 6 november.

Namens de Stichting Heiligdomsvaart Susteren, 

Elles Derrez-Stoffels , bestuurslid 

  • Kernenrit.

Iedereen kent intussen wel de kernenritten die Lijst Samenwerking elk half jaar organiseert. Vanaf de fusie in 2003 tussen de gemeenten Echt en Susteren organiseert Lijst Samenwerking deze kernenritten om burgers te laten kennismaken met bedrijven, verenigingen en organisaties in de gemeente.

Elke keer is de bus met 50 personen vol en moet er soms een wachtlijst gehanteerd worden. Door de corona zijn de 2 ritten in 2020 niet door gegaan, alsmede de eerste rit van 2021.

Als het kan (corona), wordt op vrijdag 26 november weer een kernenrit gehouden! Deze keer is er voor gekozen om alleen leden van Lijst Samenwerking te laten deelnemen. Elk lid mag 1 één introduce meenemen!   

De eigen bijdrage is dan voor iedereen € 5,- We zijn in gesprek met enkele te bezoeken organisaties. Zodra het programma definitief bekend is, wordt dat bekend gemaakt.

Aanmelden kan bij joverheesen@hotmail.com. Telefoon 0475-485487 of 06-34034515.

Vol=vol.

  • Verlichtingsactie.

De eerste resultaten komen al binnen bij Toine van Gellecom. Ook nu blijkt weer dat vele tientallen straatlampen defect zijn en dat op sommige plekken de (verkeers)veiligheid gebaat is met het snel repareren van deze lampen. Succes!

  • Vrijwilligers van het Jaar 2021.

Wie wordt in de gemeente Echt-Susteren Vrijwilliger van het Jaar 2021? 

Dit jaar is het thema “Samen blijven schitteren”.
Jaarlijks organiseert Lijst Samenwerking in de gemeente Echt-Susteren de verkiezing van Vrijwilliger van het Jaar. Dit jaar voor de 23e keer!  

Naast een vrijwilliger wordt ook een vrijwilligster én een vrijwilligersgroep van het jaar gekozen. Met deze verkiezingen wil de lokale politieke partij Lijst Samenwerking het grote belang van vrijwilligers binnen het verenigingsleven, maar ook in de mantelzorg of in de buurt onderstrepen.

Naast enorme waardering, een oorkonde en bloemen, krijgen de Vrijwilligers van het Jaar een (klein) geldbedrag, dat naar eigen inzicht kan worden besteed.

Iedereen komt voor deze verkiezing in aanmerking. Een korte omschrijving van de verdiensten is voldoende. Indienen kan  tot en met woensdag 1 december bij  Lijst Samenwerking: (joverheesen@hotmail.com).  

De uitreiking van de winnaars vindt plaats rond de Internationale Dag van de Vrijwilliger: 5 december.

Woensdag 3 november om 13.30 uur: Uitvaartdienst Ydo Hoeben.

Woensdag 3 november om 19.00 uur: Info-avond St. Joost.

Donderdag 4 november om 19.30 uur: Raadsvergadering.

Zaterdag 6 november van 09.00 – 13.00 uur: Bijeenkomst kandidaten

Zaterdag 6 november van 15.30 – 18.30 uur: Inloop borrel Heiligdomsvaart

Zaterdag 6 november om 19.30 uur: in de kerk te Koningsbosch: reunieconcert met na afloop gezellig samenzijn in Oos Heem.

Zondag 7 november om 09.30 uur een H. Mis met om 11.00 uur een brunch voor genodigden.  Aansluitend van 13.00 – 14.30 uur een receptie in Oos Heem.                                 

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.