Nieuwsbrief week 44-2022

In Algemeen, Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Planning vergaderingen en activiteiten komende weken.

Donderdag 3 november om 19.30 uur: Raadsvergadering (o.a. begroting 2023).

Donderdag 24 november om 19.30 uur: ALV Lijst Samenwerking (benoeming nieuwe bestuursleden) en vervolgens fractievergadering als voorbereiding op de commissievergaderingen.
Uitnodiging volgt.

Maandag 28 november om 19.30 uur: Commissie Omgeving.
Dinsdag 29 november om 19.30 uur: Commissie Maatschappij.
Woensdag 30 november om 19.30 uur: Commissie Algemene Zaken.

Donderdag 8 december om 19.30 uur: Fractievergadering als voorbereiding op de Raadvergadering.

Woensdag (!) 14 december om 19.30 uur: Raadsvergaderring.

2. Harmonie St. Cecilia, Koningsbosch

Op zondag 6 november 2022 vindt vanaf 11.00 uur het Roergalmconcert plaats in Oos Heem, Kapelaan Verdonschotstraat 5 te Koningsbosch, m.m.v. Fanfare St.Judocus uit St. Joost onder leiding van Harrie Broun en harmonie St. Cecilia Koningsbosch onder leiding van Eric van Mulken. Entree gratis.
Op zaterdag 19 november 2022 vindt vanaf 19.30 in Oos Heem het jubileumconcert plaats met medewerking van harmonie St. Cecilia Koningsbosch onder leiding van Eric van Mulken, de gecombineerde jeugdgroep van harmonie St. Cecilia Koningsbosch en Musikverein
St. Gregorius uit Saeffelen onder leiding van Frank Cuijpers en de solisten Wil Brouwers en Gerwine Saelmans. Entree € 5. Kaarten verkrijgbaar bij Tilda Muysers – Geurts. Kaarten gekocht in 2021 blijven geldig.


Op zondag 20 november 2022 vindt om 9.30 uur een Heilige Mis plaats uit dankbaarheid in de parochiekerk van Koningsbosch, welke verzorgt wordt door harmonie St. Cecilia. Na de Heilige Mis is een brunch voor leden, oud leden en genodigden met partners in Oos Heem.
Om 12.30 uur volgt een optreden van de Big Band van Myouthic met aansluitend vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur de jubileumreceptie met een optreden van de voormalige Grenslandkapel.

  1. Kerstkaarten.

Op zorgboerderij/kwekerij Atelier Heemels te Koningbosch (bekend van één van onze kernenritten) maken de deelnemers mooie kerstkaarten. Deze zijn bij afname van 100 stuks te koop voor € 1,- per stuk. Wellicht kan Lijst Samenwerking dit initiatief steunen (zeker in deze tijd van extra energiekosten, inflatie, etc.) door samen de kaarten te bestellen. Geef de bestelling uiterlijk heden door aan joverheesen@hotmail.com (minimaal 10 stuks!) en de kaarten + nota -om het geld aan Lijst Samenwerking over te maken- komen eraan. Lijst Samenwerking zorgt dan voor het overmaken van het totaalbedrag!

  1. Het Laevesbos.

Broederschap Ad Arbitrium Nostrum houdt op zaterdag 26 november a.s. haar boomplantdag in het welbekende Laevesbos. Het Laevesbos is bedoeld om iedereen die dat wil de gelegenheid te geven om herinneringen te delen met anderen door het huren van een nieuwe of bestaande boom. Er kan een tekstplaatje met een eigen tekst en/of foto bij de boom worden geplaatst om duidelijk te maken om welke herinnering het gaat. Ook Lijst Samenwerking heeft er een boom laten planten!

Voor het inschrijfformulier van deelname gaat u naar: https://www.adarbitriumnostrum.nl/Laevesbos/

Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.