Nieuwsbrief week 43

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week.

Voor iedereen geldt: geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief. Veel succes!

Wij staan stil bij het overlijden van Petra van Neer in de leeftijd van 56 jaar.    Ons medeleven gaat uit naar haar man John, dochter Sharon en schoonzoon Thijs en Sikke. Wij condoleren verder haar familie, vrienden, collega’s en verenigingen. Op veel te jonge leeftijd is zij thuis overleden.

Petra zal in onze herinnering blijven als een vrouw die midden in de samenleving stond en ook een actieve bijdrage leverde aan het verenigingsleven op de Slek.

Vrijdag 29 oktober is om 11.00 uur de uitvaartdienst in de kerk te Pey, gevolgd door de crematie in crematorium Peusen te Echt. Wij wensen haar naasten alle kracht en steun toe.

  • Raadsvergadering 4 november: begroting 2022 (deel 3).

Morgen, donderdag 28 oktober om 19.30 uur wordt in fractiekamer St. Joost  (zij-ingang Marktstraat) de fractievergadering van Lijst Samenwerking gehouden als voorbereiding op de Raadsvergadering van donderdag 4 november.

Iedereen is welkom!

De agenda en daarbij horende stukken staan op de site van de gemeente.  Belangrijkste agendapunt: de begroting 2022.

In de fractievergadering bepalen wij ons standpunt over de voorstellen van het college en onze inbreng. Ook kunnen eventuele wijzigingen besproken worden die we dan als Lijst Samenwerking inbrengen in de raadsvergadering.

  • Feestelijke viering start bouw project Sterrendael.

Op dinsdag 2 november van 16.00 – 18.00 uur wordt met enkele toespraken en een officiële handeling de start van het woningbouwproject Sterrendael (Slek) gemarkeerd. Genodigden zijn welkom op de bouwplaats (Hoogstraat/Dijkveldstraat), waarna een gezellig samenzijn in ’t Slekkerhoes is gepland.

  • Bijeenkomst voor alle kandidaten én bestuursleden van Lijst Samenwerking.

Op zaterdag 6 én zaterdag 20 november wordt van 09.00 – 13.00 uur een bijeenkomst gehouden voor alle kandidaten die op dit moment bekend zijn en bestuursleden o.l.v. Irene Jansssen, onze externe deskundige.

De locatie wordt nog bekend gemaakt (nog niet bekend). Op het programma staat in hoofdlijn: het concept-verkiezingsprogramma 2022-2026 van Lijst Samenwerking voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Aan dit concept wordt met z’n allen gewerkt. De inbreng van iedereen is even belangrijk. Uiteraard wordt het concept-verkiezingsprogramma op een ALV (Algemene Leden Vergadering) definitief vastgesteld, waarna het gepubliceerd wordt.

  • Harmonie St. Cecilia Koningsbosch 1921-2021.

Op 15 november 1921 is het 100 jaar geleden dat harmonie St. Cecilia Koningsbosch offcieel opgericht werd. Dit feit wordt gevierd met een reunieconcert op zaterdag 6 november vanaf 19.30 uur in de kerk (na afloop gezellig samenzijn in Oos Heem) en op zondag 7 november om 09.30 uur een H. Mis met om 11.00 uur een brunch voor genodigden. Aansluitend van 13.00 – 14.30 uur een receptie in Oos Heem.   

Lijst Samenwerking zal hier zeker vertegenwoordigd zijn.

  • Kernenrit.

Iedereen kent intussen wel de kernenritten die Lijst Samenwerking elk half jaar organiseert. Vanaf de fusie in 2003 tussen de gemeenten Echt en Susteren organiseert Lijst Samenwerking deze kernenritten om burgers te laten kennismaken met bedrijven, verenigingen en organisaties in de gemeente.

Elke keer is de bus met 50 personen vol en moet er soms een wachtlijst gehanteerd worden. Door de corona zijn de 2 ritten in 2020 niet door gegaan, alsmede de eerste rit van 2021.

Als het kan, wordt op vrijdag 26 november weer een kernenrit gehouden! Deze keer is er voor gekozen om alleen leden van Lijst Samenwerking te laten deelnemen. Elk lid mag 1 één introduce meenemen!    

De eigen bijdrage is dan voor iedereen € 5,-

We zijn in gesprek met enkele te bezoeken organisaties. Zodra het programma definitief bekend is, wordt dat bekend gemaakt.

Aanmelden kan bij joverheesen@hotmail.com.  

Telefoon 0475-485487 of 06-34034515.

Vol=vol.

  • Veldeke.

Veldeke zet zich in de Provincie Limburg en ook in onze gemeente met een zeer actieve afdeling, in voor het behoud van ons dialekt. Dat doet de afdeling op verschillende manieren. Zo is er onlangs een boekje uitgegeven voor de allerjongsten: peuters en kleuters met de toepasselijke titel: ‘Mien ieëste waordjes” .

Ook ons raadslid Bert Hendricks heeft hieraan zijn bijdrage geleverd. Tijdens de Algemene Beschouwingen bij de Kadernota vroeg Bert, namens Lijst Samenwerking aandacht voor het dialect op scholen en de voorschoolse periode. Reden voor gemeente én Veldeke om Bert in de voorbereiding te betrekken en dus alle reden om samen op de foto te gaan staan bij de officiële presentatie.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.