Nieuwsbrief week 42-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- GaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Inleveren winterjassen tot en met 30 oktober bij het gemeentehuis of bij Menswel.

Donderdag 19 oktober om 19.30 uur: Fractievergadering in fractiekamer gemeentehuis. Als voorbereiding op de commissievergaderingen van 23-24 en 25 oktober komen we bij elkaar om de agenda’s door te nemen. Belangrijkste agendapunt is de begroting 2024. Iedereen is welkom!

Maandag 23 oktober om 19.30 uur: Commissie Omgeving. Dinsdag 24 oktober om 19.30 uur: Commissie Maatschappij Woensdag 25 oktober om 19.30 uur: Commissie Algemene Zaken. Alle commissievergadering in de Raadszaal en voor iedereen op de publieke tribune of op de lokale TV te volgen.

Donderdag 2 november om 19.30 uur: Fractievergadering in de fractiekamer gemeentehuis (zij-ingang). Als voorbereiding op de Raadsvergadering van 9 november komen we bij elkaar om de Raadsagenda te bespreken. Zie voor de agenda de website van de gemeente. Presentatie door Theo Zillekens (zie volgende blz.)

Donderdag 2 november om 19.30 uur: Mantelzorgavond in het gemeentehuis. Mogelijk dat we de fractievergadering elders (moeten) houden. Vooralsnog in de fractiekamer gepland.

Donderdag 9 november om 19.00 (!) uur: Raadsvergadering. Belangrijkste agendapunt: de begroting 2024. Let op: aanvangstijdstip is gewijzigd naar 19.00 uur.

  1. Nieuws van de werkgroep opleiding/activiteiten.

In company training Oppositie voeren

In samenwerking met het Kennispunt voor Lokale Politiek Partijen organiseert Lijst Samenwerking een training Oppositie voeren. Deze vindt plaats op maandag 20 november, aanvang 19:30 uur in ’t Patronaat in Sint Joost. De training wordt verzorgd door de heer Laurens van Voorst, onder meer spreker, docent en raadslid in de gemeente Meijerijstad. Deze training duurt ongeveer 2 uur. Wij nodigen leden en sympathisanten van Lijst Samenwerking uit om hieraan deel te nemen. De groepsgrootte is 20 personen. Bij een grotere interesse in deelname wordt eventueel een tweede avond georganiseerd. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan via een mailtje naar info@lijstsamenwerking.nl. Doe dit voor 5 november. Wij verheugen ons op uw deelname.

Presentatie begroting 2024

In het kader van de voorbereiding op de behandeling van de begroting 2024 in de raadsvergadering van 9 november 2023, wordt er door Theo Zillekens een presentatie verzorgd over de beleids- en budgetcyclus van de gemeente en de begroting 2024 in het bijzonder. Deze vindt plaats tijdens de (steun-)fractievergadering van donderdag 2 november 2023. Zoals gewoonlijk zijn deze vergaderingen voor ieder lid toegankelijk. Wij nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden hiervoor is niet noodzakelijk.

Eindejaars activiteit

Door de werkgroep opleiding-binding-activiteiten wordt bekeken of er eind van het jaar nog een activiteit georganiseerd kan worden. Naast een politiek, educatief danwel cultureel element zal deze ook bestaan uit een gezellig samen zijn met een drankje en hapje. Hopelijk kan in de nieuwsbrief van volgende week (25 oktober) mee duidelijkheid verschaft worden.

  1. Uit de bestuursvergadering.

Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn 4 werkgroepen ingesteld:

  • Werkgroep politiek/fractie o.l.v. Jos W. en Jo
  • Werkgroep communicatie o.l.v. Fleur en John
  • Werkgroep opleiding/activiteiten o.l.v. Wil en Theo
  • Werkgroep kernen o.l.v. Jos P en ToineDe werkgroepen kunnen nu verder uitgebreid worden met leden die graag een inhoudelijke bijdrage willen leveren. Mocht je belangstelling hebben: meld het bij onze secretaris: Theo Zillekens: theozillekens@outlook.com

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.