Nieuwsbrief week 41

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week.

Voor iedereen geldt: geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief. Veel succes!

  1. Raadsvergadering 4 november: begroting 2022 (deel 1).

In de boekwerken die onderdeel uitmaken van de begroting 2022 wordt door het college van burgemeester en wethouders voortgesteld, hoe de ruim € 85 miljoen die de gemeente in 2022 te besteden heeft, wordt uitgegeven. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de budgetten vast te stellen, waarbinen het college in 2022 kan werken. Voor Lijst Samenwerking geldt: wat betekenen de plannen voor onze burgers en wat kost het de burgers. Nadrukkelijk zal ook gekeken worden naar de totale lastendruk. In deze tijd wordt sterk gekeken naar de                                        Explosieve stijging energieprijzen

Iedereen maakt zich zorgen over de mensen die het al niet breed hebben. Zij komen in de verdrukking. Lijst Samenwerking zal bekijken wat de gemeente daarin kan betekenen voor haar burgers. Heeft u tips, ideeën?

In 2022 wordt door de gemeente ook weer fors geïnvesteerd in de gebiedsontwikkeling, met name in de kernen Nieuwstadt, Roosteren en Pey.    

Met de plannen heeft Lijst Samenwerking destijds ingestemd; nu is de uitvoering aan de orde voor een totaalbedrag van € 4,75 miljoen.

Een andere belangrijke uitgavepost in 2022 is de renovatie van scholen voor een totaalbedrag van € 2 miljoen.

In de nieuwsbrief van volgende week meer over de begroting 2022.

  • Stem op de boom van het Jaar 2021

Elk jaar wordt gestemd op de boom van  het Jaar. Dit jaar is een lindeboom in Maasniel de kandidaat van Limburg. Ga naar: stem op de boom van het Jaar 2021 en breng de stem uit op deze lindeboom van 150 jaar oud bij de pastorie van Maasniel. Op dit moment staat de teller op ruim 1800 stemmen, goed voor een 2e plaats. Er kan nog gestemd worden tot 18 oktober (12.00 uur) gestemd worden. Volgend jaar een boom uit onze gemeente. Welke ?

  • Verlichtingsactie.

Al vele jaren controleren leden van Lijst Samenwerking de ongeveer 6.000 straatlampen in onze gemeente. Van elke lamp die niet brandt, wordt het nummer (op de lamp) doorgegeven aan de gemeente om zo snel mogelijk te laten repareren. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan de (verkeers)veiligheid in onze gemeente. Leden van Lijst Samenwerking controleren een deel van een kern en zijn ongeveer 1 uurtje bezig (afhankelijk van het vervoersmiddel). Alle leden van Lijst Samenwerking worden binnenkort weer benaderd. Verzoek aan iedereen om te bekijken of hij/zij een deel van de witte vlekken kan controleren! Dankzij de inzet van velen is het goed te doen! Ons bestuurslid Toine van Gellecom coördineert ook dit jaar de actie.

  • Commissie Algemene Zaken op 20 oktober.

In de maand oktober gaat alleen de commsie Algemene Zaken van 20 oktober door. De beide andere commissies vervallen wegens gebrek aan agendapunten…………

Belangrijkste agendapunt voor de commissie Algemene Zaken: begroting 2022.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.