Nieuwsbrief week 41-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

 1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- GaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Donderdag 19 oktober om 19.30 uur: Fractievergadering in fractiekamer gemeentehuis.

Als voorbereiding op de commissievergaderingen van 23-24 en 25 oktober komen we bij elkaar om de agenda’s door te nemen. Belangrijkste agendapunt is de begroting 2024. Iedereen is welkom!

Maandag 23 oktober om 19.30 uur: Commissie Omgeving.

Dinsdag 24 oktober om 19.30 uur: Commissie Maatschappij

Woensdag 25 oktober om 19.30 uur: Commissie Algemene Zaken. Alle commissievergadering in de Raadszaal en voor iedereen op de publieke tribune of op de lokale TV te volgen.

Donderdag 2 november om 19.30 uur: Fractievergadering in de fractiekamer gemeentehuis (zij-ingang). Als voorbereiding op de Raadsvergadering van 9 november komen we bij elkaar om de Raadsagenda te bespreken. Zie voor de agenda de website van de gemeente.

Donderdag 2 november om 19.30 uur: Mantelzorgavond in het gemeentehuis. Mogelijk dat we de fractievergadering elders (moeten) houden. Vooralsnog in de fractiekamer gepland.

Donderdag 9 november om 19.00 (!) uur: Raadsvergadering. Belangrijkst4e agendapunt: de begroting 2024. Let op: aanvangstijdstip is gewijzigd naar 19.00 uur.

 1. Wereldarmoededag: dinsdag 17 oktober.

De gemeente Echt-Susteren nodigt inwoners op Wereldarmoededag, dinsdag 17 oktober, uit voor een kop koffie en/ of een lekkere maaltijd. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het bestrijden van armoede. “We willen graag dat inwoners die het minder breed hebben die dag eens geen zorgen hebben over de boodschappen en vooral de kosten daarvan”, zegt wethouder Inge Minkenberg. “Daarom nodigen we iedereen van harte uit om aan te schuiven in de ochtend en/of avond tijdens een koffiemoment en een diner in MFC De Pejjerhaof in Pey-Echt.”

Voor deelname aan het koffiemoment of het diner hoeft u zich niet in te schrijven. U kunt gewoon binnenlopen bij De Pejjerhaof in Pey (Houtstraat 7). Van 9.00 tot 11.00 uur voor een kop koffie of thee (met cake) en van 17.00 tot 18.45 uur voor het diner. U bent van harte welkom.

 1. Limburg Helpt: Geef een jas, verwarm een hart!

L1, alle Limburgse gemeenten en Stichting Samen voor Maastricht bundelen hun krachten voor een warme winteractie. Onder de noemer Limburg Helpt: geef een jas, verwarm een hart! worden van 2 tot en met 30 oktober zoveel mogelijk winterjassen ingezameld voor inwoners die ze het hardst nodig hebben. Dat gebeurt ook in de gemeente Echt-Susteren.

Inzamelpunten gemeente Echt-Susteren

 • Gemeentehuis in Echt (Nieuwe Markt 55) tijdens openingsuren
 • Kantoor Menswel in Pey-Echt (Chatelainplein 31
 • Feestelijke afsluiting projecten in Pey: vrijdag 13 oktober

De kern Pey is nieuw leven ingeblazen. Nu de herinrichting van het gebied rondom de kerk is afgerond, is dat reden voor een feestelijke afsluiting. Op vrijdag 13 oktober is iedereen vanaf 15.00 uur welkom bij het vastelaovesmonument van v.v. De Aester Sjaelen Uul in de Kerkstraat in Pey om het resultaat van de opknapbeurt samen te vieren.

De bijeenkomst start met een welkomstwoord van Ger Boonen, de voorzitter van de Klankbordgroep Groot Pey. Daarna hijst wethouder Hub Meuwissen van de gemeente Echt-Susteren de vlag als teken dat de revitalisatie van dit deel van Pey is afgesloten. Aansluitend volgt een rondgang door het vernieuwde stuk Pey. Een aantal uitgevoerde werkzaamheden in de Kerkstraat en Clarastraat wordt daarbij bekeken.

Tijdens de wandeling is er extra aandacht voor het project ’t Plat ligkt in Ech op de straot van Veldeke Krink Echt. De dialectvereniging heeft jaren geleden in het centrum van Echt tegels met spreuken in het Echter dialect gelegd. Aangezien de infrastructuur van Pey flink op de schop is gegaan, vonden Veldeke en de Klankbordgroep dit hét moment om deze tegels ook hier een plek te geven. De spreuken op de tegels zijn van inwoners van Pey. In de toekomst komen er ook tegels in de rest van de kern. Tijdens de rondgang en de nazit krijgen belangstellenden uitleg over het tegelproject van Veldeke-voorzitter Jos Wackers.

Na de wandeling is het tijd voor koffie en vlaai in MFC Pejjerhaof (Houtstraat 7). Wethouder Hub Meuwissen en Klankbordgroep-voorzitter Ger Boonen zullen hier nog kort stilstaan bij de totstandkoming van de herinrichting en alle projecten die sinds 2017 zijn aangepakt in Pey.

 1. Vragen aan B.&W. van raadslid Bert Hendricks over oversteek Pissummerweg:

Zoals bekend is enkele jaren geleden de snelfietsroute “Pissummerweg” ingericht en vrij recent is die voor de veiligheid verboden verklaard voor gemotoriseerd verkeer en zelfs is er een aanlijn verplichting ingesteld i.v.m. “bijt-honden”. Een heel goede zaak, waarvoor onze complimenten.

Echter, de aansluiting met de rijksweg, ter hoogte van de spoorwegovergang, is zeer gevaarlijk, met name voor fietsers (schoolgaande jeugd en toeristen). Vanaf het fietspad uit de richting Echt liggen slechts enkele klinkers in de berm als verbinding naar de overkant.

Er staat geen enkel verkeersbord voor fietsers om aan te duiden dat er een oversteekplaats is en ook het overige verkeer wordt op geen enkele wijze gewezen op een fietsers-oversteekplaats. Géén bord, géén gemarkeerde vakken op de weg, laat staan een middengeleider. Dat is o.i. een aansluiting met een snelfietsroute onwaardig. Oversteken kan op sommige momenten niet, nauwelijks of met gevaar voor eigen leven. Het verkeer passeert nl in beide richtingen met een snelheid van 80 km/u.

Als de spoorwegovergang gesloten is moeten fietsers tussen stilstaande auto’s passeren. ( Ik was getuige van het feit dat een vrachtauto met oplegger midden voor de oversteek stond en de doorgang blokkeerde).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat een inwoonster van Susteren zich, namens de schoolgaande jeugd, tot mij wendde met een zorgelijke klacht. Bij de Provincie vond ze nl geen gehoor na meerdere mails. Met name de jeugdige fietsers gaan nu op andere plaatsen oversteken en fietsen soms in tegengestelde richting vanaf kruispunt “De Pauw” te Slek over een fietspad dat te nauw is voor tweerichting verkeer en dat ook niet als zodanig is ingericht.

Bovenstaande is voor ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan uw college:

 1. Is uw college bekend met bovenstaande beschrijving aangaande de verbinding Rijksweg en Pissummerweg?
 2. Kunt u zich voorstellen dat de bestaande situatie een aansluiting met de snelfietsroute kan leiden tot ongelukken met fatale afloop?
 3. Welke onderzoeken bent u bereid zelf op te starten om de situatie op meerdere fronten te verbeteren?
 4. Op welke termijn gaat u dit probleem met de provincie bespreken en oplossen?
 5. Welke instantie is verantwoordelijk voor de juridische gevolgen bij een fataal ongeluk als door tekort schietende inrichting van de oversteek een ernstig ongeluk gebeurt?
 6. Deelt u onze mening dat er op korte termijn passende maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen het een keer “goed fout gaat”?
 7. Kerkenvisie: de toekomst van de kerk in ….

De gemeente heeft een kernvisie laten opstellen over de kerken binnen de gemeente Echt-Susteren. In St. Joost is dat mede aanleiding geweest voor het plaatselijke parochiecomité en kerkbestuuur om samen met de Stichting Gemeenschapsbelangen over de toekomst van de kerk in St. Joost te praten. Op de eerste bijeenkomst waren de parochianen uitgenodigd; op een tweede bijeenkomst alle inwoners van St. Joost.

In deze fase zijn alle opmerkingen over de toekomst van de kerk (en daarmee verbonden ook de toekomst van het kerkhof) genoteerd. De wensen vanuit St. Joost variërenvan behoud van de kerk in de huidige staat tot: afbreken en woningen bouwen. Een werkgroep uit parochiecomité en Stichting Gemeenschapsbelangen gaat alle gemaakte wensen en ideeën bekijken om vervolgens nieuwe stappen te zetten in nauw overleg met alle inwoners.

 1. Uit de bestuursvergadering.

Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn 4 werkgroepen ingesteld:

 • Werkgroep politiek/fractie o.l.v. Jos W. en Jo
 • Werkgroep communicatie o.l.v. Fleur en John
 • Werkgroep opleiding/activiteiten o.l.v. Wil en Theo
 • Werkgroep kernen o.l.v. Jos P en ToineDe werkgroepen kunnen nu verder uitgebreid worden met leden die graag een inhoudelijke bijdrage willen leveren. Mocht je belangstelling hebben: meld het bij onze secretaris: Theo Zillekens: theozillekens@outlook.com

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.