Nieuwsbrief week 40

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week.

Voor iedereen geldt: geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief. Veel succes!

  • Lijst Samenwerking op weg naar 16 maart 2022.

Tijdens de onlangs gehouden ALV van Lijst Samenwerking is Jos Wackers unaniem gekozen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, welke gehouden worden op woensdag 16 maart 2022. Daarnaast is een verkiezingswerkgroep, bestaande uit onze raadsleden én onze voorzitter van het bestuur, Wim Fiddelaers al geruime tijd bezig om nieuwe kandidaten te polsen, gesprekken te voeren, etc.

Afgelopen zaterdag, 2 oktober kwamen de nieuwe geïnteresseerden/kandidaten voor de eerste keer bij elkaar o.l.v. een externe deskundige om samen te praten over de partij, de verkiezingen, etc. Het was een leerzame, gezellige en qua inbreng van de aanwezigen een goede bijeenkomst. We mogen er veel van verwachten!

Er komt een vervolg, de volgende keer ook met alle kandidaten. 

Datum/tijd en plaats worden tijdig bekend gemaakt.

  • Raadsvergadering 4 november en de voorbereiding.

Tijdens de raadsvergadering van 4 november staan belangrijke financiële stukken op de agenda: de begroting van 2022 en de nota reserves en voorzieningen 2021. Binnen de eigen partij zullen deze stukken gelezen en bestudeerd worden. Tijdens de Commissie Algemene Zaken van de gemeente komen deze stukken aan de orde en kunnen onze commissieleden hun inbreng leveren. Daarna zal tijdens een fractievergadering (iedereen welkom) onze inbreng in de raadsvergadering worden voorbereid. In de volgende nieuwsbrief enkele inhoudelijke zaken die in de begroting naar voren komen.

  • Samenwerking in Midden-Limburg, of het gebrek daaraan?

De 7 Midden-Limburgse gemeenten werken al jaren samen. De colleges van deze gemeente hebben eind 2020 een investeringsagenda voorbereid. Het was de bedoeling de raadsleden van Midden-Limburg hier op 7 oktober bij te betrekken. Helaas: door gebrek aan belangstelling gaat deze bijeenkomst niet door. De zoveelste tegenvaller in de regionale samenwerking…………

  • Rabo Clubsupport

Van 4 tot 25 oktober kunnen leden van de Rabobank in bijna heel Nederland stemmen op verenigingen en zodoende een deel van de winst van de Rabobank een maatschappelijke bestemming geven. In het werkgebied van de Rabobank Roermond-Echt doen 440 verenigingen/stichtingen/clubs mee! Daarvan komen er 46 uit Echt, 11 uit Peij, 7 uit Koningsbosch, 7 uit St. Joost en 6 uit Maria Hoop.

In het werkgebied van de Rabobank Limburg West staan 56 verenigingen uit de voormalige gemeente Susteren. De laatste jaren is deze bijdrage van de Rabobank een welkome financiële impuls voor verenigingen.

  • Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.