Nieuwsbrief week 40-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

 1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Zaterdag 7 oktober om 12.30 uur bij Dolcino-Echt. Opening Echter Kermis. Om 12.30 uur ontvangst bij Dolcino, waarna om 13.00 uur vertrokken wordt naar het kermisterrein met een optocht door Echt. Op het kermistrerrein vindt om 14.00 uur de officiële opening plaats. De Echter kermis wordt gehouden van zaterdag 7 t/m zondag 15 oktober.

Zaterdag 7 oktober om 19.30 uur in Oos Heem-Koningsbosch. Roergalmconcert Harmonie St. Cecilia Koningsbosch en Harmonie Concordia Melick. Voor de muziekliefhebbers!

Donderdag 19 oktober om 19.30 uur: Fractievergadering in fractiekamer gemeentehuis. Als voorbereiding op de commissievergaderingen van 23-24 en 25 oktober komen we bij elkaar om de agenda’s door te nemen. Belangrijkste agendapunt is de begroting 2024. Iedereen is welkom!

 1. Aanpassing van straten in Hingen en Slek.

Aannemer Mouwrik Waardenburg gaat de Echterstraat en een gedeelte van de Sint Joosterweg in Hingen aanpassen om de snelheid van het verkeer te remmen. Dat gaat ook gebeuren in de Hoogstraat en de Slekkerstraat in Slek. Daarnaast wordt de asfalt deklaag vervangen als dat nodig is. Volgens planning start de aannemer op maandag 2 oktober en is klaar op vrijdag 27 oktober. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Om snel en veilig te kunnen werken, zet Mouwrik Waardenburg werkvakken af. Indien nodig komt er een tijdelijke omleidingsroute of worden er verkeersregelaars ingezet. Mogelijk ontstaat er enige verkeershinder. Alvast dank voor uw begrip daarvoor. Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met het cluster verkeer van Team Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Echt-Susteren, telefoonnummer 0475-478478.

 1. Limburg Helpt: Geef een jas, verwarm een hart!

L1, alle Limburgse gemeenten en Stichting Samen voor Maastricht bundelen hun krachten voor een warme winteractie. Onder de noemer Limburg Helpt: geef een jas, verwarm een hart! worden van 2 tot en met 30 oktober zoveel mogelijk winterjassen ingezameld voor inwoners die ze het hardst nodig hebben. Dat gebeurt ook in de gemeente Echt-Susteren.

Het initiatief is bedoeld om de saamhorigheid in de Limburgse gemeenschap te versterken en hulp te bieden aan diegene voor wie een warme winterjas niet vanzelfsprekend is. Alle goede en schone jassen zijn welkom: dames-, heren- en vooral kinderjassen. De ingezamelde jassen worden zoveel mogelijk in de eigen gemeentes verdeeld. De rest wordt verdeeld via Kledingbank Limburg.

Inzamelpunten gemeente Echt-Susteren

 • Gemeentehuis in Echt (Nieuwe Markt 55) tijdens openingsuren
 • Kantoor Menswel in Pey-Echt (Chatelainplein 31)

 1. PLUS Supermarkt in Nieuwstadt wordt Boon’s Markt.

De PLUS Supermarkt in Nieuwstadt gaat van naam veranderen.

In november is de enige supermarkt in Nieuwstadt niet langer meer onderdeel van de PLUS, maar van Boon’s Markt. Deze keten heeft al een aantal winkels in het midden van het land. De supermarkt in Nieuwstadt is de eerste winkel in Limburg voor de keten.

Eigenaren Peter en Antoinette de Wit laten weten dat ze het als kleinere PLUS-winkel steeds moeilijker zouden gaan krijgen en een overstap dan ook noodzakelijk was. De huidige winkel is op 9 november voor het laatst geopend. Vervolgens gaat de winkel drie weken dicht voor verbouwing. Op 29 november opent Boon’s Markt in Nieuwstadt zijn deuren.

 1. Böhmerwald – Koningsbosch verkocht.

Afgelopen vrijdag werden de handtekeningen gezet! Eigenaar van Camping Böhmerwald Frans Bos en Frank Rademaker tekenden samen de koopovereenkomst met R&O.

RV&O heeft de visie om het huidige recreatieterrein om te vormen naar een toekomstbestendig recreatiepark in het luxere segment. Samen met Vollmer & Partners Tom Bullens en Factor Architecten B.V. Mark van Westerlaak werken ze aan het ontwerp.

Uiteraard is positionering en marktonderzoek van groot belang, ook vanwege de initiatieven in het verder zuidelijk gelegen Zuid- Limburg. We willen een waardevast toekomstbestendig park maken met een langjarig, sterk en wendbaar concept. Peter Kranenborg en Lennart van Soest zijn daar dan ook volop mee bezig, samen met dé expert op dit gebied Hans van Leeuwen. 

 1. Uit de bestuursvergadering.

Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn 4 werkgroepen ingesteld:

 • Werkgroep politiek/fractie o.l.v. Jos W. en Jo
 • Werkgroep communicatie o.l.v. Fleur en John
 • Werkgroep opleiding/activiteiten o.l.v. Wil en Theo
 • Werkgroep kernen o.l.v. Jos P en Toine

De werkgroepen kunnen nu verder uitgebreid worden met leden die graag een inhoudelijke bijdrage willen leveren. Mocht je belangstelling hebben: meld het bij onze secretaris: Theo Zillekens: theozillekens@outlook.com

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.