Nieuwsbrief week 40-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Planning vergaderingen en activiteiten komende weken.

Woensdag 5 oktober om 17.00 uur: bezoek van Gouverneur Roemer aan de Raad van de gemeente Echt-Susteren in de raadszaal

Donderdag 13 oktober om 19.30 uur: Fractievergadering als voorbereiding op de commissies.

Maandag 17 oktober om 19.30 uur: Commissie Omgeving

Dinsdag 18 oktober om 19.30 uur: Commissie Maatschappij

Woensdag 19 oktober om 19.30 uur: Commissie Algemene Zaken

Donderdag 27 oktober om 19.30 uur: Fractievergadering als voorbereiding op de Raadsvergadering

Donderdag 3 november om 19.30 uur: Raadsvergadering (o.a. begroting 2023).

  • Mantelzorgcompliment.

Mantelzorgers die voor een langdurige periode hulp bieden aan kwetsbare vrienden of familieleden zijn onmisbaar voor het lokale zorgbeleid. Daarom waardeert de gemeente Echt-Susteren haar mantelzorgers met het mantelzorgcompliment. Mantelzorgers kunnen samen met de zorgvragers een mantelzorgcompliment aanvragen.

Een mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers. Mantelzorgers die voldoen aan de gestelde voorwaarden krijgen van de gemeente Echt-Susteren het mantelzorgcompliment ter waarde van €175,-.

Op de site van de gemeente staat de verdere procedure om zo’n compliment aan te vragen. Werd in het verleden een bedrag van € 175 overgemaakt, dit jaar wordt voor € 175,- lokale cadeaubonnen toegekend die besteed kunnen worden bij de 88 aangesloten winkels in de gemeente Echt-Susteren.

Vraag: wat zijn de ervaringen en reacties van de mantelzorgers? Mail het naar joverheesen@hotmail.com als je wat hoort.

  • Vrijwilligers gezocht.

Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober wordt van 10.00 – 13.00 uur in   St. Joost een grote rommelmarkt gehouden door de fanfare in een grote loods (van 1250m2).  Een week eerder wordt huis-aan-huis opgehaald. Door 2 jaar corona verwacht men een enorm aanbod. Vandaar dat na de verkoop ook het scheiden van de overgebleven spullen in 7 afvalstromen van belang is om de verwijderingskosten te drukken. In de week van 10 t/m 14 oktober worden de ingeleverde spullen gesorteerd. Er worden vrijwilligers gezocht om in die week te sorteren (’s morgens-’s middags en/of ’s avonds) of bij één van de verkoopdagen. Aanmelden bij de voorzitter van de fanfare: joverheesen@hotmail.com

Vragen of suggestie?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust.

Tot de volgende keer.