Nieuwsbrief week 4-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.

Donderdag 26 januari om 19.30 uur: bijeenkomst voor raadsleden uit Midden-Limburg in het gemeentehuis te Nederweert over de Investeringsagenda Midden-Limburg van SML (Samenwerking Midden-Limburg), zoals die is aangeboden aan het Ministerie van BZK.

Woensdag 1 februari om 19.00 uur: Digitale sessie van de Provincie Limburg over de Woondeal Limburg, zoals die is aangeboden aan het Ministerie voor Volkshuisvesting en R.O. voor de periode 2022-2030.

Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning


18 januari


2 maart23 februari13 februari14 februari15 februari9 februari
20 april13 april3 april4 april5 april30 maart
1 juni25 mei15 mei16 mei17 mei11 mei
4 en 5 juli29 juni19 juni20 juni21 juni15 juni
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktober19 oktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november
  1. Nieuwe Omgevingsvisie Echt-Susteren.

Hoe ziet de gemeente Echt-Susteren er uit in 2040? Het antwoord op deze vraag geeft de Omgevingsvisie die dit jaar wordt opgesteld. Deze visie beschrijft hoe we in de gemeente Echt-Susteren willen wonen, werken en recreëren en hoe we omgaan met maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, woningbouw, de energietransitie, het klimaat en het vestigen van bedrijven.

Adviesbureau Kragten ondersteunt de gemeente Echt-Susteren bij dit proces en stelt de Omgevingsvisie op. Dit adviesbureau verzorgt ook de presentatie op woensdag 25 januari om 19.30 uur in ’t Patronaat in Sint Joost. Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan voor deze informatieavond door een mail te sturen naar omgevingsvisie@echt-susteren.nl

  1. Recepties carnaval 2023.

Onderstaand het overzicht van alle recepties. De eerste receptie is a.s. zondag. Vanuit Lijst Samenwerking gaan we altijd op het begintijdstip en nemen een enveloppe met inhoud (€ 20) mee.

Datum                     TijdVerenigingPlaatsLocatie
22-01-2317:11CV de BokkeriejersSt. Joost’t Patronaat
28-01-2319:33KV ’t Winterköningske Maria-Hoopde Annadaal
28-01-2320:11CV de PeerlinkeIllikhovenGemeenschapshuis
04-02-2319:30CV De Lollige BukDieterende Koppel
04-02-2320:11KV De GraasbörgersSusterenD’n Hermeniezaal
05-02-2314:11CV de AesterEchtBroen Cafe DeMert
11-02-2318:11VV De Aester S.U.PeyGemeenschapshuis
11-02-2319:11DeFoetelaersNieuwstadtGemeenschapshuis
12-02-2311:33CV De BorchgraveRoosterenGemeenschapshuis
12-02-2317:11CV de Papegaai KoningsboschZaal Böhmerwald

  1. Overdracht DE punten in Landgraaf.

Afgelopen vrijdag is een delegatie van Lijst Samenwerking, samen met de Lionsclub Maastricht, aanwezig geweest bij de overhandiging van de DE punten in het distributiecentrum van de voedselbank Limburg in Landgraaf. Met een recordaantal van 991.001 DE punten vanuit Echt-Susteren en de 899.526 punten vanuit Maastricht werd in totaal voor ongeveer 3500 pakken koffie gezorgd. Het precieze aantal wordt door DE landelijk bekend gemaakt, want deze actie loopt in heel Nederland.

De rondleiding in het distributiecentrum maakte grote indruk. Wat een organisatie om de ca.2500 gezinnen in Limburg wekelijks van een pakket voedsel te voorzien. In Landgraaf komt al het voedsel binnen en vandaaruit worden alle uitleenlocaties wekelijks met vrachtwagens en busjes bereikt. En dat voor een organisatie die voornamelijk draait op 130 vrijwilligers alleen al in Landgraaf.

Met het bestuurslid van de Voedselbank Limburg die de rondleiding verzorgde hebben we afgesproken dat we tijdens een kernenrit van harte welkom zijn.

  1. Wetsvoorstel: € 250 subsidie per raadszetel.

Politieke partijen krijgen recht op een subsidie van € 250 per gemeenteraadszetel. Dat staat in een voorstel voor een Wet op de politieke partijen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties , die onlangs de inspraak is ingegaan.

Hanke Bruins Slot: “De afgelopen jaren hebben gemeenten, waterschappen en provincies er steeds meer taken bijgekregen. Ik wil met dit wetsvoorstel daarom ook voor het eerst politieke partijen die op dat niveau actief zijn subsidiëren. Zij kunnen daarmee beter hun controlerende taak uitvoeren. Tegelijkertijd vraagt dit wetsvoorstel ook hen om open te zijn richting hun kiezers, onder andere over wie geld aan hen doneert. Dat maakt de democratie weerbaarder.”

Met een subsidieregeling gaat er voor een periode van drie jaar ruim €25 miljoen naar politieke partijen in gemeente, waterschap en provincie, en naar afdelingen van partijen die daar actief zijn. Het is voor het eerst dat dit gebeurt. Dit maakt partijen minder afhankelijk van giften. Daaraan gekoppeld komen er in de Wpp ook voor deze politieke partijen regels: zo moeten ze open zijn over hun financiën, hun schulden en donaties die ze ontvangen. Zij moeten deze gegevens publiceren op hun eigen website. De subsidieregeling wordt na de periode van drie jaar geëvalueerd om te bepalen hoe de regeling precies een vervolg krijgt.

  1. Nieuwjaarsborrel BS Op de Slek.

A.s. vrijdag 27 januari wordt op BS Op de Slek een Nieuwjaarsborrel gehouden van 18.00 – 21.00 uur met een diepere betekenis. Zoals bekend vecht men op de Slek voor het behoud van de basisschool. Niet alleen ouders, maar zeker ook de verenigingen. De nieuwjaarsborrel wordt dan ook door ouders én verenigingen samen georganiseerd. Voor met name de(nieuwe) inwoners van de Slek. Een huis-aan-huis flyer roept hen daartoe op. Ook een delegatie van Lijst Samenwerking is welkom! Wie gaat?

  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.