Nieuwsbrief week 39

In Algemeen door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week.

Voor iedereen geldt: geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief. Veel succes!

  1. Raadsvergadering donderdag 30 september.

De raadsagenda van a.s. donderdag is kort. Weinig inhoudelijke agendapunten.

Naast de zogenaamde hamerstukken de behandeling van de bezwaren tegen het vestigen van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) op een terrein nabij Vonderen (St. Joost) om te komen tot een groot vrachtwagenparkeerplaats met tankstation, restaurant en wellicht andere voorzieningen.

  • Tweede scootmobieltocht vanuit St. Joost door Echt-Susteren.

Op vrijdag 1 oktober a.s. wordt door Stichting Gemeenschapsbelangen in het kader van “Sint Joas Broesj” de 2e scootmobieltocht door Echt-Susteren gehouden.

Gestart wordt op vrijdag 1 oktober om 13.30 uur weer in het Patronaat, Caulitenstraat 6 te St. Joost (naast de kerk).                                                                         

Omstreeks 16.30 uur zijn we weer terug bij het Patronaat. Iedereen die zelfstandig een scootmobiel kan rijden kan meedoen. Leeftijd, woonplaats of iets dergelijks is niet van belang. Wel een volle accu die deze tocht van max. 17 km aan kan (plus de reis naar het Patronaat en terug naar huis).

Graag een veiligheidshesje op de achterleuning. Er zijn ook deze keer geen kosten aan de tocht verbonden! In verband met de organisatie is aanmelden nodig bij joverheesen@hotmail.com / telefoon 06-34034515 / 0475-485487.     

  • Garageverkoop in Koningsbosch.

Op zondag  3 oktober wordt er in Koningsbosch een garageverkoop georganiseerd.

Verspreid door het hele dorp staan bewoners klaar om hun overtollige spullen aan te bieden.

Het hele gebeuren start om 10.00 uur en zal eindigen om 16.00 uur.

Tot zondag  3 oktober.

Namens Buurtvereniging Kerkstraat Koningsbosch,

Wil Nelissen

  • Vragen ex artikel 33 RvO.

Raadsleden hebben het recht om vragen te stellen aan het college. Dit recht staat vermeld in de gemeentewet en in het Reglement van Orde van de gemeente Echt-Susteren (artikel 33), vandaar: vragen ex artikel 33.

Bert Hendricks heeft vragen gesteld over de overlast die bewoners van de Brugweg en Houtstraat in Pey ervaren over het gevoelige onderwerp: AZC.

Zorgvuldig zijn de vragen geformuleerd:

Geacht college,

Van meerdere buurtbewoners aan de Brugweg en de Houtstraat in Pey vernemen wij dat er weer sprake is van meer overlast van Asielzoekers in Pey. Het betreft o.a. het verkeersgedrag en het “inspecteren” van geparkeerde auto’s. Daarnaast ervaren buurtbewoners ook een toename van de populatie. Een en ander leidt er toe dat het gevoel van onveiligheid weer de kop op steekt. Mensen gaan over tot het aanschaffen van beveiligingscamera’s en maken daartoe kosten, die niet te verhalen zijn. Anderen ergeren zich aan m.n. het verkeersgedrag. Lijst Samenwerking is van mening dat elke vluchteling recht moet hebben op onderdak en hulp op basis van humanitaire gronden. Een en ander mag echter niet ten koste gaan van het woongenot en leiden tot een onveilige gevoel bij buurtbewoners en belastingbetalers van onze gemeente. Collega’s uit de raad hebben hier eerder ook reeds vragen over gesteld. Ook voor ons is dit nu aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1 Welke klachten bereiken uw college m.b.t. bovengenoemde de laatste tijd?

2 Kan het college aangeven of het COA toenames van asielzoekers aangeeft bij de gemeente? Of wordt daarover niet gecommuniceerd?

3 Krijgen de nieuwe bewoners van het COA voorlichting over het verkeersgedrag in Nederland?

4 Welke mogelijkheden heeft  het college om te inventariseren hoe het gesteld is met het onveilige gevoel en is het college bereid een onderzoek te doen naar de thans heersende onrust?

5 Kunnen n.a.v. genoemde overlast sancties worden opgelegd, die in de verlengde overeenkomst tussen de gemeente en het COA zijn vastgelegd? Zo ja, wat zijn die sancties dan?

6 Heeft de huidige problematiek in Afghanistan directe gevolgen, bijvoorbeeld voor toename van de aantallen of andersoortige verdeling van herkomst of status voor het COA in Echt? Zo ja, Welke?

Uw antwoorden zien we graag op korte termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet,  Bert Hendricks raadslid Lijst Samenwerking.

  • Sterredael, woningbouw op de Slek.

De grondwerkzaamheden zijn gestart! Op de terreinen van voorheen Star Potato en omliggende gronden worden 19 woningen gerealiseerd. Voor de kern Slek een groot aantal. Uiteraard voldoen de woningen aan de laatste eisen op het gebied van isolatie en milieumaatregelen (gasloos). De woningen komen op ruime kavels. Helaas is de prijs aan de hoge kant (zie www.sterredael.nl) .

Mar de ontwikkelaar heeft de tijd mee. Op 2 na zijn alle woningen verkocht, zodat aan een belangrijke voorwaarde (70% moet verkocht zijn) is voldaan om te kunnen starten. Na de grondwerkzaamheden starten de bouwwerkzaamheden die ongeveer één jaar in beslag nemen.

Agenda

30 september om 19.30 uur: Raadsvergadering via SOL2 te volgen.     

02 oktober om 13.00 uur: opening kermis op het kermisterrein.

  • Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.