Nieuwsbrief week 39-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning
28 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Donderdag 28 september om 19.00 uur in de Raadszaal: Besloten raadsvergadering over herbenoemen burgemeester.

Donderdag 28 september om 20.00 (!)uur in de Raadszaal: Openbare raadsvergadering. Zie website voor agenda en bijbehorende stukken.

Zaterdag 30 september om 10.00 uur in ’t Patronaat te St. Joost. Lokaal-Limburg om Tour.Lokaal-Limburg gaat door Limburg om met lokale politieke partijen in gesprek te gaan . Spreker: Peter Geilen over Zorg & Co. Vooraf aanmelden noodzakelijk!

Zaterdag 30 september van 11.00 – 13.00 uur: Open Dag NVM makelaars

Op de bouwplaats van Egmondhof te Koningsbosch (Prinsenbaan) wordt zaterdag 30 september van 11.00 – 13.00 uur Open Dag gehouden . Bij slecht weer in het gemeenschapshuis “Oos Heem”. Egmondhof is het bouwplan, bestaande uit20 woningen die aan de Prinsenbaan in de verkoop zijn. De pre-sale is gestart. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 28 september wordt het bestemmingsplan vastgesteld.

Zondag 1 oktober: Dag van de maakindustrie. Op 13 bedrijven in Midden-Limburg en Z.O. Brabant houden bedrijven open dag op de Dag van de maakindustrie. Helaas géén bedrijven uit onze gemeente. Interessant zijn: Geelen Beton-Posterholt (aanmelden niet nodig) van 11.00 – 16.00 uur. In Roermond o.a. ROCKWOOL en Sif (aanmelden verplicht). Zie de site: dag van de maakindustrie.

Zaterdag 7 oktober om 12.30 uur bij Dolcino-Echt. Opening Echter Kermis. Om 12.30 uur ontvangst bij Dolcino, waarna om 13.00 uur vertrokken wordt naar het kermisterrein met een optocht door Echt. Op het kermistrerrein vindt om 14.00 uur de officiële opening plaats. De Echter kermis wordt gehouden van zaterdag 7 t/m zondag 15 oktober

Zaterdag 7 oktober om 19.30 uur in Oos Heem-Koningsbosch. Roergalmconcert Harmonie St. Cecilia Koningsbosch en Harmonie Concordia Melick. Voor de muziekliefhebbers!

  1. Zilveren Erepenning voor pastoor Bert Mom

Pastoor Bert Mom heeft zondag de Zilveren Erepenning van de gemeente Echt-Susteren ontvangen. Dit als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor zijn vele en langdurige verdiensten voor de plaatselijke en kerkelijke gemeenschap. Burgemeester Jos Hessels reikte de erepenning aan het einde van de laatste mis als pastoor van de RK Parochiefederatie van Echt uit. Deze uitreiking gebeurde in de Parochiekerk van Pey. In 2005 werd de 56-jarige Mom benoemd tot pastoor van de parochies Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Pey, H. Maria Moeder der Heilige Hoop in Maria-Hoop en Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Koningsbosch. Later kwamen daar ook de parochie HH. Landricus & Edith Stein in Echt en de parochie H. Judocus in Sint-Joost bij. Deze parochies vormden vervolgens gezamenlijk de RK Parochiefederatie. Het bisdom heeft de gewaardeerde en geliefde pastoor benoemd tot de nieuwe pastoor van de parochies Simpelveld/Voerendaal.

  1. Kern met pit.

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Kern met Pit is een initiatief van Katalys. Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat wel een selectie aan vooraf. Je ontvangt het predicaat Kern met Pit en 1.000 euro voor het project als je buurtinitiatief binnen een jaar is afgerond.

Voor meer informatie en aanmelden: ga naar de site van Katalys

  1. Blokmarkeringen niet meer nodig.

Bij een melding op Fixi dat de blokmarkeringen op sommige wegen wel erg onzichtbaar aan het worden zijn, kregen we als antwoord dat deze blokmarkeringen niet meer nodig zijn bij gelijkwaardige wegen. In zo’n geval heeft rechts altijd voorrang. Zit je op een voorrangsweg, dan wordt dat met borden aangegeven. We hebben de gemeente gevraagd deze (landelijke) wijziging breder bekend te maken bij onze inwoners.

  1. Uit de bestuursvergadering.

Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn 4 werkgroepen ingesteld:

  • Werkgroep politiek/fractie o.l.v. Jos W. en Jo
  • Werkgroep communicatie o.l.v. Fleur en John
  • Werkgroep opleiding/activiteiten o.l.v. Wil en Theo
  • Werkgroep kernen o.l.v. Jos P en Toine

De werkgroepen kunnen nu verder uitgebreid worden met leden die graag een inhoudelijke bijdrage willen leveren. Mocht je belangstelling hebben: meld het bij onze secretaris: Theo Zillekens: theozillekens@outlook.com

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.