Nieuwsbrief week 39-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • Planning vergaderingen en activiteiten komende weken.

Woensdag 28 september van 18.00 – 20.00 ur: inloopavond woningbouwplan Egmondhof Koningsbosch in café de Boesjer, Kerkstraat 156 te Koningsbosch.

Donderdag 29 september om 19.30 uur: Raadsvergadering, gevolgd door een raadsconferentie over Wonen in de raadszaal en live op tv.

Zaterdag 1 oktober om 12.30 uur: opening kermis Echt. Samenkomst bij Dolcino, Bovenstestraat 51 te Echt. Om 13.00 uur vertrekt de stoet naar het kermisterrein.

Woensdag 5 oktober om 17.00 uur: bezoek van Gouverneur Roemer aan de Raad van de gemeente Echt-Susteren in de raadszaal

  • Megaloodsen
https://www.nmflimburg.nl/wp-content/uploads/sites/12/2022/05/Poster-Geen-nieuwe-megaloodsen-in-Echt-Susteren.jpgWaarom de NMF Limburg zich verzet tegen nieuwe megaloodsen in Limburg. Hoewel zowel de provincie Limburg als het College van Rijksadviseurs aangeven dat de verdozing van ons landschap moet stoppen worden er nog altijd plannen gemaakt voor nieuwe megaloodsen in Limburg.

 
Actiegroep Burgerbelangen Echt-Susteren is nu:

Stichting Burgerbelangen Echt-Susteren (KvK 87585472)

De aanleiding voor de oprichting van de Actiegroep is, zoals genoegzaam bekend, het voornemen van de Gemeente Echt-Susteren om de komst van megaloodsen in Echt op De Loop West en in Susteren-Baakhoven mogelijk te maken.

De Actiegroep is echter niet alleen opgericht om actie te voeren tegen de komst van die megaloodsen maar ook om in de toekomst een vuist te kunnen maken tegen plannen van de Gemeente Echt-Susteren waarmee de burgers het niet eens zijn en daartegen, op een georganiseerde manier, hun stem willen laten horen.

Daarom hebben de leden van de Actiegroep besloten om een stichting op te richten die,  onafhankelijk van welke politieke partij dan ook, namens alle burgers van Echt-Susteren, formeel bezwaar kan maken, in uiterst geval tot bij de Raad van State, tegen besluiten die genomen worden door de gemeenteraad van Echt-Susteren.

Voorwaarde hierbij is dat de doelstellingen van de Stichting zodanig zijn geformuleerd dat in voorkomend geval de bezwaren van Stichting, de zienswijze, al niet bij voorbaat als “niet-ontvankelijk” kunnen worden verklaard omdat de Stichting geen belanghebbende is in de betreffende zaak waartegen de zienswijze is ingediend.

De doelstellingen van de Stichting zoals opgenomen in de notariële akte vind je hier:

Doelstellingen Stichting Burgerbelangen Echt-Susteren

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Richlinde Wackers, voorzitter uit Susteren

Peter Reijnders, secretaris uit Susteren

Ton Slijpen, penningmeester uit Echt

Het mag duidelijk zijn dat het oprichten van de Stichting, het organiseren van acties en het voeren van procedures bij de Raad van State en ook het inrichten en onderhouden van een website, geld kost.

De eerste initiële kosten, het laten drukken en plaatsen van een protestzeil (Susteren) en het drukken van posters zijn al door bijdragen van de leden van de Actiegroep gedekt.

Om alle overige kosten te dekken heeft het bestuur van de Stichting besloten om een doneeractie op te starten.

Hier kun je een eenmalige donatie doen:

https://www.doneeractie.nl/stichting-burgerbelangen-echt-susteren/-67785https://www.doneeractie.nl/stichting-burgerbelangen-echt-susteren/-67785

of meld je tot wederopzegging aan als doorlopend jaarlijks donateur voor Euro 15,- per jaar:

Aanmeldingsformulier Begunstiger/Donateur Stichting Burgerbelangen Echt-Susteren

Open Dag Chemelot!
 
Heb je altijd al willen weten wat Chemelot nu precies omhelst, hoe veilig het hier is en wat onze 150 bedrijven en 60 fabrieken produceren? Dan is nu jouw kans, want op zaterdag 1 oktober opent Chemelot vanaf 10:30u haar poorten voor omwonenden. Voor jong en oud hebben wij leuke en ook (ont)spannende activiteiten gepland: • Bustour over het Chemelot terrein
• Doe demonstratie van onze Bedrijfsbrandweer
• Chemelot speurtocht (10-16 jaar)
• Next ten Lane – feestelijke activiteiten
• Rondleiding Recyclelijn CHILL en Pilot Plant Avantium
• Banenmarkt
• Virtual Reality
• Masterclasses
• Proefjes in onze laboratoria
• En nog veel meer… Registratie voor onze Open Dag is verplicht, want we kunnen maar een maximum aantal bezoekers ontvangen. De minimum leeftijd is vanaf 10 jaar. Meld je aan via: www.chemelot.nl/open-dag/open-dag-registratie  

Vragen of suggestie?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust.

Tot de volgende keer.