Nieuwsbrief week 38-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • Planning eerstvolgende Raadsvergadering.

De planning voor de Raadsvergadering op 29 september is als volgt:

22 september om 19.30 uur: fractievergadering (voorbereiding Raad)   
29 september om 19.30 uur: Raadsvergadering, gevolgd door een raadsconferentie over Wonen.
 Twee woningcorporaties zullen die avond een presentatie geven over de huidige stand van zaken en ontwikkelingen en uiteraard ook op vragen kunnen ingaan. 

  • Burendag zaterdag 24 september.

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Want goede buren doen ertoe. In 2022 vieren we Burendag op 24 september.


Ook in onze gemeente zijn er diverse initiatieven:

10.00 – 14.00 uur:        Kookschool – Feurthstraat 56 te Susteren.  
13.00 – 16.00 uur: AZC – Pepinusbrug 2 te Pey.   
Raads- en commissieleden om 12.00 uur!   
13.00 – 16.00 uur:        De Annendaal te Maria-Hoop

  • Afscheid kapelaan Amir in basiliek te Susteren.

Zondag 25 september is om 10:30 uur de laatste H. Mis van kapelaan Amir. Deze is in de Amelberga basiliek in Susteren. Aansluitend is een receptie in ’t Stift waar afscheid van hem kan worden genomen. Kapelaan Amir is dan 10 jaar in Susteren geweest. Hij heeft zich in deze periode heel erg geliefd gemaakt binnen de lokale gemeenschap.
Hij gaat terug naar zijn geliefde thuisland India om daar onder meer te zorgen voor zijn moeder.

Sabin Josheph (29) neemt zijn taken over als kapelaan. Hij rondt nu nog zijn opleiding aan Rolduc af en wordt binnenkort tot diaken gewijd. Zodra dat is gebeurd, gaat hij aan de slag in Susteren en omgeving. Ook Joseph wordt volgend jaar tot priester gewijd.

  • Herdenking te Lilbosch op zondag 25 september.

Om 13.30 uur start de herdenkinsceremonie bij abdij Lilbosch van de Stichting Op Vleugels der Vrijheid. Iedereen welkom om aanwezig te zijn. Na afloop komt een oud legervliegtuig overvliegen, waarna op de binnenplaats van de boerderij koffie met vlaai wordt aangeboden.

  • Inloopavond woningbouwplan Egmondhof te Koningbosch.


Op woensdagavond 28 september wordt een inloopavond georganiseerd over het woningbouwproject Egmondhof Koningsbosch. De inloopavond vindt plaats bij café de Boesjer (Kerkstraat 156, Koningsbosch) van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Woningstichting Nester en Van Wijnen hebben overeenstemming bereikt over een perceel grond gelegen tussen de Karel V straat en de Prinsenbaan in Koningsbosch.

Hiermee is een definitief startschot gegeven om op deze locatie twintig woningen te ontwikkelen in de kern Koningsbosch. Hier wordt een mix van levensloopbestendige en gezinswoningen gerealiseerd rondom een groen hofje. Met deze mix wordt een stevige impuls gegeven aan de leefbaarheid van Koningsbosch.

Tijdens deze inloopavond wordt aan de hand van informatiepanelen uitleg gegeven over het woningbouwproject. Naast algemene informatie over de locatie en het inrichtingsplan wordt uitleg gegeven over de typen woningen en de bijbehorende plattegronden. U kunt aan de medewerkers van Van Wijnen en Mansvelt Infra vragen stellen over het project.

  • Opening kermis op zaterdag 1 oktober.

Samenkomst om 12.30 uur bij Dolcino, Bovenstestraat 51 te Echt. Om 13.00 uur vertrekt de stoet naar het kermisterrein waar de opening zal plaatsvinden.

  • Verbreding van A2 definitief.

Niets staat de grootscheepse aanpak van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide nog in de weg. Rijkswaterstaat heeft vorige week maandag met bewoners, belangenorganisaties en de overheid een akkoord ondertekend over de voorwaarden van de werkzaamheden.

De aanbesteding voor de verbreding van de A2 is inmiddels uitgeschreven.

Rijkswaterstaat hoopt medio juli een aannemer te hebben gevonden. Dan starten de voorbereidende werkzaamheden. Eind 2024, begin 2025 moet de eerste schop daadwerkelijk de grond in.

  • Wij feliciteren:

Jos Wackers met zijn verkiezing tot voorzitter van Veldeke, kring Echt.       Tijdens de ALV van maandag jl. werd Jos op voordracht van het bestuur gekozen tot nieuwe voorzitter als opvolger van Ton van Wegberg. Wij wensen Jos veel succes met deze klus!

Vragen of suggestie?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust.

Tot de volgende keer.