Nieuwsbrief week 37

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de nieuwsbrief van deze week. Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Onderhoud groen (nogmaals).

Geachte heer Ruijten, geacht college,

De spandoeken “Wij gaan weer naar school” hangen op in onze gemeente en dat is een goede zaak.

Weggebruikers worden daarmee aangespoord om extra alert te zijn in het verkeer, want grote groepen leerlingen gaan weer op pad.

Wat betreft groenonderhoud is de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid van de schoolgaande jeugd .

Te hoge hagen en hoog opgegroeid onkruid verspert vaak het zicht in bochten en bij uitritten. Fietsers zien geen auto’s aankomen en zelf worden ze ook niet gezien door andere weggebruikers. Reeds eerder vroegen we aandacht voor dit fenomeen en op enkele plaatsen is zichtbaar dat preventief extra gesnoeid is bij schooluitgangen. Dat is een goede zaak.

Toch vraag ik extra aandacht voor het hele gebied rondom het Koningsplein te Koningsbosch en de Bosweg te St. Joost, die met name door leerlingen van het Connect College wordt benut.

Deze laatste doelgroep ondervindt ernstige zichthinder op het hele industrieterrein De Berk met de vele in- en uitritten. ( Bekijk m.n. het fietspad bij de Olmstraat/Industrieterrein en de rotonde bij het Connectcollege . Meerdere situaties zullen u zeker bekend zijn.

Wij verzoeken u vriendelijk om deze onveilige groenvoorzieningen met voorrang te snoeien.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Groet, Bert Hendricks, raadslid Lijst Samenwerking.

Foto: Bert Hendricks 7 september!

Wie vraagt wordt dus niet altijd overgeslagen; de hagen worden gesnoeid!

  • Zitbank in het Ijzerenbos.

Geacht college,

Onze fractie is door enkele burgers gewezen op het feit dat er bij de kruising Heerenstraat/Biezerdweg in het IJzerenbos 2 zitbanken door de gemeente zijn verwijdert. Volgens deze mensen is er 1 bank gesneuveld door een omgevallen boom tijdens rooiwerkzaamheden. Later is de andere bank en ook de vuilnisbak die ernaast stond ook verdwenen. Deze situatie roept bij de burgers en gebruikers van deze 2 banken vragen op. Deze banken staan er namelijk al sinds jaar en dag en geven een prachtig uitzicht over de uitgestrekte velden van dat deel naast de IJzerenbos.

Persoonlijk heb ik hiervan een melding gemaakt via de Fixi-app. Terugkoppeling van deze melding gaf mij als antwoord dat even verderop 2 banken met een tafel staan die ook hiervoor gebruikt kunnen worden. Deze banken staan echter haaks op de velden, waardoor men hierop niet achterover geleund kan genieten van het prachtige uitzicht.

 Wij willen dan ook graag het volgende vragen: 

1. Is uw college op de hoogte van het feit dat deze 2 banken die er al decennia staan, nu zonder reden zijn weggenomen op deze plaats?

2. Is uw college bereid om deze 2 banken(incl. vuilnisbak) terug te plaatsen en binnen welke termijn?

Met vriendelijke groet,

Har Peters, raadslid Lijst Samenwerking.

  • Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.