Nieuwsbrief week 37-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • Planning eerstvolgende Raadsvergadering.

De planning voor de Raadsvergadering op 29 september is als volgt:

22 september om 19.30 uur: fractievergadering (voorbereiding Raad) 
29 september om 19.30 uur: Raadsvergadering.

  • Wij feliciteren

Ginamaria van Susteren en Philip Schmitz (Chris Plitscherlaan 1 te 6114 MZ  Susteren) met de geboorte van hun dochtertje Elizamaria. Heel veel geluk samen toegewenst. Te zijner tijd zal Lijst Samenwerking op kraamvisite gaan om het kersverse ouderpaar ook persoonlijk te feliciteren. Moeder Ginamaria heeft dit jaar namens Lijst Samenwerking meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen.

  • Herdenking Op Vleugels der Vrijheid: zondag 25 september.

De Stichting “Op Vleugels der Vrijheid” heeft de eer en het genoegen u hierbij van harte uit te nodigen voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op zondag 25 september 2022 bij het Hoofdmonument voor de tijdens WO II in de Gemeente Echt-Susteren omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningsleden. Dit monument bevindt zich nabij de Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6 te Echt (Pey).

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 – ca. 14.30 uur: Herdenkingsceremonie bij het Hoofdmonument.

Aansluitend worden alle deelnemers uitgenodigd om zich naar het open veld tegenover de Abdijwinkel te begeven voor het aanschouwen van twee overvliegende Harvards uit de historische verzameling van de Koninklijke Luchtmacht. Daarna bent u van harte uitgenodigd een kopje koffie en een stuk vlaai te nuttigen, dit jaar op de binnenplaats van de abdij.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de stichting Angelique Heijnen (tel: 046 4493439, e-mail: angelheijn@gmail.com)

  • Kern met pit (KNHM).

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Benieuwd naar eerdere voorbeelden?

Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat wel een selectie aan vooraf.
Je ontvangt het predicaat Kern met Pit en 1.000 euro voor het project als je buurtinitiatief binnen een jaar is afgerond.

  • Samenwerken met dorps- of buurtgenoten

Om mee te doen aan Kern met Pit, moet je samenwerken met dorps- of buurtgenoten. Je groep bestaat dus bijvoorbeeld uit mensen die in één buurt, wijk of dorp wonen of die op een andere manier een samenhangende groep vormen, zoals ouders van kinderen van een school of leden van een sportvereniging. Er moet dus een zekerheid zijn dat het initiatief draagvlak heeft in de eigen omgeving.

  • Opening Echter kermis op zaterdag 1 oktober.

Hierbij nodigt de Reclame Commissie Echter Kermis de raadsleden uit tot het bijwonen van de officiële opening van de Echter Kermis op zaterdag 1 oktober vanaf 12.30 uur welkom bij Dolcino, Bovenstestraat 51 te Echt, waarna om circa 13.00 uur gezamenlijk richting het kermisterrein wordt gegaan. Na afloop van de officiële opening wordt iedereen verwacht in de poffertjessalon op het kermisterrein.

  • Opening Maesland Burcht Roosteren,

vrijdag 16 september om 15.00 uur.

In het historisch waardevolle hotelgebouw de Maesland Burcht in Roosteren zijn in samenwerking met Zorg&Co 26 zorgsuites voor senioren met zorgindicatie gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn er zeven appartementen beschikbaar waar geen zorgvraag benodigd is. Residentie Maesland Burcht ligt op een prachtige locatie aan de rand van de dorpskern en omringd door natuur, naast een hotel met restaurant. Bovendien zijn er diverse tuinen en terrassen.

De woning
De zorgsuites zijn tussen de 35 en 40 vierkante meter en van diverse aanpassingen voorzien. De appartementen zijn groter, maar ook levensloopbestendig. Bewoners hebben een eigen slaap- en woonkamer in één waardoor ze een herkenbare en vertrouwde omgeving hebben. Er is voldoende ruimte voor de draaicirkel van een eventuele rolstoel. Daarnaast is er een liftservice, een gemeenschappelijke ruimte en tuin, en zijn er meerdere parkeerplaatsen beschikbaar. 

De zorgsuites worden allen onder de huurtoeslaggrens verhuurd. 

  • Heropening basisschool In ’t Park – Susteren.

Na een verbouwingsjaar wegens grote waterschade wordt op vrijdag 16 september om 17.00 uur het compleet gerenoveerde schoolgebouw heropend.

Tussen 17.00 en 20.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen (Reinoud van Gelderstraat 63)

  • Dierenpark en kinderboerderij ’t Hertenspoor.

Lijst Samenwerking draagt ’t Hertenspoor een warm toe. En meer dan dat. Zo zijn we lid van de Vrienden van ’t Hertenspoor; een groep sponsoren die jaarlijks een vast bedrag overmaken. Sterker nog: Lijst Samenwerking heeft ooit deze suggestie gelanceerd toe het park in financieel slecht weer verkeerde en is als (één van de) eerste toegetreden tot deze Vriendengroep.

Maar nu is het probleem niet van financiële aard. Men heeft dringend vrijwilligers nodig. Tips en ideeën zijn van harte welkom!

  • Burendag zaterdag 24 september.

Op zaterdag 24 september wordt in Nederland Burendag gehouden, zo ook in Maria Hoop waar dorpshuis De Annendaal van 13.00 – 16.00 uur open staat met allerlei activiteiten. Welkom om even binnen te lopen.

Vragen of suggestie?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust.

Tot de volgende keer.