Nieuwsbrief week 36

In Algemeen door Redactie

Hierbij de nieuwsbrief van week 36. Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. ALV.

Hedenavond, woensdag 8 september om 19.30 uur ALV in het Patronaat te      St. Joost. Koffie en vlaai staan klaar!

  • Raadsvergaderingen op 9 en 30 september.

Op donderdag 9 september om 19.30 uur wordt er een (extra) raadsvergadering gehouden met als agendapunt de bestemmingsplannen van de zonneparken te Putbroekerbosweg-Maria-Hoop, Bosserheide-Koningsbosch, Dominicusweg-Maria-Hoop, Maasbrachterweg-Berkelaar en als laatste: Groensebos-St. Joost.

Op donderdag 30 september om 19.30 uur  wordt de reguliere raadsvergadering gehouden met weinig inhoudelijke agendapunten.

Er wordt afscheid genomen van raadslid L. van Ool (PvdA) en zijn opvolgster L. Wolters wordt beëdigd.

Naast enkele hamerstukken nog afhandeling van bezwaarschriften tegen de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) nabij knooppunt Vonderen (vrachtwagenparkeerplaats). Tenslotte de gebruikelijke agendapunten: voortgangsinformatie en ingekomen stukken.

De commisie Omgeving vergaderd op 13 september om 19.30 uur; de andere commissievergaderingen gaan niet door vanwege te weinig agendapunten zo heeft het presidium besloten.

Lijst Samenwerking houdt op donderdag 23 september om 19.30 uur in de raadszaal haar voorbespreking van de raadsvergadering. Iedereen is welkom om aan deze steunfractie-vergadering deel te nemen! Op de website van de gemeente staan alle agendapunten mét bijlagen!

  • Herdenking Op Vleugels der Vrijheid zondag 26 september.

Op zondag 26 september vindt bij het hoofdmonument nabij de Abdij Lilbosch de jaarlijkse herdenking plaats voor de omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningsleden in de gemeente Echt-Susteren tijdens de Tweede Wereldoorlog. De herdenking begint om 13.30 uur en wordt afgesloten met een overvliegende Spitfire uit de historische verzameling van de Koninklijke Luchtmacht.  De herdenking is voor iedereen te bezoeken!

Lijst Samenwerking is altijd nauw betrokken geweest bij de tot stand koming van deze stichting en het herdenkingsmonument. Zie ook de website van de stichting voor veel achtergrondinformatie en foto’s.

  • Individuele inkomenstoeslag.

Vele inwoners weten het blijkbaar niet, maar mensen met een langdurig (minstens 2 jaar) laag inkomen, minder dan 120% van de bijstandsnorm, kunnen bij de gemeente een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Per jaar gaat het om een bedrag van € 400 voor alleenstaanden en € 550 voor gehuwden/samenwonenden of alleenstaande ouder.

Een aanvraagformulier met bijlagen is bij de gemeente aan te vragen. Natuurlijk willen (raads)leden van Lijst Samenwerking graag helpen bij het invullen! Kent u iemand die wellicht in aanmerking komt of een aanvraag wil indienen, bel gerust 06-34034515 (Jo Verheesen) en er wordt werk van gemaakt.

  • Kern met Pit editie 2022.

Ken je mensen die een idee voor hun buurt of wijk hebben? Laat ze dan de uitdaging Kern met Pit aangaan. Deelname is gratis en als het doel bereikt is, ontvangen ze het predicaat Kern met Pit én € 1.000.

Inschrijven kan van 1 september t/m 31 oktober 2021. Meer weten: ga dan naar www.kernmetpit.nl

  • Buitengebied, openbaar groen.

Met dank aan de medewerkers van de buitendienst die er dagelijks voor zorgen dat het buitengebied er zo goed mogelijk uitziet. Door personele wisselingen is het hard werken! Dank beste medewerkers!

  • Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen!

Tot de volgende keer.