Nieuwsbrief week 36-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Donderdag 7 september om 18.00 uur in Kasteeltje Eyckholt: Start van de verbouwing van het MFC Roosteren. Donderdag 7 september om 19.30 uur in de fraktiekamer: Fractievergadering als voorbereiding op de commissievergaderingen. Iedereen is welkom! Maandag 11 september om 19.30 uur in de Raadszaal:
Commissie Omgeving. Dinsdag 12 september om 19.30 uur in de Raadszaal: Commissie Maatschappij. Woensdag 13 september om 19.30 uur in de Radszaal: Commissie Algemene Zaken. Voor de agenda van de commissievergaderingen en de daarbij behorende stukken: zie website gemeente. Zondag 24 september om 13.30 uur bij hoofdmonument Lilbosch. Herdenking Op Vleugels der Vrijheid.

Lokaal-Limburg on Tour  Lokaal-Limburg gaat ‘on tour’ door Limburg om met lokale politieke partijen in gesprek te gaan en de gelegenheid te bieden met elkaar in contact komen en blijven. Zaterdag 30 september 2023
’t Patronaat, Caulitenstraat 6 te St. Joost
Zorg & Co coöperatie samenwerkende zzp-ers   Peter Geilen, eigenaar van Zorg & Co heeft een opvallende boodschap: “er is geen personeelstekort in de zorg”. Dit inspirerende verhaal legt de vinger op de zere plek. De overhead in de zorg, samen met de regeldruk is  het werkelijke probleem. De oplossing zit onder anderen in de inzet van zzp-ers.      Kortom, een inspirerende Lokaal-Limburg on Tour.
Meld je nu gratis aan.
09.30 uur Ontvangst (koffie met vlaai)
10.00 uur Opening door voorzitter Lokaal-Limburg
10.10 uur  Presentatie Peter Geilen, Zorg & Co
11.10 uur Korte reactie + actueel vanuit fractie Provinciale Staten
11.25 uur  Korte reactie + actueel vanuit fractie Waterschap
12.40 uur  Afsluiting door voorzitter Lokaal-Limburg
12.50 uur  Gezellige nazit
13.30 uur  Einde bijeenkomst  
Deelname is geheel gratis, maar aanmelden is noodzakelijk om te weten hoeveel personen aanwezig zullen zijn. 
Klik op onderstaande link en meldt u aan.  https://lokaal-limburg.nl/uitnodiging-lokaal-limburg-on-tour-st-joost/  
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met nadere gegevens.
Voor meer inlichtingen:  06 – 53 25 98 97  Chris Tiekstra  

  1. Windmolens Echt-Susteren in de ijskast?

Deze week ontvingen de raadsleden een Raadsinformatiebrief met daarin uitgelegd waarom het college de plannen voor windmolens in Echt-Susteren voorlopig in de ijskast zet. Voor de volledige tekst van de Raadsinformatiebrief zie de website van de gemeente onder de rubriek: raadsinformatiebrieven.

Lijst Samenwerking vindt dit belsuit van het college meer dan logisch gezien alle ontwikkelingen en de vele vragen die de afgelopen tijd zijn gesteld. De afgelopen raadsvergadering hebben we reeds gepleit om alle plannen stop te zetten. De raad koos in meerderheid toen nog om dat niet te doen. Door de plannen in de ijskast te zetten heeft men de gulden middenweg gekozen. Van uitstel komt afstel???

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.