Nieuwsbrief week 36-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • Planning eerstvolgende Raadsvergadering.

De planning voor de Raadsvergadering op 29 september is als volgt:

08 september om 19.30 uur: fractievergadering in de fractiekamer, zij-ingang (voorbespreking commissies)

12 september om 19.30 uur: Commissie Omgeving
13 september om 19.30 uur: Commissie Maatschappij 
14 september om 19.30 uur: Commissie Algemene Zaken VERVALT  
22 september om 19.30 uur: fractievergadering (voorbereiding Raad)   
29 september om 19.30 uur: Raadsvergadering.

  • Viering Octaaf van Schilberg: 3 t/m 11 september.

De viering van de  Octaaf vindt plaats van 3 t/m 11 september 2022 in de tent bij de kapel van Schilberg. Zie het programma onder het kopje “Viering Octaaf” op de website: kapelvanschilberg.nl

  • Inloopavond herinrichting straten op 5 september te St. Joost.

Maandag 5 september is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in ’t Patronaat over de inrichting van het Kloosterveld én van de Kantstraat en Sint Joosterzijweg. Ducot Engineering & Advies heeft in opdracht van de gemeente Echt-Susteren van beide gebieden een ontwerp gemaakt, mede op basis van de opgehaalde informatie tijdens de bewonersavonden op 21 april 2022 (Kloosterveld) en 3 november 2021 (Kantstraat en Sint Joosterzijweg).

Tijdens deze inloopavond wordt uitleg gegeven over beide ontwerpen en kunnen de bewoners van deze straten aangeven wat zij ervan vinden. Beide ontwerpen kun je in pdf-formaat downloaden vanaf deze website.

Naast de ontwerpers van Ducot, zullen ook de betrokken medewerkers van de gemeente en wethouder Kim Leurs deze avond aanwezig zijn.

  • Ereburgerschap voor Karel Fiddelers

Bij gelegenheid van de Heiligdomsvaart Susteren werd aan Karel Fiddelers op zondag 4 september 2022 het ereburgerschap van de gemeente Echt-Susteren verleend met de daaraan verbonden gouden erepenning. Met dit ereburgerschap spreekt de gemeente Echt-Susteren haar grote waardering uit voor de betekenis van de heer Fiddelers voor de gemeenschap. De hieraan verbonden gouden erepenning werd door burgemeester Hessels uitgereikt op de dag van de Reliekenstoet van de Heiligdomsvaart, afgelopen zondag.

  • Herdenking Op Vleugels der Vrijheid: zondag 25 september.

De Stichting “Op Vleugels der Vrijheid” heeft de eer en het genoegen u hierbij van harte uit te nodigen voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op zondag 25 september 2022 bij het Hoofdmonument voor de tijdens WO II in de Gemeente Echt-Susteren omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningsleden. Dit monument bevindt zich nabij de Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6 te Echt (Pey).

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 – ca. 14.30 uur: Herdenkingsceremonie bij het Hoofdmonument.

Aansluitend worden alle deelnemers uitgenodigd om zich naar het open veld tegenover de Abdijwinkel te begeven voor het aanschouwen van twee overvliegende Harvards uit de historische verzameling van de Koninklijke Luchtmacht. Daarna bent u van harte uitgenodigd een kopje koffie en een stuk vlaai te nuttigen, dit jaar op de binnenplaats van de abdij.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de stichting Angelique Heijnen (tel: 046 4493439, e-mail: angelheijn@gmail.com)

  • 3e scootmobieltocht St. Joost op zaterdag 17 september.

Op zaterdag 17 september a.s. wordt door Stichting Gemeenschapsbelangen St. Joost in het kader van “Sint Joas Broesj” de 3e scootmobieltocht door Echt-Susteren gehouden.  
Gestart wordt op zaterdag 17 september om 13.30 uur in het Patronaat, Caulitenstraat 6 te St. Joost (naast de kerk). 


Na een kort welkomstwoord met koffie/thee en cake wordt een tocht van max. 20 km gehouden door Echt-Susteren met een tussenstop. Ook dit keer zijn weer voldoende verkeersregelaars aanwezig om de tocht zo veilig mogelijk te laten verlopen. Omstreeks 16.30 uur zijn we weer terug bij het Patronaat.  Iedereen die zelfstandig een scootmobiel kan rijden kan meedoen. Leeftijd, woonplaats of iets dergelijks is niet van belang. Wel een volle accu die deze tocht van max. 20 km aan kan (plus de reis naar het Patronaat en terug naar huis). Graag een veiligheidshesje op de achterleuning. Er zijn ook deze keer geen kosten aan de tocht verbonden! In verband met de organisatie is aanmelden nodig bij joverheesen@hotmail.com / telefoon 06-34034515 / 0475-485487.            

  • Bermen maaien in Echt-Susteren.

De gemeente is gestart met het maaien van de gemeentelijke bermen. Deze liggen voornamelijk buiten de bebouwde kom. De werkzaamheden duren ongeveer vijf weken en bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken nabij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen (picknickplaatsen), regenwaterbuffers en wegmeubilair.

De biodiversiteit is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft te maken met het beheer van de bermen en hoe deze zijn ingericht. Daarom houdt de gemeente rekening met bestaande natuurwaarden en wordt geprobeerd de situatie te verbeteren. Zo wordt gemaaid op een hoogte van 12 centimeter waardoor insecten een betere overlevingskans hebben

Vragen of suggestie?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust.

Tot de volgende keer.