Nieuwsbrief week 35-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

Donderdag 7 september om 19.30 uur in de fraktiekamer: Fractievergadering als voorbereiding op de commissievergaderingen. Iedereen is welkom!

Op woensdag 12 juli jl. werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het verslag van deze vergadering is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd.

  1. Herdenking Op Vleugels der Vrijheid op zondag 24 september.

De Stichting “Op Vleugels der Vrijheid” heeft de eer en het genoegen u hierbij van harte uit te nodigen voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op zondag 24 september 2023 bij het Hoofdmonument voor de tijdens WO II in de Gemeente Echt-Susteren omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningsleden. Dit monument bevindt zich nabij de Abdij Lilbosch, Pepinusbrug 6 te Echt (Pey).

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 – ca. 14.30 uur: Herdenkingsceremonie bij het Hoofdmonument.

Tijdens de herdenking zullen toespraken worden gehouden, kransen/ bloemstukken worden gelegd en een moment stilte worden gehouden voor de in WOII omgekomen vliegtuigbemanningsleden.

Aansluitend wordt iedereen uitgenodigd om naar het open veld tegenover de Abdijwinkel te gaan voor het aanschouwen van twee overvliegende Harvards van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. Daarna bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie en een stuk vlaai op de binnenplaats van de abdij.

  1. Belastingen waterschappen gaan volgend jaar fors omhoog:

+10 procent geen uitzondering

De waterschap belastingen gaan volgend jaar flink omhoog. De nieuwe besturen van deze vierde bestuurslaag zijn van plan om minimaal de inflatie door te berekenen. En in veel van de 21 waterschappen doen ze daar nog een flinke verhoging overheen. In veel waterschappen gaan de lasten met wel 10 procent omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Bij het Waterschap Limburg gaat het tarief naar verwachting met ongeveer 10% omhoog naar € 377 (dit jaar € 343), aldus het onderzoek van RTL nieuws.


4. (WAN)BELEID??? 

Verslag Wil Hodzelmans St Joost  – zaterdag 29 juli 2023 

Als fervente natuurliefhebber en fotograaf geniet ik dagelijks van de bermen rondom St Joost. Ik maak er vele foto’s, heb in 2019 nog op verzoek van de Gemeente (Robert Vogten) bermen gemonitord, met name op de Homberg en Schrevenhofsweg en ben dus zeer begaan met de biodiversiteit hiervan. 

De bermplanten groeien nu (juli) volop, het boerenwormkruid komt tot volledige bloei en onderstaande foto’s geven een klein beeld van wat er groeit en bloeit. (foto’s juli) 

Afgelopen week constateerde ik tot mijn verbijstering dat alle bermen op de Homberg gemaaid zijn. Alle bloeiende planten en daarmee de hele biodiversiteit van insecten en vlinders vernietigd. 

Gisterenmorgen liep ik over de weg langs het Groot Broek en hoorde een tractor achter mij aankomen. Ik had net nog enkele mooie foto’s kunnen maken van de berm en insecten hierin, toen de berm niet alleen gemaaid, maar alles klein geslagen werd!!   

Sprinkhaan en tijgerspin werden in één klap vernietigd!

Is dit beleid??? 

Ik was pas geleden op een symposium over de bermen, dat werd gehouden in de Spil Maasbracht en georganiseerd werd door Natuur en Milieufederatie Limburg, Natuurmonumenten en Gemeente Maasgouw, waar geweldige resultaten te zien waren van het beleid van genoemde Gemeente, m.n. John van de Berg, hoofd groen.  Neem eens contact met hem op, over hoe het ook kan!! 

FOTO’S VAN VRIJDAG 28 JULI 2023 genomen in het Groot Broek, weg langs de bosrand achter het kerkhof St Joost. Voor en na het maaien.

5.Viaduct vernoemd naar Luc Janzen.

Het viaduct Havenweg in Echt is vrijdag 25 augustus jl. vernoemd naar Korporaal der 1e klasse Luc Janzen. De militair uit Echt kwam op 22 mei 2010 in de Tangi-vallei in Uruzgan (Afghanistan) door een berm bom om het leven. De ouders van Luc Janzen onthulden de nieuwe naam samen met burgemeester Jos Hessels.

De sfeervolle ceremonie, die muzikaal werd opgeluisterd door fanfare St. Joseph Pey, vond gezien het slechte weer grotendeels in het gemeentehuis plaats. Zo’n honderd genodigden kwamen daar ter nagedachtenis aan Luc Janzen samen. Naast burgemeester Jos Hessels sprak een vertegenwoordiging namens het Veteranen Platform en het Regiment Limburgse Jagers. Ook de moeder van Luc Janzen sprak de genodigden toe. Na afloop van de ceremonie onthulden de ouders samen met de burgemeester het naambord bij het viaduct.

Het viaduct is een blijvende herinnering aan Luc Janzen die zich onvoorwaardelijk voor de vrijheid en veiligheid van anderen heeft ingezet. Burgemeester Jos Hessels liet in zijn toespraak weten dat de gemeente na de verbreding van de A2 met Rijkswaterstaat wil kijken of er bij het viaduct nog iets extra’s kan gebeuren. Daarbij wordt gedacht aan het aanbrengen van een muurschildering, een zogenoemde mural, van Luc Janzen.

  1. Vijftiende editie Paul Loete ALS-toernooi.

Op dinsdag 22 augustus startte op de velden van Conventus’03 de eerste speelronde van de vijftiende editie van het Paul Loete ALS-toernooi. Om 19.00 uur startte de eerste wedstrijdronde in poule A.

Donderdag 24 augustus, eveneens om 19.00 uur, namen de ploegen in poule B het tegen elkaar op.

Met Walburgia en een team van het AZC in Echt waren twee nieuwe teams actief op het toernooi. Jos Peusen, voorzitter van Conventus ‘03, legt uit:

”We werden als organisatie geconfronteerd met een late afmelding. De meeste clubs hebben hun programma voor de voorbereiding al helemaal vast staan. Toen is het idee geboren om het AZC te benaderen om met een elftal deel te nemen. Dat team heeft ook wel eens op onze accommodatie getraind, voor de spelers zal het een welkome afleiding zijn uit de sleur van alledag”, aldus Peusen.

De toernooidagen zijn altijd gratis te bezoeken. Toeschouwers kunnen wél een donatie doen, de opbrengst daarvan gaat in haar geheel naar de Stichting ALS.

Paul Loete is in 2013 op 50 jarige leeftijd overleden. 5 jaar daarvoor kreeg hij als sportieve vent de diagnose ALS. Vol goede moed en zeer enthousiast heeft hij zich ingezet voor de Stichting ALS. Als oud-bestuurslid van de voetbalclub Conventus ’03 wordt elk jaar het Paul Loete ALS toernooi gehouden.

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.