Nieuwsbrief week 3-2024

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

 1. Gemeente Echt-Susteren en de agenda voor 2024.
Vergaderschema 2024Commissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractie-vergaderingRaads- vergaderingFractie- vergaderingBestuurs-vergadering19 februari20 februari21 februari15 februari7 maart29 februari15 februari 2
Algemene ledenvergadering 14 maart 2024 19:30 uur ’t Patronaat Sint Joost
28 maartHerbenoeming burgemeester
8 april9 april10 april4 april24 april18 april11 april
13 mei14 mei15 mei8 mei ¹)30 mei23 mei16 mei
17 juni18 juni19 juni13 juni3 en 4 juli27 juni20 juni
9 september10 september11 september5 september26 september19 september12 september
14 oktober15 oktober16 oktober10 oktober7 november24 oktober17 oktober
25 november26 november27 november21 november11/12 decem.4 december ¹)28 november

¹) woensdag 2) na fractie!

 1. Woensdag 17 januari om 18.30 uur: Etentje Raad en college. Geannuleerd i.v.m. te verwachten sneeuwval!

Zaterdag 27 januari om 10.00 uur: Open Dag Connect College.

Maandag 29 januari om 19.30 uur: training permante campagne in het Gemeenschapshuis te St. Joost. Aanmelden via info@lijstsamenwerking.nl. Maximaal 12 deelnemers!

Dinsdag 30 januari om 19.00 uur: Werksessie Omgevingsvisie in het Connect College. Aanmelden tot 23 januari via gemeente.

 1. De recepties van de Vastelaovesverenigingen.

Zondag 14 januari om 17.11 uur: St. Joost-Gemeenschapshuis.

Bert-Jac en Jo.

Zaterdag 27 januari om 18.00 uur: Illikhoven-Gemeenschapshuis.

Zaterdag 27 januari om 19.00 uur: Dieteren-Gemeenschapshuis.

Zaterdag 27 januari om 19.33 uur: MariaHoop-Gemeenschapshuis

Zaterdag 27 januari om 20.00 uur: Susteren-Harmoniezaal

Zondag 28 januari om 14.11 uur: Echt-Broen Café de Mert.

Zaterdag 3 februari om 18.11 uur: Peij-Peijerhoaf.

Zondag 4 februari om 15.11 uur: Koningsbosch-Böhmerwald.

Zondag 11 februari om 14.11 uur: Nieuwstadt-Gemeenschapshuis

(Roosteren nog niet bekend).

Graag doorgeven aan joverheesen@hotmail.com wie welke receptie bezoekt. De dikgedrukte naam (eerste) neemt de enveloppe met inhoud mee namens Lijst Samenwerking. Bedankt voor de snelle reactie!

 1. Douwe Egberts punten.

De eindstand is: 987.887 punten. Een prachtig resultaat en nagenoeg een evenaring van het vorig jaar. Vrijdag 19 januari a.s. worden door de Lionsclub Echt en Lijst Samenwerking de dozen met punten ingeleverd bij de voedselbank te Roermond. Dank aan de Lionsclub Echt voor de prettige samenwerking en dank aan iedereen die op welke manier dan ook heeft meegeholpen.

 1. Artikel 33 vragen.

In De Limburger stond vorig week een artikel over de financiële nood bij het schoolbestuur van o.a. het Connect College. Reden voor Lijst Samenwerking om een aantal vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders, gezien het feit dat de gemeenteraad een bijdrage van € 4,6 miljoen heeft toegekend aan de nog uit te voeren renovatiewerkzaamheden aan het schoolgebouw. Bovendien heeft de gemeenteraad een bedrag uitgegeven om de gymzaal plus kantine geschikt te maken voor grootschalige evenementen van verenigingen.

 1. Wanneer werd de gemeente/het college geïnformeerd over de financiële nood bij het schoolbestuur? In het artikel staat, dat de financiële nood enkele maanden geleden aan het licht is gekomen.
 2. Heeft de gemeente/het college een gesprek gehad met het schoolbestuur en zo ja, wanneer?
 3. In het artikel staat: er wordt voorlopig niet gesneden in de bouwplannen. Waarop is die uitspraak/conclusie gebaseerd als over 4 maanden pas duidelijk moet worden, hoeveel bezuinigd moet worden?
 4. Een vertraging van de grootschalige renovatie (in de gemeentelijke begroting 2024 staat die gepland voor 2023/2024!) is dus te verwachten, omdat nog niet gestart is met de renovatiewerkzaamheden. Behalve de financiële nood, treedt ook de Raad van Bestuur af. Verwacht uw college ook vertraging (en daardoor kostenstijgingen)?

Wanneer is de start van de werkzaamheden nu voorzien?

 1. Voor wiens rekening zijn de eventuele extra kosten van de renovatie door vertraging?
 2. Behalve miljoenen van de gemeente in de renovatiekosten, heeft de gemeente ook meer dan € 100.000 uitgetrokken om de multifunctionele ruimte in de school geschikt te maken voor grootschalige evenementen van verenigingen. Zijn alle investeringen reeds gedaan? Kunnen alle evenementen doorgaan?
 3. Naast de beschreven onverwachte financiële problematiek, bereiken ons als fractie ook regelmatig berichten van verenigingen en organisaties die aangeven dat organisatie van grootschalige evenementen in het Connect College op grote praktische problemen stuit en met name veel extra inzet en mankracht vergt met betrekking tot het opbouwen, inrichten en weer voor schoolactiviteiten geschikt maken van de multifunctionele ruimte voor maandagochtend. Dusdanig bezwarend dat klaarblijkelijk diverse activiteiten van verenigingen uit onze gemeente om deze reden geen doorgang vinden of hebben gevonden in het Connect College. Is het college hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is het college voornemens aan deze problematiek te doen? Zo nee, is het college bereid hier navraag naar te doen bij met name de muziek- en carnavalsverenigingen en onze raad te informeren over de resultaten hiervan en eventuele te nemen maatregelen?
 4. Verlichting Provinciale wegen.

Bij een defecte straatlamp, kun je als burger bij de gemeente een melding doen via de website of de FIXI app. Binnen een redelijke termijn (maximaal een maand) wordt door een bedrijf de lamp vervangen. In het verleden organiseerde Lijst Samenwerking jaarlijks een controle van de ongeveer 6.000 straatlampen in de gemeente. Jaarlijks werden een 100-200 defecte lampen doorgeven. In de loop der jaren zijn de lampen vervangen door LED verlichting: die gaan langer mee.

Staat de lamp op een provinciale weg, dan geeft de gemeente dat NIET meer door, maar wordt je gevraagd als burger dat zelf bij de Provincie te melden. Zo ook de defecte lampen (6 stuks) op het kruispunt van de Rijksweg Noord met de Roermondse weg en Zwaluwstraat te St. Joost. Al een maand is het kruispunt onverlicht. Het antwoord van de Provincie is schokkend: er is geen bedrijf op dit moment dat defecte lampen vervangt. Er moet een nieuw bedrijf gezocht worden. Waarschijnlijk via een Europese aanbesteding. De komende maanden wordt dus niets hersteld. Lijst Samenwerking zal hier aandacht voor vragen bij de gemeente én de Provincie.

 1. BLOW-ES.

Bezoek de site van BLOW-ES (Belangenvereniging Leefbaarheid Omwonenden Windparken Echt-Susteren) of meld je aan voor de nieuwsbrief via echt-susteren@doordachterduurzaam.nl

In de laatste nieuwsbrief o.a. aandacht voor de duurzaamheidspeiling ddie in februari wordt gehouden door de gemeente. Op de site van de gemeente wordt die als volgt aangekondigd:

De gemeente Echt-Susteren staat, net als alle andere gemeenten in Nederland, voor de opgave om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. Daarvoor maakten we eerder plannen. Afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest: landelijk, provinciaal en regionaal. Eerdere plannen gaan we nu vernieuwen. Dat doen we samen. Daarom zetten we eind februari een duurzaamheidspeiling uit. De antwoorden die we krijgen, helpen ons om betere plannen te maken voor een duurzame toekomst van Echt-Susteren.

 1. Nieuwsbrief Lijst Samenwerking.

Kent u mensen die deze nieuwsbrief wekelijks willen ontvangen? Geef hun mailadres door en ze worden toegevoegd aan de verzendlijst. Ze hoeven geen lid te zijn. De nieuwsbrief staat ook op onze website, maar in de mailbox ontvangen is beter!!

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.