Nieuwsbrief week 3-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.

Woensdag 18 januari om 19.30 uur: Extra Raadsvergadering over o.a. de uitgestelde agendapunten van de laatste raadsvergadering.

Donderdag 26 januari om 19.30 uur: bijeenkomst voor raadsleden uit Midden-Limburg in het gemeentehuis te Nederweert over de Investeringsagenda Midden-Limburg van SML (Samenwerking Midden-Limburg), zoals die is aangeboden aan het Ministerie van BZK.

Woensdag 1 februari om 19.00 uur: Digitale sessie van de Provincie Limburg over de Woondeal Limburg, zoals die is aangeboden aan het Ministerie voor Volkshuisvesting en R.O. voor de periode 2022-2030.

Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning


18 januari


2 maart23 februari13 februari14 februari15 februari9 februari
20 april13 april3 april4 april5 april30 maart
1 juni25 mei15 mei16 mei17 mei11 mei
4 en 5 juli29 juni19 juni20 juni21 juni15 juni
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktober19 oktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november
  1. Uitwerkingsplan Apollo-Stoba Echt.

(met dank aan echt-susteren.nu)

Het stukje Bovenste Straat waar vroeger roemruchte horecagelegenheden als discotheek Stoba en zaal Apollo in de weekends van heinde en ver werden bezocht, maakte al jaren een desolate indruk met veel leegstand.
In het kader van de uitwerking van het centrumplan werd gezocht naar een alternatief.
Dat werd uiteindelijk gevonden in woningbouw, waarvoor een plan gereed ligt.
In het laatste bestemmingsplan werd nog geen exacte invulling opgenomen, anders dan de bestemming Wonen. Die is nu verder ingevuld en de uitwerking van het plan is ter inzage gelegd. Het gaat daarbij om maximaal 50 woningen.
Aan de Bovenste Straat en Hofakker zijn nieuwe grondgebonden woningen en appartementen voorzien, met uitzondering van de drie panden Bovenste Straat 34-40 die gerenoveerd worden. In het binnenterrein, waar zich vroeger de zalen van de beide horecabedrijven bevonden is een nieuw appartementengebouw en een parkeerterrein beoogd.
De in- en uitrit van dit parkeerterrein is aan de Bovenste Straat geprojecteerd.

Vanaf 6 januari 2023 ligt het plan gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan Nieuwe Markt 55 te Echt.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging bestaat voor een ieder de mogelijkheid om zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen in te dienen.

  1. Nieuwe Omgevingsvisie Echt-Susteren.

Hoe ziet de gemeente Echt-Susteren er uit in 2040? Het antwoord op deze vraag geeft de Omgevingsvisie die dit jaar wordt opgesteld. Deze visie beschrijft hoe we in de gemeente Echt-Susteren willen wonen, werken en recreëren en hoe we omgaan met maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, woningbouw, de energietransitie, het klimaat en het vestigen van bedrijven.

Het proces om te komen tot een Omgevingsvisie start met een informatiebijeenkomst op woensdag 25 januari. Alle inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen van de gemeente Echt-Susteren zijn voor deze avond uitgenodigd. De gemeente wil de Omgevingsvisie namelijk met behulp van de hele gemeenschap maken. Tijdens deze eerste informatieavond wordt toegelicht hoe dit in zijn werk gaat en hoe het traject om tot een Omgevingsvisie te komen er uit ziet. Adviesbureau Kragten ondersteunt de gemeente Echt-Susteren bij dit proces en stelt de Omgevingsvisie op. Dit adviesbureau verzorgt ook de presentatie op woensdag 25 januari om 19.30 uur in ’t Patronaat in Sint Joost. Bent u geïnteresseerd, meld u dan aan voor deze informatieavond door een mail te sturen naar omgevingsvisie@echt-susteren.nl

  1. Recepties carnaval 2023.
Datum                     TijdVerenigingPlaatsLocatie
22-01-2317:11CV de BokkeriejersSt. Joost’t Patronaat
28-01-2319:33KV ’t Winterköningske Maria-Hoopde Annadaal
28-01-2320:11CV de PeerlinkeIllikhovenGemeenschapshuis
04-02-2319:30CV De Lollige BukDieterende Koppel
04-02-2320:11KV De GraasbörgersSusterenD’n Hermeniezaal
05-02-2314:11CV de AesterEchtBroen Cafe DeMert
11-02-2318:11VV De Aester S.U.PeyGemeenschapshuis
11-02-2319:11DeFoetelaersNieuwstadtGemeenschapshuis
12-02-2311:33CV De BorchgraveRoosterenGemeenschapshuis
12-02-2317:11CV de Papegaai KoningsboschZaal Böhmerwald

Onderstaand het overzicht van alle recepties. De eerste receptie is a.s. zondag. Vanuit Lijst Samenwerking gaan we altijd op het begintijdstip en nemen een enveloppe met inhoud (€ 20) mee.


  1. Vragen of suggestie?

Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.