Nieuwsbrief week 29-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  • Actie tegen megaloodsen.

https://petities.nl/petitions/stop-de-megaloodsen-in-echt-susteren/signatures?locale=nl

Op dit moment hebben ruim 900 mensen de petitie ondertekent. Wie volgt?

  • H. Mis Mariakapel Molenweg/Koestraat Koningsbosch

Zoals gebruikelijk vóór het coronatijdperk wordt dit jaar, na een onderbreking van twee jaar, weer een H. Mis in de buitenlucht opgedragen op de hoek van de Molenweg en de Koestraat bij de “kapel der genezingen” te Koningsbosch.     Deze H. Mis ter gelegenheid van Maria Tenhemelopneming is op zondag 14 augustus.

De H. Mis wordt door vele gelovigen bezocht. Ook worden er veel misintenties gelezen voor overleden familieleden, vrienden en bekenden. Traditiegetrouw ook een misintentie voor de levende en overleden leden van Lijst Samenwerking. Daarnaast laten mensen missen lezen ter ondersteuning bij ziekte of zorgen.    De misintenties kunnen worden opgegeven bij mevrouw Koenen, Koestraat 49 (bij afwezigheid intentie en bijdrage in de brievenbus) en ook bij de winkel van Tilda Muijsers-Geurts. De bijdrage voor de intenties bedraagt 10 euro.

Bij goed weer wordt de H. Mis om 19.00 uur opgedragen aan de kapel. Mocht het onverhoopt slecht weer zijn dan is de mis om 19.15 uur in de parochiekerk te Koningsbosch.

  • Behoud baisschool op de Slek.

Een delegatie van Lijst Samenwerking heeft op donderdag 7 juli jl., de informatiebijeenkomst van BS Op de Slek bezocht. De raadsleden zaten in een raadsvergadering, vandaar dat enkele commissieleden zijn gegaan (Imke, Bernando). Een interessante en drukbezochte avond. Een actiegroep die vecht voor het behoud van de school op de Slek! Gesteund door vele inwoners én verenigingen. Lijst Samenwerking zal intern bespreken welke actie(s) door ons nog opgezet kunnen worden om steun te verlenen aan het behoud van de basisschool (een verkiezingsitem van onze partij!)

  • 575 JAAR HEILIGDOMSVAART IN SUSTEREN

Met een jaar vertraging vanwege de coronapandemie vindt deze zomer in Susteren weer de Heiligdomsvaart plaats. Van 26 augustus tot en met 11 september staat het stadje in het teken van de verering van de relieken van heiligen die in Susteren hebben geleefd en wordt het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ opgevoerd.

Eigenlijk komt het jaar uitstel mooi uit, want dit jaar is het precies 575 jaar geleden dat voor de eerste keer sprake was van een heiligdomsvaart in Susteren. In 1447 wordt in schriftelijke bronnen vermeld dat er in Susteren een reliekentoning bestaat. Net als 575 jaar geleden gebeurt dat dit jaar weer: op zondag 4 september. Er trekt dan een historische stoet met meer dan duizend figuranten door Susteren met de relieken van onder anderen Gregorius, Albericus, Amelberga, Benedicte en Cecilia.

Het weekend ervoor gaat het openluchtspel ‘Weerlicht der eeuwen’ in première: een kleurrijk schouwspel met ruim 150 acteurs tegen de achtergrond van de Amelbergabasiliek. Zij beelden een kroniek uit van legendarische gebeurtenissen in het Maasland in de vroege Middeleeuwen, zoals de stichting van een abdij in Susteren door de heilige Willibrord en na een verwoesting de wederopbouw van die abdij door abdis Amelberga. Op zondag 28 augustus vindt er ook een openluchtmis plaats, die door KRO-NCRV rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden.

Bekijk het hele programma van de Heiligdomsvaart Susteren op de websites van de Heiligdomsvaart of van de parochie

De organisatie van de Heiligdomsvaart wil graag wat extra’s doen tijdens dit speciale HDV-jaar.

Daarom ontvangen we als lid van de Vrienden van de Heiligdomsvaart  2 gratis toegangskaarten voor de voorstelling van 28 augustus “Weerlicht der Eeuwen” met voorafgaand koffie/thee met vlaai in het Paviljoen.

Van harte welkom vanaf 18.30 uur.

Deze 2 gratis toegangskaarten worden verloot onder de leden van Lijst Samenwerking.

Belangstelling om mee te doen: geef uw naam uiterlijk zondag 24 juli 12.00 uur door aan joverheesen@hotmail.com. Daarna volgt de trekking! 

  • Rijksweg Echt-Susteren wekenlang afgesloten.

De Rijksweg (N276) tussen Echt en Susteren krijgt nieuw asfalt en is daardoor in juli wekenlang op een aantal stukken afgesloten voor verkeer.

Tussen 4 en 29 juli is het stuk van de Rijksweg ten zuiden van de drukke kruising aan de beurt. De weg is dan afgesloten tot aan de Dorpsstraat, dit is de weg richting Pey naast boomkwekerij en plantencentrum Maessen. Op 11 juli gaat de weg ten noorden van de kruising dicht voor drie weken. Dan is er geen verkeer mogelijk tot aan de kruising met de Wilhelminalaan-Echterstraat (de kruising ter hoogte van het politiebureau en Hingen).

Ook fietsers zullen moeten omrijden. De fietspaden gaan volgens de krant ingezet worden voor bestemmingsverkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld over de N296 en de A2.

  • Stichting Ponykamp 4 Kids zoekt vrijwilligers.

Elk jaar organiseert deze stichting een ponykamp (hele week) voor kinderen die het thuis niet breed hebben. Dit jaar voor de eerste keer 2 volle weken met in totaal ongeveer 50 kinderen. Via de gemeente, welzijnswerk, maatschappelijk werk, pastores, scholen etc. komen de aanmeldingen binnen. Nog nooit zoveel! Bovendien worden voor de kinderen van het AZC en de Oekraïense kinderen die in Echt verblijven extra activiteiten georganiseerd. Zo ontvangen alle kinderen van het AZC sportattributen voor buiten en de Oekraïense kinderen een knutselpakket. Samen gaan beide groepen met een dubbeldekker een hele dag naar speeltuin Kitskesberg te Roermond ( woensdag 24 augustus) en naar speelpark Klein Zwitserland te Tegelen (woensdag 31 augustus). Voor beide dagen zoekt men extra vrijwilligers om de groep te begeleiden en te helpen. Belangstelling: graag aanmelden bij Imke van Yperen (secretaris-penningmeester) imkevanyperen@gmail.com of Jo Verheesen (voorzitter) joverheesen@hotmail.com  Daar is ook meer informatie beschikbaar. Uiteraard betalen de vrijwilligers geen kosten van vervoer, entree en verblijf! 

  • Open Dag Chemelot.

Noteer als datum: zaterdag 1 oktober. Nadere informatie volgt.

  • 100 jaar Harmonie St. Cecilea Susteren

Harmonie St. Cecilia Susteren bestaat honderd jaar en ontving vanwege dat jubileum vrijdag de koninklijke erepenning tijdens het traditionele Ceciliafeest. De penning werd uitgereikt door locoburgemeester Peter Pustjens. Eigenlijk bestond de muziekvereniging in 2020 al honderd jaar maar het eeuwfeest werd vanwege corona destijds uitgesteld. 
Het orkest van de harmonie is aangesloten bij de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, speelt in de vierde divisie en heeft veertig leden. Van de jeugdharmonie spelen ook leden mee in het harmonie orkest. De drumband (twintig leden) is aangesloten bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Eind 2021 behaalde de drumband op het Open Nederlands Slagwerk Kampioenschap een tweede plaats. Proficiat namens Lijst Samenwerking!

  • Wegens vakantie “gesloten”.

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 7 september.        Mocht er in de vakantieperiode nieuws zijn dat niet kan blijven liggen, dan verschijnt er een extra nieuwsbrief. Geniet van de vakantie en het mooie weer.  Blijf gezond en tot de volgende nieuwsbrief.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust.

Tot de volgende keer.