Nieuwsbrief week 27-2022

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Actie tegen megaloodsen.

De Actiegroep Burgerbelangen Echt-Susteren roept burgers van de Gemeente Echt-Susteren op hun stem te laten horen TEGEN het voornemen van de gemeente Echt-Susteren om megaloodsen, in Echt op De Loop-West 10 ha (100.000m2 ) te laten plaatsen, in de volksmond beter bekend als “De Breul” en in Susteren langs de Baakhoverweg 4,4 ha (44.000 m2 ).

Ga naar PETITIE TEGEN NIEUWE MEGALOODSEN IN ECHT-SUSTEREN NU en in de TOEKOMST en teken de petitie.

  • Windpark en energietransitie.

De gemeente heeft de ambitie om 20% minder aardgas te verbruiken in 2030 en in 2040 energieneutraal zijn. Hiervoor stelt de gemeente iedere vier jaar een uitvoeringsprogramma op met het oog op een betaalbare en gedragen energietransitie. Het ondersteunen van organisaties, bedrijven en inwoners bij het isoleren en aardgasvrij maken van gebouwen is onderdeel van de uitvoering. Daarnaast wil de gemeente een windpark ontwikkelen om duurzaam energie op te wekken. Belangrijkste uitgangspunt is dat de opbrengst van een windpark ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Echt-Susteren.

Voor de aanleg van een windpark is een Routekaart Windenergie door de gemeente vastgesteld. De
eerste stap is het kiezen van een locatie voor de windturbines. Dit willen we samen met u doen. Er is een gebied bepaald dat het meest geschikt is om windturbines te plaatsen. Dit is gebeurd op basis van de kaders uit de Routekaart Windenergie. Tijdens een informatieavond wordt u hierover geïnformeerd en over de manier waarop u kunt meedenken over de locaties van de windturbines. De laatste informatieavond wordt gehouden op:

  • 18 juli Susteren (zaal Mirage). Aanvang 19.00 uur.

Energietransitie en aardgasvrij wonen

Wij praten u graag bij over de ontwikkelingen en het uitvoeringsprogramma en zijn benieuwd naar uw ideeën en suggesties. De informatieavond wordt op verschillende data en locaties gehouden en start steeds om 19.00 uur:

  • 12 juli Pey (gemeenschapshuis Pejjerhoaf);
  • 19 juli (locatie volgt nog).
  • Gemeenteraadsvergadering.

Op woensdag 6 (aanvang 19.30 uur)  en donderdag 7 juli (aanvang 19.00 uur) wordt de gemeenteraadsvergadering gehouden. Belangrijkste agendapunt: de financiële stukken over 2021 (jaarrekening), 2022 (1e bestuursrapportage) en 2023 (kadernota). Lijst Samenwerking heeft zich hierop voorbereid en zal ook met een aantal amendementen en moties komen. De uitzending is rechtstreeks te volgen op SOL 2, Ziggo kanaal 39 of KPN kanaal 1484.

Jammer dat deze info-avond samenvalt met de Raadsvergadering. Wie gaat namens Lijst Samenwerking naar deze bijeenkomst ?

  • Herinrichting Rode Beek.

De verkenningsfase van de herinrichting van de Rode Beek, tussen Millen en Susteren, is bijna ten einde. Tijdens een inloopavond op 12 juli worden de plannen aan geïnteresseerden toegelicht.

Tijdens de dialoogtafels in juli vorig jaar en februari dit jaar konden belanghebbenden bij de herinrichting van de Rode Beek meedenken over een mogelijke herinrichting. Op basis van alle opgehaalde informatie en inzichten heeft Waterschap Limburg de voorkeur uitgesproken voor het optimale scenario (in plaats van het sobere scenario). Op het deel van de Rode Beek tussen Millen en de instroom van de Saeffelerbach zal door een tekort aan water geen herinrichting plaatsvinden. In de kern van Susteren kiest het waterschap voor enerzijds een stapelmuur als oever en anderzijds groene oevers.

Tijdens de inloopavond kunnen belanghebbenden het ontwerp van het voorkeursscenario inzien, toelichting krijgen en vragen stellen. Deze vindt plaats op dinsdag 12 juli in D’n Hermeniezaal Zöstere aan de Feurthstraat 56 in Susteren vanaf 19.30 tot circa 21.00 uur. Geïnteresseerden kunnen vrij inlopen en worden persoonlijk te woord gestaan door medewerkers van Waterschap Limburg.

Aanmelden via www.waterschaplimburg.nl/rodebeek.

  • Rijksweg Echt-Susteren wekenlang afgesloten.

De Rijksweg (N276) tussen Echt en Susteren krijgt nieuw asfalt en is daardoor in juli wekenlang op een aantal stukken afgesloten voor verkeer.

Eerst kruising aan de beurt

In het eerste weekend van juli gaat de kruising Houtstraat-Bosstraat in Echt (bij de Lidl) helemaal dicht. Het kruispunt is afgesloten vanaf vrijdagavond tot en met maandagochtend. Dit is eenmalig, want daarna blijft het kruispunt tussen Pey en Echt gewoon open.

Twee delen afgesloten

Tussen 4 en 29 juli is het stuk van de Rijksweg ten zuiden van de drukke kruising aan de beurt. De weg is dan afgesloten tot aan de Dorpsstraat, dit is de weg richting Pey naast boomkwekerij en plantencentrum Maessen. Op 11 juli gaat de weg ten noorden van de kruising dicht voor drie weken. Dan is er geen verkeer mogelijk tot aan de kruising met de Wilhelminalaan-Echterstraat (de kruising ter hoogte van het politiebureau en Hingen).

Ook fietsers zullen moeten omrijden. De fietspaden gaan volgens de krant ingezet worden voor bestemmingsverkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld over de N296 en de A2.


6. Inloopavonden over bedrijventerrein ‘De Berk’ in Echt

De gemeente Echt-Susteren houdt een tweetal inloopavonden over bedrijventerrein ‘De Berk’ in Echt, en wel op maandag 11 en woensdag 13 juli.

De gemeente heeft plannen om het bedrijventerrein ‘De Berk’ uit te breiden met 131.000 vierkante meter. Hiermee komen 45 kavels vrij voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het gebied bevindt zich ten oosten van het bestaande bedrijventerrein ‘De Berk’.   
Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein zijn een stedenbouwkundig plan en een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tijdens de inloopavonden worden de aanwezigen hierover geïnformeerd. Deze vinden plaats op maandag 11 juli van 19.00 tot 21.00 uur in gemeenschapshuis St. Joris aan de Cypresstraat 58 in Echt en op woensdag 13 juli van 19.00 tot 21.00 uur in gemeenschapshuis ‘t Patronaat aan de Caulitenstraat 6 in St. Joost.

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust.

Tot de volgende keer.