Nieuwsbrief week 27-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

 1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

WOENSDAG 12 JULI OM 20.15 (!) UUR: ALGEMENE LEDENVERGADERING. De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in Gemeenschapshuis de Koppel te Dieteren. Voor de uitnodiging en enkele stukken verwijzen wij naar de bijlagen in de vorige nieuwsbrief. Let op het aanvangstijdstip: 20.15 uur i.v.m. een activiteit vóór onze vergadering in dezelfde ruimte. Graag nodigen wij ieder lid van harte uit!

 1. In memoriam Rinie Pustjens-Linssen.

Op donderdag 6 juli overleed in het hospice te Susteren ons zeer gewaardeerd lid Rinie Pustjens-Linssen in de leeftijd van 70 jaar. 10 weken geleden werd bij haar een vlekje op de longen geconstateerd. De behandeling die ze kreeg sloeg helaas niet aan, waarna Rinie snel in gezondheid achteruit ging. Rinie heeft verschillende keren meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen, laatstelijk in 2022. Binnen Lijst Samenwerking is ze bestuurslid geweest (penningmeester) en diverse raadsperiodes lid van de Raadscommissie Maatschappij. Rinie heeft altijd in de zorg gewerkt tot aan haar pensioen. In 2006 verloor ze haar man Frans die aan MS leed. Wij gedenken Rinie als een zeer betrokken persoon en wensen haar partner Zef en de families veel steun en sterkte toe. De crematie is a.s. donderdag, 13 juli om 09.30 uur in het crematorium te Baexem.

 1. Algemene Beschouwingen.

Op dinsdag 4 en woensdag 5 juli werden in de gemeenteraad van Echt-Susteren de Algemene Beschouwingen gehouden. Op de agenda stonden 3 financiële boekwerken: de rekening van 2022, de eerste bestuursrapportage van 2023 en de kadernota van 2024. De ruim 500 pagina’s gaan vooral over geld en plannen om het geld uit te geven. Jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro!

Lijst Samenwerking is en blijft kritisch: elk jaar blijft er veel geld over. Gemiddeld 1,5 miljoen. Dat blijkt pas achteraf als de rekening van het jaar wordt opgemaakt.

Wat hebben we bereikt? Allereerst werden de amendementen waarin grove financiële fouten in de raadsvoorstellen werden rechtgezet goedgekeurd. Het college kon ook niet anders, want hun voorstel om een besluit te nemen op basis van foute bedragen kon echt niet!. Ook het voorstel van Lijst Samenwerking om een deel van de winst die elk jaar gemaakt wordt te bestemmen om de subsidie aan verenigingen met 10% te verhogen werd door meerdere partijen gedaan en goedgekeurd. Al meer dan 6 jaar zijn de subsidies niet verhoogd, terwijl alle verenigingen te maken hebben met hogeren energiekosten, huurkosten, personeelskosten (trainer, instructeur, dirigent, cursusleiders), inflatie, etc.

Tenslotte werd een motie van Lijst Samenwerking aangenomen om de basisschool te Slek als deze in 2024 leeg komt te staan te bestemmen voor het verenigingsleven en daar nu al met de verenigingen over te gaan praten.

 1. Schoolspullen.

Voor mensen die het niet breed hebben, zijn er allerlei landelijke acties ter ondersteuning. Zo ook acties om gezinnen met kinderen te ondersteunen met schoolspullen. Ook Lijst Samenwerking heeft voor enkele gezinnen met kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan schoolspullen gekregen. Kent u een gezin met kind(eren) die naar het voortgezet onderwijs gaan en het niet breed hebben; geef het door aan joverheesen@hotmail.com / 06-34034515 en de spullen worden bezorgd.

 1. Schoonmaakactie in Winkelhart Echt op maandag 17 juli

Met het zonnetje hoog aan de hemel viert groeiend onkruid welig tij, zo ook in Winkelhart Echt. Trotse ondernemers van Winkelhart Echt pakken daarom letterlijk de handschoen op tijdens een gezamenlijke schoonmaakactie op maandag 17 juli.

De actie start met een groepsfoto van de aanwezigen om 9:30 uur op het Ursulinenplein. Tijdens de gezamenlijke schoonmaakactie pakken ondernemers sámen met een team van de gemeente kleinschalige onderhoudsklusjes op. Denk hierbij aan onkruidbestrijding, hoekjes vegen en stickers van straatmeubilair verwijderen. Handschoenen mogen deelnemers zelf meebrengen, verder materiaal wordt voorzien door de gemeente.

Meer informatie over activiteiten en winkelaanbod is te vinden op www.winkelhartecht.com.

 1. A73 –tunnels dicht vanaf 14 juli voor onderhoud.

Deze zomer gaan de A73-tunnels dicht. De Roertunnel en Tunnel Swalmen worden gesloten voor groot onderhoud van vrijdag 14 juli tot en met maandag 4 september. Rijkswaterstaat zorgt samen met omliggende gemeentes en Midden Limburg Bereikbaar voor omleidingsroutes en goede alternatieven voor vervoer, om zo de hinder te beperken.

 • 14 juli 21.00 uur tot 4 augustus 21.00 uur:de A73-tunnels in noordelijke richting, van Maastricht naar Venlo, afgesloten.
 • 4 augustus 21.00 uur tot 5 augustus 9.00 uur: de A73-tunnels zijn in beide richtingen volledig afgesloten.
 • 5 augustus 9.00 uur tot 25 augustus 21.00 uur: de A73-tunnels zijn in zuidelijke richting, van Venlo naar Maastricht, afgesloten.
 • 25 augustus 21.00 uur tot 28 augustus 6.00 uur: de A73-tunnels zijn in beide richtingen volledig afgesloten.
 • 1 september 21.00 uur tot 4 september 6.00 uur: ;de A73-tunnels zijn in beide richtingen volledig afgesloten.

De A73-tunnels zijn in 2008 opengesteld voor verkeer en zijn toe aan groot onderhoud. Naast regulier onderhoud is ook een deel van de technische systemen toe aan vervanging. Ook worden alvast voorbereidingen getroffen voor het vergroten van de doorrijhoogte van de tunnels naar 4,7 meter op langere termijn. Kijk voor informatie op www.middenlimburgbereikbaar.nl(externe link). Hier zijn ook de omleidingsroutes te vinden en een challenge om weggebruikers te stimuleren om slimmer te reizen.

 1. Neustadt treffen.

Afgelopen weekend is een delegatie van de gemeente(raad) naar het Neustadt treffen geweest in Neustadt an der Donau. Bijgaand een sfeerfoto van deze bijeenkomst. Op deze jaarlijkse bijeenkomst treffen gemeenten met een Nieuwstadt binnen hun grenzen elkaar. In één van de komende jaren is de gemeente Echt-Susteren aan de beurt om het gezelschap te ontvangen.

 1. Vakantie.

De zomervakantie begint op maandag 17 juli. Voor de werkers onder ons: geniet van de vrije tijd. Voor iedereen: bedankt voor de inzet in het afgelopen seizoen. In de vakantieperiode verschijnt er geen nieuwsbrief. De eerstvolgende uitgave verschijnt woensdag 30 augustus. Tenzij actuele zaken een extra uitgave noodzekelijk maken! Fijne vakantie en blijf gezond.

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.