Nieuwsbrief week 26

In Nieuwsbrief door Redactie

  • Jos Wackers nieuwe fractievoorzitter.

  Met ingang van 1 juli a.s. wordt Jos Wackers de nieuwe fractievoorzitter van Lijst Samenwerking in de Raad. Hij neemt het stokje over van Bert Hendricks die deze taak jaren met veel inzet en deskundigheid heeft uitgevoerd. In het presidium (het overleg van alle fraktievoorzitters plus de burgemeester) is Bert alle lof toegezwaaid. Daar sluiten wij ons als fractie en partij graag bij aan. “ Bert bedankt voor je enorme inzet; Jos veel succes”.  

  • Fractievergadering naar woensdag 30 juni in de Raadszaal!

  We mogen, op 1,5 meter afstand, weer vergaderen in het gemeentehuis! Omdat de raadszaal alleen groot genoeg is voor 10 of meer personen wordt de fractievergadering gehouden op woensdag 30 juni om 19.30 uur in de Raadszaal (op donderdag was de zaal bezet). Zoals bekend mag elk lid(!) naar deze vergadering komen. Goed om elkaar weer eens te treffen. Natuurlijk bespreken we de raadsvergadering van 7 juli, maar er is ook voldoende ruimte om andere zaken te bespreken!! Kom gerust. Wees welkom vanavond!  

  • Dakpannenfabriek Gebr. Cuypers komt tot ontwikkeling.

  Deze week (dinsdag 29 jun i) is er weer een digitale informatievond gehouden over de ontwikkeling op dit voormalige fabriekterrein. Aan de orde kwamen het plan, de woningen die er gebouwd worden en de bestemmingsplanprocedure. Lijst Samenwerking heeft er voor gepleit om ook een nieuwsbrief huis-aan-huis te bezorgen, omdat niet iedereen digitale informatiebijeenkomsten zal volgen. Middels een schrijven aan VOF ’t Thaal (een samenwerkingsverband van woningcorporatie Nester, voorheen WoonGoed 2000 en JPO (Jongen Plan Ontwikeling) hebben wij nogmaals gepleit voor die nieuwsbrief huis-aan-huis en voor fysieke bijeenkomsten! Dakpannenfabriek Cuypers heeft van 1904 2004 (honderd jaar!) bestaan. Velen vonden er werk. Op de site van de Heemkundevereniging werd bijgaande foto van de pannenkletsers gevonden.  

  • Nieuws uit Koningsbosch.

Onlangs werd bijgaande foto genomen. Zomaar een mevrouw op een bankje? Ons raadslid Bert Hendricks werd benaderd door enkele inwoners met het verzoek of hij ervoor kon zorgen voor enkele banken. Zeker voor mensen die een ommetje willen maken en niet meer zo goed ter been zijn. Na contact met de wethouder werd samen met een ambtenaar een wandeling gehouden en binnenkort zullen er 3 banken meer staan rondom Koningsbosch. En dit is de eerste langs de Majoorsweg.  

De hangplek voor jongeren nabij het voetbalterrein van Conventus 03 zal er wel niet komen, nu behalve omwonenden ook het bestuur van de voetbalclub de gemeente officieel heeft laten weten dat de beoogde locatie niet geschikt is. Ook Lijst Samenwerking vindt de ligging te ver van de kern en niet geschikt.    

  • Sporthal Susteren; we zijn de tel kwijt!

foto: Toine Bocken.  

We zijn de tel kwijt! Alweer is de betegelde muur bij sporthal Susteren weggehaald, omdat hij niet voldeed. Is het de 4 e of 5 e keer? Onze mensen die de zaak volgen zijn de tel kwijt!    

  • Vragen, opmerkingen, suggesties?

  Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Wie weet wat er mee gedaan wordt of uit voortkomt. We zullen het samen moeten doen! Tot de volgende keer.