Nieuwsbrief week 26-2023

In Nieuwsbrief door Redactie

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Hierbij de wekelijkse nieuwsbrief .

Geef gerust zaken door die van belang zijn voor publicatie in de nieuwsbrief.

  1. Gemeente Echt-Susteren.
Vergaderschema 2023
Raadsver- gaderingFractieonder- steuningCommissie omgevingCommissie maatschappijCommissie AZFractieonder- steuning
4 en 5 juli
28 september21 september11 september12 september13 september7 september
9 november2 november23 oktober24 oktober25 oktoberoktober
14 december7 december27 november28 november29 november23 november

WOENSDAG 5 JULI OM 19.00 UUR: VOORTZETTING RAADSVERGADERING met de beantwoording door het collge van de vragen uit de Algemene Beschouwingen van dinsdag 4 juli. Vervolgens komt de Raad en het college voor de tweede termijn aan het woord. Zie ook verder in de nieuwsbrief.

WOENSDAG 12 JULI OM 20.15 (!) UUR: ALGEMENE LEDENVERGADERING. De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in Gemeenschapshuis de Koppel te Dieteren. Voor de uitnodiging en enkele stukken verwijzen wij naar de bijlagen. Let op het aanvangstijdstip: 20.15 uur i.v.m. een activiteit voor onze vergadering in dezelfde ruimte. Graag nodigen wij ieder lid van harte uit!

  1. Informatie avond woningbouw Maria Hoop maandag 10 juli.

Op maandag 10 juli wordt een bijeenkomst gehouden over de woningbouwplannen bij voormalig café ‘t Centrum te Maria-Hoop. 

De bijeenkomst wordt gehouden in Dorpshuis de Annendaal, aanvang 19.00uur tot 20.30uur. 

  1. Informatie avond woningbouw Baakhoven dinsdag 11 juli.

Op dinsdag 11 juli wordt een inloopbijeenkomst van 18.30 – 20.00 uur gehouden over woningbouwplannen (Ruimte voor ruimte) in Baakhoven. De bijeenkomst wordt gehouden in gemeenschapshuis De Koppel te Dieteren.

  1. Algemene Beschouwingen.

Op dinsdag 4 en woensdag 5 juli worden in de gemeenteraad van Echt-Susteren de Algemene Beschouwingen gehouden. Op de agenda staan 3 financiële boekwerken: de rekening van 2022, de eerste bestuursrapportage van 2023 en de kadernota van 2024. De ruim 500 pagina’s gaan vooral over geld en plannen om het geld uit te geven. Jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro!

Lijst Samenwerking is kritisch: elk jaar blijft er veel geld over. Gemiddeld 1,5 miljoen. Dat blijkt pas achteraf als de rekening van het jaar wordt opgemaakt. In het begin van het jaar vraagt het college aan de Raad om in te stemmen met belastingverhogingen, die achteraf volgens Lijst Samenwerking niet nodig blijken te zijn geweest. Wij zullen jaar dan ook weer vragen om voor 2024 belastingverhogingen achter wege te laten (OZB) of zelfs af te schaffen (hondenbelasting). Af daar steun voor is?? Ook zal Lijst Samenwerking vragen om een deel van de winst die elk jaar gemaakt wordt te bestemmen om de subsidie aan verenigingen met 10% te verhogen. Al meer dan 6 jaar zijn de subsidies niet verhoogd, terwijl alle verenigingen te maken hebben met hogeren energiekosten, huurkosten, personeelskosten (trainer, instructeur, dirigent, cursusleiders), inflatie, etc.

De inbreng van Lijst Samenwerking bestaat uit ca. 15 bladzijden en een 10-tal moties en amendementen. Op onze website staat de volledige tekst Algemene Beschouwingen 2024.

Zo ook de problematiek van de pinautomaat Clarastraat Peij. Ondanks reconstructie van de Clarastraat geen verbetering. Bewoners krijgen zelfs geen contact met wethouder of burgemeester als ze klagen. Reden voor Lijst Samenwerking het probleem nog eens aan te kaarten (net als vorig jaar) en het college te vragen de pinautomaat te verplaatsen naar een geschikte locatie in overleg met betrokkenen en de Klankbordgroep Groot Peij.

Verkeerssituatie pinautomaat Clarastraat

  1. Winkelhart stroopt de mouwen op tijdens schoonmaakactie

Met het zonnetje hoog aan de hemel viert groeiend onkruid welig tij, zo ook in Winkelhart Echt. Trotse ondernemers van Winkelhart Echt pakken daarom letterlijk de handschoen op tijdens een gezamenlijke schoonmaakactie op maandag 17 juli.

Vele handen maken licht werk, dus nodigt de ondernemersvereniging iedereen die woonachtig of werkzaam is in het centrum van harte uit aan te sluiten.

De actie start met een groepsfoto van de aanwezigen om 9:30 uur op het Ursulinenplein. Tijdens de gezamenlijke schoonmaakactie pakken ondernemers sámen met een team van de gemeente kleinschalige onderhoudsklusjes op. Denk hierbij aan onkruidbestrijding, hoekjes vegen en stickers van straatmeubilair verwijderen. Handschoenen mogen deelnemers zelf meebrengen, verder materiaal wordt voorzien door de gemeente.

Sluit u aan bij de gezamenlijke actie? Meld uw aanwezigheid uiterlijk 10 juli aan via ondernemersvereniging@winkelhartecht.com, zodat tijdig het benodigde aantal materialen kan worden gereserveerd.

Meer informatie over activiteiten en winkelaanbod is te vinden op www.winkelhartecht.com.

Vragen of suggestie? Heeft u opmerkingen, suggesties? Stel ze gerust. Tot de volgende keer.